เจ้าขรัวเงิน แซ่ตัน เป็นพระภัสดา (สามี) ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ (พระพี่นางในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) และเป็นพระชนกในสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี เป็นพระอัยกาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระปัยกาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เจ้าขรัว

เงิน แซ่ตัน
รูปเหมือนเจ้าขรัวเงิน แซ่ตัน ณ วัดหิรัญรูจีวรวิหาร
มีชื่อเสียงจากพระภัสดา (สามี) ในเจ้าฟ้าแก้ว
คู่สมรสสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์
บุตร6 พระองค์; รวมถึงสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี
บิดามารดาเศรษฐีชาวจีนฮกเกี้ยน
น้องสาวของท่านผู้หญิงน้อย

ประวัติ

แก้

เจ้าขรัวเงิน เป็นบุตรชายคนคนที่ 4 ของเศรษฐีชาวจีนฮกเกี้ยนกับน้องสาวของท่านผู้หญิงน้อย ภรรยาของเจ้าพระยาชำนาญบริรักษ์ (อู่) บิดาของท่านสืบเชื้อสายมาจากขุนนางในกรุงปักกิ่ง มีพี่น้อง 4 คน คือ

  • ท่านนวล แซ่ตัน
  • ท่านเอี้ยง แซ่ตัน
  • เจ้าขรัวทอง แซ่ตัน
  • เจ้าขรัวเงิน แซ่ตัน

เดิมครอบครัวได้ตั้งนิวาสฐานอยู่ตำบลถนนตาล เป็นพานิชใหญ่ ชาวกรุงเก่าเรียกว่า เศรษฐีถนนตาล ในกรุงศรีอยุธยา เจ้าขรัวเงินและเจ้าขรัวทองได้สร้างวัดคนละวัดคือวัดเงินและวัดทองขึ้นตามนามของบุคคลทั้งสอง ณ สองฝั่งคลองบางพรม วัดเงินต่อมาคือวัดรัชฎาธิษฐาน วัดทองต่อมาคือวัดกาญจนสิงหาสน์ วัดทั้งสองได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 1 โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี

เจ้าขรัวเงิน แซ่ตัน ถึงแก่พิราลัยในสมัยกรุงธนบุรี

ครอบครัว

แก้

ต่อมาเจ้าขรัวเงิน แซ่ตัน ได้สมรสกับแก้ว ซึ่งต่อมาคือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์มีพระราชโอรส-พระราชธิดาด้วยกันคือ

อ้างอิง

แก้
  • หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี, บรรณกิจ, 2549, ISBN 974-221-818-8
  • ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ, ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, บรรณกิจ, 2511 แก้ไขเพิ่มเติม 2545, ISBN 974-222-648-2
  • กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร, ย้อนรอยราชสกุลวงศ์ วังหลวง, ดอกหญ้า, 2549, ISBN 974-941-205-2