ประเทศเกาหลีเหนือในเอเชียนเกมส์ 2014

ประเทศเกาหลีเหนือ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 17 ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองอินช็อน ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 19 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557[1]

ประเทศเกาหลีเหนือในกีฬาเอเชียนเกมส์


ธงชาติเกาหลีเหนือ

รหัสประเทศ   PRK
เอเชียนเกมส์ 2014อินช็อน
นักกีฬา คน 
เหรียญ
อันดับ: 7
ทอง
11
เงิน
11
ทองแดง
14
รวม
36
การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์
เอเชียนเกมส์
1951 ● 1954 ● 1958 ● 1962 ● 1966 ● 1970 ● 1974 ● 1978 ● 1982 ● 1986 ● 1990 ● 1994 ● 1998 ● 2002 ● 2006 ● 2010 ● 2014
เอเชียนเกมส์ฤดูหนาว
1986 ● 1990 ● 1996 ● 1999 ● 2003 ● 2007  ● 2011

อ้างอิงแก้ไข