กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ (อักษรย่อ: สสท.ทร.[7]; อังกฤษ: Naval Communications and Information Technology Department[6]) หรือชื่อเดิม กรมสื่อสารทหารเรือ (อักษรย่อ: สส.ทร.[4]) เป็นส่วนราชการของกองทัพเรือไทย ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ[1][2] โดยมีเจ้ากรมคนปัจจุบันคือพลเรือโท อรัญ นำผล[6]

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ.png
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
ประเทศ  ไทย
บทบาท การสื่อสาร[1][2]
เทคโนโลยีสารสนเทศ[1][2]
การสงครามอิเล็กทรอนิกส์[1][2]
ส่งกำลังและซ่อมบำรุง[1][2]
กิจการวิทยุกระจายเสียง[1][2]
ขึ้นกับ Flag of the Royal Thai Navy.svg กองทัพเรือไทย[1]
สมญา นักรบไซเบอร์[3]
เพลงหน่วย เพลงมาร์ชกรมสื่อสารทหารเรือ
(ประพันธ์โดยพันจ่าเอก บรรพต พุทธรักษา)
วันสถาปนา 13 มกราคม พ.ศ. 2456[2]
ปฏิบัติการ
สำคัญ
สงครามอินโดจีน[4]
ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้[5]
ผู้บังคับบัญชา
เจ้ากรมปัจจุบัน พลเรือโท อรัญ นำผล[6]
ผบ.สำคัญ พลเรือตรี ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง[4]
พลเรือตรี ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์[2]

นอกจากนี้ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ยังเป็นหนึ่งในกำลังพลที่เข้าร่วมการปฏิบัติภารกิจความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย[8]

ประวัติแก้ไข

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ถือกำเนิดพร้อมกับการก่อตั้งกรมเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะแผนกหนึ่งของกรมเสนาธิการทหารเรือ ในชื่อ "แผนกอาณัติสัญญาณ" โดยมีหน่วยงานในสังกัด 3 หน่วย ได้แก่ สถานีวิทยุโทรเลขทหารเรือกรุงเทพ, สถานีวิทยุโทรเลขทหารเรือสงขลา และสถานีวิทยุโทรเลขในเรือหลวง[2]

ซึ่งสถานีวิทยุของแผนกอาณัติสัญญาณได้เปิดการติดต่อสื่อสารทางวิทยุครั้งแรกในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2456 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณากระทำพิธีเปิดสถานีวิทยุโทรเลขทหารเรือเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ณ ตำบลศาลาแดง พระนคร ซึ่งมีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ รับพระราชโทรเลขฉบับปฐมฤกษ์ ที่สถานีวิทยุทหารเรือสงขลา[2][4]

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ จึงถือเอาวันที่ 13 มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา[2][4]

สำหรับวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2496 การสื่อสารราชนาวีได้ถือกำเนิดใหม่ในชื่อ "กองสื่อสาร" ซึ่งขึ้นกับกรมยุทธการทหารเรือ โดยในช่วงประมาณกลางปีดังกล่าวได้ย้ายจากพระราชวังเดิม ไปอยู่ที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า[4]

ครั้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2498 ได้มีพระราชกฤษฎีกา ให้กองสื่อสารเปลี่ยนชื่อเป็น "กรมสื่อสารทหารเรือ" และในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2501 ก็ได้ย้ายมาอยู่พระราชวังเดิมชั้นใน พร้อมจัดตั้งส่วนราชการใหม่ โดยจัดเป็นกรมในส่วนบัญชาการของกองทัพเรือ[4]

กระทั่งปี พ.ศ. 2552 กองทัพเรือไทยได้ปรับปรุงโครงสร้างกองทัพ โดยได้ทำการเปลี่ยนกรมสื่อสารทหารเรือ มาเป็น "กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ"[2]

การศึกษาดูงานแก้ไข

ตั้งแต่อดีต กรมสื่อสารทหารเรือได้จัดส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อกลับมาพัฒนาระบบของทหารเรือให้มีประสิทธิภาพ[4] รวมถึงปี พ.ศ. 2555 คณะข้าราชการจากกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร[9] ส่วนในปี พ.ศ. 2561 กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ก็ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน[10]

สิ่งสืบทอดแก้ไข

กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ยังได้นำเสนอแนวทางการรักษาความปลอดภัย ด้านการสื่อสารและสารสนเทศ แก่หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ[11] รวมถึงพัฒนาบุคลากรทางการทหารให้มีความเชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ ทั้งเชิงรับและเชิงรุก[3]

กิจกรรมเพื่อสังคมแก้ไข

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ได้มีส่วนช่วยผู้ประสบภัยหนาวอย่างรุนแรง ในบริเวณชายแดนภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยการมอบผ้าห่มกันหนาว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)[12]

รางวัลที่ได้รับแก้ไข

 • พ.ศ. 2560 : รางวัลระดับพื้นฐาน – วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2560 จากพลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ[13][14]

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพเรือ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม
 2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 ๑๓ มกราคม วันคล้ายวันสถาปนากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
 3. 3.0 3.1 ทัพเรือเร่งฝึก 'นักรบไซเบอร์' รับมือภัยคุกคามระบบสารสนเทศ - ไทยรัฐ
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 วารสาร 100 ปี กรมสื่อสาร - SlideShare
 5. ไม่ใช่แค่ สวย แกร่ง เก่ง...แต่เสียสละสุด ๆ !! พร้อมแล้ว !! 121 "เหยี่ยวดำ" ทหารพรานหญิง นย.รุ่นแรกลงใต้.ผบ.ทร.ให้กำลังใจ และชื่นชมประดู่เหล็กหญิง
 6. 6.0 6.1 6.2 กองบัญชาการกองทัพเรือ Royal Thai Navy Headquaters
 7. ส่วนบัญชาการ : Command and General Staff Group - โรงเรียนนายเรือ
 8. บ้านเมือง - แกร่งไม่แพ้ชาย! ทหารพรานหญิงคืนความสงบสุขภาคใต้
 9. ไอซีทีต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทหารเรือ
 10. นางเสาวณี สุวรรณชีพ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม พร้อมคณะ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์ไซเบอร์กองทัพเรือ
 11. “ทัพเรือ” จัดกิจกรรม “โชว์ แชร์ ช็อป ใช้” เพิ่มทักษะ-เสริมความรู้กำลังพล - ข่าวสด
 12. ทร.รับมอบผ้าห่มกันหนาว 7,000 ผืน-อุปกรณ์การศึกษา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
 13. ทร.ยกระดับขีดความสามารถกำลังพลในกิจกรรม 'วันแห่งการจัดการความรู้' - ไทยรัฐ
 14. หอประชุมกองทัพเรือ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข