รายพระนามพระกุลเชษฐ์ในราชวงศ์จักรี

พระกุลเชษฐ์ คือพระบรมวงศ์ที่ทรงดำรงฐานะสูงสุด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  1. โดยพระอิสริยยศ คือพระบรมวงศ์ที่ทรงดำรงพระอิสริยยศสูงสุด ซึ่งจะหมายถึงพระมหากษัตริย์เสมอ
  2. โดยพระชนมายุ คือพระบรมวงศ์ที่มีพระชนมายุสูงสุด

บทความนี้จะเรียงลำดับพระกุลเชษฐ์ในราชวงศ์จักรี ซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ปกครองอาณาจักรรัตนโกสินทร์ หรือประเทศไทยในปัจจุบัน โดยเรียงลำดับตามพระชันษา[1]

รายพระนามพระกุลเชษฐ์ในราชวงศ์จักรี แก้

      พระกุลเชษฐ์พระองค์ปัจจุบัน

ลำดับ พระรูปและพระนาม ประสูติ ดำรงตำแหน่ง สิ้นพระชนม์ พระชันษา รัชสมัย
1
 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี
พ.ศ. 2272 6 เมษายน พ.ศ. 2325 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2342
(17 ปี 230 วัน)
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2342[2] มากกว่า 69 ปี 235 วัน
 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
2
 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
20 มีนาคม พ.ศ. 2280[2] 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2342 – 7 กันยายน พ.ศ. 2352
(9 ปี 290 วัน)
7 กันยายน พ.ศ. 2352[2] 72 ปี 171 วัน
3
 
พระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี
ก่อน พ.ศ. 2303 7 กันยายน พ.ศ. 2352 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2353
(1 ปี 24 วัน)
ยังทรงพระชนม์ แต่สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีซึ่งมีพระชนมายุสูงกว่าได้รับการสถาปนาเป็นเจ้านายในราชวงศ์[3]
 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
4
 
สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี
9 มีนาคม พ.ศ. 2281[2] 1 ตุลาคม พ.ศ. 2353 – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2369
(15 ปี 236 วัน)
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2369[2] 88 ปี 77 วัน
 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
(3)
 
พระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี
ก่อน พ.ศ. 2303 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2369 – พ.ศ. 2370
(มากกว่า 0 ปี 306 วัน)
พ.ศ. 2370[2] มากกว่า 67 ปี 11 วัน
5
 
สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี
21 กันยายน พ.ศ. 2310[2] พ.ศ. 2370 – 18 ตุลาคม พ.ศ. 2379
(มากกว่า 8 ปี 216 วัน)
18 ตุลาคม พ.ศ. 2379[2] 69 ปี 27 วัน
6
 
สมเด็จพระศรีสุลาลัย
29 มกราคม พ.ศ. 2314[2] 18 ตุลาคม พ.ศ. 2379 – 17 ตุลาคม พ.ศ. 2380
(0 ปี 365 วัน)
17 ตุลาคม พ.ศ. 2380[2] 66 ปี 262 วัน
7
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพลับ
พ.ศ. 2328[2] 17 ตุลาคม พ.ศ. 2380 – พ.ศ. 2409
(มากกว่า 28 ปี 151 วัน)
พ.ศ. 2409[2] มากกว่า 79 ปี 353 วัน
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
8
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ายี่สุ่น
22 มีนาคม พ.ศ. 2333[2] พ.ศ. 2409 – 14 กันยายน พ.ศ. 2412
(มากกว่า 2 ปี 163 วัน)
14 กันยายน พ.ศ. 2412[2] 79 ปี 176 วัน
 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
9
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปุก
31 ตุลาคม พ.ศ. 2335[2] 14 กันยายน พ.ศ. 2412 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2416
(3 ปี 332 วัน)
11 สิงหาคม พ.ศ. 2416[2] 80 ปี 285 วัน
10
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2349[2] 11 สิงหาคม พ.ศ. 2416 – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2420
(3 ปี 193 วัน)
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2420[2] 71 ปี 5 วัน
11
 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
14 กันยายน พ.ศ. 2352[2] 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2420 – 28 กันยายน พ.ศ. 2435
(15 ปี 220 วัน)
28 กันยายน พ.ศ. 2435[2] 83 ปี 14 วัน
12
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิเวศน์
เดือน 12 พ.ศ. 2359[2] 28 กันยายน พ.ศ. 2435 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441
(6 ปี 44 วัน)
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441[2] มากกว่า 81 ปี 356 วัน
13
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแม้นเขียน
15 ธันวาคม พ.ศ. 2366[2] 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441 – 28 กันยายน พ.ศ. 2456
(14 ปี 322 วัน)
28 กันยายน พ.ศ. 2456[2] 89 ปี 288 วัน
 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
14
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2395[2] 28 กันยายน พ.ศ. 2456 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2474
(17 ปี 219 วัน)
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2474[2] 78 ปี 172 วัน
 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
15
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2399[2] 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2474 – 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474
(0 ปี 192 วัน)
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474[2] 75 ปี 10 วัน
16
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวดี
13 มกราคม พ.ศ. 2401[2] 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2476
(1 ปี 287 วัน)
26 สิงหาคม พ.ศ. 2476[2] 75 ปี 226 วัน
17
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาณีรัตนกัญญา
27 มกราคม พ.ศ. 2401[2] 26 สิงหาคม พ.ศ. 2476 – 25 มกราคม พ.ศ. 2479
(2 ปี 151 วัน)
25 มกราคม พ.ศ. 2479[2] 77 ปี 363 วัน
 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
18
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
27 สิงหาคม พ.ศ. 2404[2] 25 มกราคม พ.ศ. 2479 – 28 มกราคม พ.ศ. 2479
(0 ปี 3 วัน)
28 มกราคม พ.ศ. 2479[2] 74 ปี 154 วัน
19
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
21 มิถุนายน พ.ศ. 2405[2] 28 มกราคม พ.ศ. 2479 – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2486
(7 ปี 307 วัน)
1 ธันวาคม พ.ศ. 2486[2] 81 ปี 163 วัน
20
 
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
10 กันยายน พ.ศ. 2405[2] 1 ธันวาคม พ.ศ. 2486 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2498
(12 ปี 16 วัน)
17 ธันวาคม พ.ศ. 2498[2] 93 ปี 98 วัน
 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
21
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2407[2] 17 ธันวาคม พ.ศ. 2498 – 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2501
(2 ปี 214 วัน)
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2501[2] 94 ปี 67 วัน
22
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2408[2] 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 – 18 มีนาคม พ.ศ. 2505
(3 ปี 242 วัน)
18 มีนาคม พ.ศ. 2505[2] 96 ปี 242 วัน
23
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิศัยสุริยาภา
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2433[2] 18 มีนาคม พ.ศ. 2505 – 27 มกราคม พ.ศ. 2506
(0 ปี 315 วัน)
27 มกราคม พ.ศ. 2506[2] 72 ปี 347 วัน
24
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร
25 มิถุนายน พ.ศ. 2434[2] 27 มกราคม พ.ศ. 2506 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2525
(19 ปี 322 วัน)
15 ธันวาคม พ.ศ. 2525[2] 91 ปี 173 วัน
25
 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
21 ตุลาคม พ.ศ. 2443[4] 15 ธันวาคม พ.ศ. 2525 – 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
(12 ปี 215 วัน)
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538[5] 94 ปี 270 วัน
26
 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2466[6] 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 – 2 มกราคม พ.ศ. 2551
(12 ปี 168 วัน)
2 มกราคม พ.ศ. 2551 84 ปี 241 วัน
27
 
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468[2] 2 มกราคม พ.ศ. 2551 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
(3 ปี 206 วัน)
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554[2] 85 ปี 245 วัน
28
 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
5 ธันวาคม พ.ศ. 2470[7] 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
(5 ปี 78 วัน)
13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 88 ปี 312 วัน
29
 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม พ.ศ. 2475[2] 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
(7 ปี 230 วัน)
91 ปี 292 วัน
 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รายพระนามพระกุลเชษฐ์ในราชวงศ์จักรี (เรียงลำดับตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง) แก้

      พระกุลเชษฐ์พระองค์ปัจจุบัน

ลำดับ พระรูปและพระนาม ดำรงตำแหน่ง
1
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพลับ
17 ตุลาคม พ.ศ. 2380 – พ.ศ. 2409
(มากกว่า 28 ปี 151 วัน)
2
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร
27 มกราคม พ.ศ. 2506 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2525
(19 ปี 322 วัน)
3
 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี
6 เมษายน พ.ศ. 2325 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2342
(17 ปี 230 วัน)
4
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ
28 กันยายน พ.ศ. 2456 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2474
(17 ปี 219 วัน)
5
 
สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี
1 ตุลาคม พ.ศ. 2353 – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2369
(15 ปี 236 วัน)
6
 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2420 – 28 กันยายน พ.ศ. 2435
(15 ปี 220 วัน)
7
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแม้นเขียน
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441 – 28 กันยายน พ.ศ. 2456
(14 ปี 322 วัน)
8
 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
15 ธันวาคม พ.ศ. 2525 – 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
(12 ปี 215 วัน)
9
 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 – 2 มกราคม พ.ศ. 2551
(12 ปี 168 วัน)
10
 
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
1 ธันวาคม พ.ศ. 2486 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2498
(12 ปี 16 วัน)
11
 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2342 – 7 กันยายน พ.ศ. 2352
(9 ปี 290 วัน)
12
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิเวศน์
22 มกราคม พ.ศ. 2433 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441
(8 ปี 293 วัน)
13
 
สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี
พ.ศ. 2370 – 18 ตุลาคม พ.ศ. 2379
(มากกว่า 8 ปี 216 วัน)
14
 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
28 มกราคม พ.ศ. 2479 – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2486
(7 ปี 307 วัน)
15
 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
(7 ปี 230 วัน)
16
 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
(5 ปี 78 วัน)
17
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปุก
14 กันยายน พ.ศ. 2412 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2416
(3 ปี 332 วัน)
18
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 – 18 มีนาคม พ.ศ. 2505
(3 ปี 242 วัน)
19
 
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
2 มกราคม พ.ศ. 2551 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
(3 ปี 206 วัน)
20
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์
11 สิงหาคม พ.ศ. 2416 – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2420
(3 ปี 193 วัน)
21
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี
17 ธันวาคม พ.ศ. 2498 – 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2501
(2 ปี 214 วัน)
22
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ายี่สุ่น
พ.ศ. 2409 – 14 กันยายน พ.ศ. 2412
(มากกว่า 2 ปี 163 วัน)
23
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาณีรัตนกัญญา
26 สิงหาคม พ.ศ. 2476 – 24 มกราคม พ.ศ. 2479
(2 ปี 151 วัน)
24
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวดี
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2476
(1 ปี 287 วัน)
25
 
พระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวี
7 กันยายน พ.ศ. 2352 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2353
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2369 – พ.ศ. 2370
(มากกว่า 1 ปี 302 วัน)
26
 
สมเด็จพระศรีสุลาลัย
18 ตุลาคม พ.ศ. 2379 – 17 ตุลาคม พ.ศ. 2380
(0 ปี 365 วัน)
27
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิศัยสุริยาภา
18 มีนาคม พ.ศ. 2505 – 27 มกราคม พ.ศ. 2506
(0 ปี 315 วัน)
28
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2474 – 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474
(0 ปี 192 วัน)
29
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
25 มกราคม พ.ศ. 2479 – 28 มกราคม พ.ศ. 2479
(0 ปี 3 วัน)

อ้างอิง แก้

  1. องค์กุลเชษฐ์ | เรียนรู้กับครูอั๋น: คณิตศาสตร์ คือ ภาษาของจักรวาล
  2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 2.48 กรมศิลปากรราชสกุลวงศ์. กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, พ.ศ. 2554. 296 หน้า. ISBN 9789744175946
  3. พระราชพงษาวดาร กรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๒:๑๙-เรื่องสถาปนากรมสมเด็จพระพันปีหลวง
  4. นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466-2551. แม่เล่าให้ฟัง : พระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ. 2443-2481 / สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์. กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, พ.ศ. 2550. 204 หน้า. ISBN 9789749681909
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวรรคต เก็บถาวร 2019-06-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 112, ตอนพิเศษ 30 ง, 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2538, หน้า 2
  6. นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466-2551. จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา / สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, ทรงรวบรวม. กรุงเทพฯ : บรรณกิจ 1991, พ.ศ. 2548. 111 หน้า. ISBN 9742217467
  7. นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466-2551. จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา / สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, ทรงรวบรวม. กรุงเทพฯ : บรรณกิจ 1991, พ.ศ. 2548. 111 หน้า. ISBN 9742217467