รางวัลนาฏราช ครั้งที่ 6

รางวัลนาฏราช ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2557 เป็นงานประกาศผลรางวัลยอดเยี่ยมด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จัดโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กำหนดการประกาศผลรางวัลในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ปีนี้เป็นปีแรกที่รางวัลนาฏราชได้รวมเอารายการและสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลทั้ง 22 ช่อง เข้าสู่ระบบการพิจารณารางวัล

รางวัลนาฏราช ครั้งที่ 6
วันที่28 มิถุนายน พ.ศ. 2558
สถานที่ตั้งหอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
พิธีกรณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์
ศิรพันธ์ วัฒนจินดา
รางวัลมากที่สุดสามีตีตรา (6)
เสนอชื่อมากที่สุดอีสา รวีช่วงโชติ (8)
โทรทัศน์/วิทยุ
เครือข่ายทรูโฟร์ยู
← ครั้งที่ 5 · รางวัลนาฏราช · ครั้งที่ 7 →

ระยะเวลาดำเนินงาน

แก้
การเตรียมงานและรับสมัคร
วันที่ กำหนดการ
16 กุมภาพันธ์ 2558 ติดตามและ update รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนใหม่ (โดยสมาพันธ์ฯ)
2 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2558 ติดตามและ update รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเก่า (โดยบริษัท จีเอฟเค มาร์เก็ตไว้ส์ จำกัด)
1 ธันวาคม 2557 เริ่มส่งจดหมายแจ้งการเปิดรับสมัครผลงาน
13 มีนาคม 2558 ปิดรับสมัครผลงาน
20 มีนาคม 2558 ตรวจแผ่นผลงานที่เข้าประกวด
25 มีนาคม 2558 สรุปรายชื่อผลงานที่เข้าประกวด (นำส่งให้ทางบริษัท จีเอฟเค มาร์เก็ตไว้ส์ จำกัด)
รอบคัดเลือก
วันที่ กำหนดการ
1 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2558 ดำเนินการจัดส่ง ติดตามและรับกลับบัตรลงคะแนนรอบคัดเลือก
7 พฤษภาคม 2558 ปิดรับบัตรลงคะแนนกลับจากผู้มีสิทธิลงคะแนนรอบคัดเลือกทั้งหมด
8 พฤษภาคม 2558 เปิดผนึกบัตรลงคะแนนและประมวลผลการลงคะแนน ผลงานผู้เข้ารอบ 5 อันดับสุดท้ายแต่ละประเภทรางวัลที่บริษัท จีเอฟเค มาร์เก็ตไว้ส์ จำกัด
15 พฤษภาคม 2558 การแถลงข่าวประกาศผลรายชื่อผลงานผู้เข้ารอบ 5 อันดับสุดท้ายแต่ละรางวัล
รอบตัดสิน
วันที่ กำหนดการ
25 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2558 ดำเนินการจัดส่ง ติดตามและรับกลับบัตรลงคะแนนรอบตัดสิน
23 มิถุนายน 2558 ปิดรับบัตรลงคะแนนกลับจากผู้มีสิทธิลงคะแนนรอบตัดสินทั้งหมด
24-26 มิถุนายน 2558 เปิดผนึกบัตรลงคะแนนและประมวลผลการลงคะแนนที่บริษัท PwC ประเทศไทย
28 มิถุนายน 2558 งานประกาศผลรางวัล นาฏราช ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557

ผู้ประกาศรางวัล (เฉพาะช่วงถ่ายทอดสด)

แก้

รายชื่อผลงานและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงและได้รับรางวัล

แก้

ประเภทรายการวิทยุ

แก้
ผู้ผลิตรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม
 • รายการครบเครื่องเรื่องข่าว จาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทาง 100.5 MHz
 • รายการราชันย์อักษรา บริษัท เซิร์ช (ไลฟ์) จำกัด ออกอากาศทาง ส.ทร. 106 วิทยุครอบครัวข่าว
ผู้ผลิตรายการบันเทิงยอดเยี่ยม
 • 94 EFM จาก บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด ออกอากาศทาง 94.0 MHz
 • Chill FM 89 จาก บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด ออกอากาศทาง 89.0 MHz
 • Green Wave 106.5 FM จาก บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด ออกอากาศทาง 106.5 MHz
 • Seed 97.5 FM จาก บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด ออกอากาศทาง 97.5 MHz
 • ลูกทุ่งมหานคร 95.0 FM จาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทาง 95.0 MHz
ผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม
 • วราภรณ์ สมพงษ์ จากรายการ คุยข่าวเช้า ออกอากาศทาง ส.ทร. 106 วิทยุครอบครัวข่าว
ผู้จัดรายการบันเทิงยอดเยี่ยม
รายการบันเทิงท้องถิ่นยอดเยี่ยม
 • รายการ อสมท เพื่อชุมชน จาก สถานีวิทยุ อสมท จ.สุรินทร์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท จ.สุรินทร์ 99.75 MHz
 • รายการ MCOT RADIO จาก สถานีวิทยุ อสมท จ.ขอนแก่น ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท จ.ขอนแก่น 90.75 MHz
รายการข่าวสาระความรู้ยอดเยี่ยม
 • รายการฉายตะวัน จาก สถานีวิทยุ อสมท จ.ชัยภูมิ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท จ.ชัยภูมิ 102.0 MHz
 • รายการ อสมท เพื่อชุมชน (สัมภาษณ์คุณวิจิตรา ชูสกุล เรื่องการกำจัดขยะ) จาก สถานีวิทยุ อสมท จ.สุรินทร์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท จ.สุรินทร์ 99.75 MHz
 • รายการ อสมท เพื่อชุมชน (สัมภาษณ์ชาวภูฐาน เรื่อง OTOP เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ ฯลฯ) จาก สถานีวิทยุ อสมท จ.สุรินทร์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท จ.สุรินทร์ 99.75 MHz
 • รายการ MCOT RADIO คลังของคนทันสมัยก้าวไกลสู่อาเซียน จาก สถานีวิทยุ อสมท จ.ขอนแก่น ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท จ.ขอนแก่น 90.75 MHz

ประเภทรายการโทรทัศน์

แก้
รายการข่าวยอดเยี่ยม
 • รายการ ไทยรัฐนิวส์โชว์ จากบริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
 • รายการ เรื่องเล่าเช้านี้ จากบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • รายการ สนามข่าว 7 สี จากบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • รายการ เข้มข่าวค่ำ จากบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (PPTV) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD
ผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยม
 • อัญชะลี ไพรีรัก รายการ หมายข่าวนิวทีวี จากบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด ออกอากาศทาง new)tv ช่อง 18
 • ณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ รายการ ท๊อป นิวส์ วาไรตี้ จากบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ออกอากาศทางช่อง 3 SD 28
 • เขมสรณ์ หนูขาว รายการ ไทยรัฐนิวส์โชว์ จากบริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
 • พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ รายการ เรื่องเล่าเช้านี้ จากบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • อนุวัต เฟื่องทองแดง รายการ ห้องข่าว 7 สี จากบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
สกูปข่าวยอดเยี่ยม
 • สกูปข่าว "ชาติมั่นคง" จากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 • สกูปข่าว "ย้อนรอย 10 ปี สึนามิและสันติภาพในอาเจะฮ์" จากบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ออกอากาศทางช่อง 3 SD 28
 • สกูปข่าว "โศกนาฏกรรมแรงงานไทยกลางมหาสมุทร" จากบริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
 • สกูปข่าว "ฮ. ไทยหายในพม่า" จากบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • สกูปข่าว "ภาระหนักบึงมักกะสัน-วิกฤติขยะบึงมักกะสัน" จากบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
เกมโชว์ยอดเยี่ยม
 • รายการ The Expert ปลุกฝัน 2 จากบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 • รายการ ปริศนาฟ้าแลบ จากบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด ออกอากาศทางช่อง 1 เวิร์คพอยท์
 • รายการ ซุป'ตาร์ ปาร์ตี้ Celebrity Game Night จากบริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน
 • รายการ The winner is season 1 จากบริษัท เอพีแอนด์เจโปรดั๊กชั่น จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • รายการ Take Me Out Thailand จากบริษัท ครีเอทีส มีเดีย จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • รายการ เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย (Iron Chef Thailand ) จากบริษัท เฮลิโคเนีย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ทอล์คโชว์ยอดเยี่ยม
 • รายการ เจาะใจ จากบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 • รายการ วู้ดดี้เกิดมาคุย จากบริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี
 • รายการ Nake and The city จากบริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
 • รายการ ผ่าวิกฤติกับกฤษติกา จากบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (PPTV) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD
วาไรตี้ยอดเยี่ยม
 • รายการ คริส ดีลิเวอรี่ จากบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 • รายการ ชิงช้าสวรรค์ ไมค์ทองคำ จากบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด ออกอากาศทางช่อง 1 เวิร์คพอยท์
 • รายการ ชิงช้าสวรรค์ จากบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี
 • รายการ The voice เสียงจริงตัวจริง Season 3 จากบริษัท เอพีแอนด์เจ โปรดักชั่น จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • รายการ กิ๊กดู๋สงครามเพลง จากบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด และบริษัท ทริปเปิ้ล ทู จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
สารคดียอดเยี่ยม
 • รายการ ใต้ร่มพระบารมี จากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 • รายการ บางอ้อ จากบริษัท ดี ดอคคิวเมนทารี่ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี
 • รายการ คนค้นฅน จากบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี
 • รายการ กบนอกกะลา จากบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี
 • รายการ อาชญากรรมหน้าหนึ่งจากบริษัท ดี ดอคคิวเมนทารี่ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
 • รายการ ฅนกู้ภัย จากบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (PPTV) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD
รายการเด็กยอดเยี่ยม
 • รายการ โมเดิร์น มัม จากบริษัท รักลูก กรุ๊ป จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 • รายการ เลดี้ ทรี เจนส์ จากบริษัท รักลูก กรุ๊ป จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ดิจิตอล ช่อง 3 Family ช่อง 13
 • รายการ แก๊งนมกล่อง จากบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด ออกอากาศทางช่อง 1 เวิร์คพอยท์
 • รายการ ไทยรัฐเรนเจอร์ จากบริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
 • รายการ สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 3 จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางช่องทรูวิชั่นส์ ช่อง 60 และ HD 110
รายการกีฬายอดเยี่ยม
 • รายการ ข่าวเข้มเกมบอล จากบริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
 • รายการ สปอร์ต กูรู จากบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • รายการ ชอตเด็ดกีฬาแชมป์ ตอน ทุ่มหลักแสนฉลองบอลไทย จากบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • รายการ ถ่ายทอดสด มวยไทย 7 สี จากบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • รายการ Martial Warrior ชิงฝัน แอ็กชั่นสตาร์ จากบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ผู้บรรยายยอดเยี่ยม
 • ศรีอาภา เรือนนาค รายการ สารสนุก จากบริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
 • สัมพันธ์ เณรรอด รายการ ศาสตร์ตราช่าง จากบริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
 • สาธิต กรีกุล รายการ ไฮไลท์ พรีเมียร์ลีก จากบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • อลงค์กร จุฬารัตน์ รายการ พุทธศาสนาศรัทธา จากบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
พิธีกรยอดเยี่ยม
 • คริสโตเฟอร์ ไรท์ รายการ คริส ดีลิเวอรี่ จากบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 • ร้อยเอกหญิงชลรัศมี งาทวีสุข รายการ เดินหน้าประเทศไทย จากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 • ปัญญา นิรันดร์กุล รายการ ปริศนาฟ้าแลบ จากบริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด ออกอากาศทางช่อง 1 เวิร์คพอยท์
 • วุฒิธร มิลินทจินดา รายการ วู้ดดี้เกิดมาคุย จากบริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี
 • คงกะพัน แสงสุริยะ รายการ ล่า จากบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (PPTV) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ PPTV HD

ประเภทละครโทรทัศน์

แก้
 • สามีตีตรา จากบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (ช่อง 3)
 • ทรายสีเพลิง จากบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (ช่อง 3)​
 • อย่าลืมฉัน จากบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (ช่อง 3)​
 • สุสานคนเป็น จากบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7)​
 • พราว จากบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7)​

 • Club Friday The Series 5 ความรักกับความลับ -​ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด (จีเอ็มเอ็ม 25)
 • น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ -​ บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด (ช่อง 3)
 • หลวงตามหาชน -​ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) (ช่อง 3)
 • ฟ้ามีตา -​ บริษัท ไอคอน เอ็กซ์ จำกัด (ช่อง 7)
 • ลูกผู้ชายพันธุ์ดี -​ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7)

รางวัลเกียรติยศ

แก้

รางวัลเกียรติยศทางด้านวิทยุ

แก้

รางวัลเกียรติยศทางด้านโทรทัศน์

แก้

สรุปรายชื่อผู้เข้าชิงและผู้ชนะ (เฉพาะสาขาละครโทรทัศน์)

แก้

รายชื่อผู้เข้าชิง

แก้

ละครทั้ง 23 เรื่องต่อไปนี้ ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 6

รายชื่อผู้ชนะ

แก้

ละครทั้ง 7 เรื่องต่อไปนี้ ได้รับการลงคะแนนเสียงให้เป็นผู้ชนะรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 6

แหล่งข้อมูล

แก้