คนค้นฅน เป็นรายการเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของแขกรับเชิญในรายการ ผลิตโดย บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เป็นรายการแรกของบริษัท เริ่มออกอากาศตอนแรกในคืนวันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 เวลา 22.00 น. ทาง โมเดิร์นไนน์ทีวี ในตอนที่มีชื่อว่า เถร…คนดีท่าพระจันทร์ [1] แขกรับเชิญ (ในรายการจะเรียกว่า "คนต้นเรื่อง") ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ขาดด้อยโอกาสหรือคนพิการ (มีอยู่เทปหนึ่งที่ออกอากาศเกี่ยวกับปู่เย็นแห่งแม่น้ำเพชรบุรี)

คนค้นฅน
เสนอโดยสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
ดนตรีแก่นเรื่องเปิดคนค้นฅน
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย
ภาษาต้นฉบับไทย
การผลิต
ผู้อำนวยการผลิตสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
สถานที่ถ่ายทำประเทศไทย
ความยาวตอน50 นาที
ออกอากาศ
เครือข่ายโมเดิร์นไนน์ ทีวี
ออกอากาศ1 เมษายน พ.ศ. 2546 –
ปัจจุบัน

ผู้ดำเนินรายการในปัจจุบัน แก้

พิธีกรในอดีต แก้

วันเวลาออกอากาศ แก้

วันและเวลาที่ออกอากาศ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายช่วง

สถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศ วัน เวลา ช่วงระหว่าง ระยะเวลา
โมเดิร์นไนน์ทีวี วันอังคาร 22.00 - 23.00 น. 1 เมษายน พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2553 7 ปี
21.40 - 22.40 น. พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555 2 ปี
วันเสาร์ 12.05 - 13.00 น. 7 กรกฎาคม - 29 ธันวาคม พ.ศ. 2555 5 เดือน 22 วัน
14.05 - 15.00 น. 5 มกราคม พ.ศ. 2556 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557 1 ปี 5 เดือน 23 วัน
เอ็มคอตเอชดี วันอังคาร 22.30 - 23.30 น. 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 1 ปี 5 เดือน 27 วัน
21.05 - 22.00 น. 5 มกราคม - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 7 เดือน 4 วัน
20.35 - 21.25 น. 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 11 เดือน 11 วัน
20.45 - 21.35 น. 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 25 กันยายน พ.ศ. 2561 1 ปี 2 เดือน 21 วัน
วันศุกร์ 21.00 - 21.50 น. 5 - 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 22 วัน
20.55 - 21.45 น. 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 3 เดือน 21 วัน
วันอาทิตย์ 13.00 - 14.00 น. 3 มีนาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

รางวัล[2] แก้

 • พ.ศ. 2546
  • รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น - ประเภทรายการโทรทัศน์ จากสถาบันสื่อมวลชนคาทอลิก แห่งประเทศไทย
  • รางวัลโทรทัศน์ทองคำ - ประเภทผู้ดำเนินรายการดีเด่น (สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ และ ประสาน อิงคนันท์) จากสถาบันชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ (โทรทัศน์ทองคำ) และมูลนิธิจำนง รังสิกุล
  • รางวัลโทรทัศน์ทองคำ - ประเภทรายการส่งเสริมความรู้ดีเด่น จากสถาบันชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ (โทรทัศน์ทองคำ) และมูลนิธิจำนง รังสิกุล
  • สตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์อวอร์ดส 2003 ครั้งที่ 2 - ประเภทรายการสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม จากสถาบันสมาคมนักข่าวบันเทิง
  • รางวัลเทพทอง - ประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์ (สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ) จากสถาบันสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพระบรมราชูปถัมภ์
 • พ.ศ. 2547
  • รางวัลส่งเสริมสถาบันครอบครัวดีเด่น - ประเภทรายการโทรทัศน์ จากสถาบันสำนักกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว
  • รางวัลแอมเนสตี้ - ประเภทสื่อมวลชนดีเด่นด้านสิทธิมนุษย์ชน ระดับชาติ จากสถาบัน บ.แอมเนสตี้ แห่งประเทศไทย จำกัด
  • สตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์อวอร์ดส 2004 ครั้งที่ 3 - ประเภทรายการสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม จากสถาบันสมาคมนักข่าวบันเทิง
 • พ.ศ. 2548
  • รางวัลเมขลา - ประเภทรายการสารคดียอดเยี่ยม จากสถาบันสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย
  • รางวัลเมขลา - ประเภทรายการสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม จากสถาบันสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย
  • รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น - ประเภทรายการทรงคุณค่าด้านศีลธรรมและจริยธรรม จากสถาบันคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
  • รางวัลเรนโบว์ มีเดีย อวอร์ด 2005 - ประเภทสื่อรายการโทรทัศน์และการแสดงยอดเยี่ยม จากสถาบันองค์กรบางกอกเรนโบว์และเครื่อข่ายความหลากหลายทางเพศ
 • พ.ศ. 2550
  • รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากฯ - ประเภทสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก จากสถาบันสนง.ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • รางวัลทูตพิทักษ์สิทธิเด็กแห่งปี - ประเภทสื่อมวลชน (มอบให้บุคคล คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ) จากสถาบันคณะทำงานด้านเด็ก
 • พ.ศ. 2552
  • รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก - ประเภทสื่อที่นำเสนอรายการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก จากสถาบันสำนักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ
  • ฐานันดร 4 ทองคำ - ประเภทรายการสารคดี จากสถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต
  • โล่เกียรติคุณ - ประเภทรณรงค์ป้องกันการฆ่าตัวตาย จากสถาบัน โรงพยาบาลราชวิถี
  • รางวัล FAMILY AWARD 2009 - ประเภทส่งเสริมความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม จากสถาบันเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ (คฝส.)
  • รางวัลสื่อมวลชนที่เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการ - ประเภทรายการโทรทัศน์ จากสถาบันสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

อ้างอิง แก้

 1. "รายการทีวีคนค้นตน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2012-01-28.
 2. www.tvburabha.com

แหล่งข้อมูลอื่น แก้