พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิศัยสุริยาภา - ภาษาอื่น ๆ