รายนามประธานาธิบดีเกาหลีใต้

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายนามประธานาธิบดีเกาหลีใต้

ธงและตราประจำตำแหน่งประธานาธิดีเกาหลีใต้

รายนามประธานาธิบดี แก้

      อนุรักษนิยม       เสรีนิยม       นักการเมืองอิสระ

คนที่ ภาพ ชื่อ สมัยที่ วาระ การเลือกตั้ง
(ปี พ.ศ.)
สังกัด
(พรรคและปี พ.ศ. ขณะสังกัด)
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐที่หนึ่ง
1   อี ซึง-มัน
Rhee Syngman / Ri Seungman
리승만
李承晩
(2418–2508)
1 24 กรกฎาคม
พ.ศ. 2491
14 สิงหาคม
พ.ศ. 2495
2491 — 91.8% NARRKI [ko] (2491–2494)
พรรคเสรีนิยม (2494–2503)
2 15 สิงหาคม
พ.ศ. 2495
14 สิงหาคม
พ.ศ. 2499
2495 — 74.6%
3 15 สิงหาคม
พ.ศ. 2499
27 เมษายน
พ.ศ. 2503
2499 — 70.0%
2503 — 97.0%
ประธานาธิบดีเพียงคนเดียวของสาธารณรัฐเกาหลีที่หนึ่ง เกิดสงครามเกาหลีในช่วงปี พ.ศ. 2493 - 2496 และพ้นวาระเมื่อเกิดการปฏิวัติเดือนเมษายน
ในช่วงเวลานี้ นายกรัฐมนตรี โฮ จ็อง (Heo Jeong / 허정 / 許政) รักษาการในตำแหน่งประธานาธิบดี
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐที่สอง
2   ยุน โบ-ซ็อน
Yun Posun / Yun Boseon
윤보선
尹潽善
(2440–2533)
4 12 สิงหาคม
พ.ศ. 2503
24 มีนาคม
พ.ศ. 2505
2503 — 82.2% พรรคประชาธิปไตย (2503–2505)
พรรคประชาธิปไตยใหม่ (2505)
ประธานาธิบดีเพียงคนเดียวของสาธารณรัฐเกาหลีที่สอง ต่อมา พัก ช็อง-ฮี ได้เข้ายึดอำนาจบริหารงานรัฐในการรัฐประหาร 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2504
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐที่สาม
3   พัก ช็อง-ฮี
Park Chung-hee / Bak Jeonghui
박정희
朴正熙
(2460–2522)
5 17 ธันวาคม
พ.ศ. 2506
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2510
2506 — 46.6% สาธารณรัฐประชาธิปไตย
6 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2510
30 มิถุนายน
พ.ศ. 2514
2510 — 51.4%
7 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2514
26 ธันวาคม
พ.ศ. 2515
2514 — 53.2%
ประธานาธิบดีเพียงคนเดียวของสาธารณรัฐเกาหลีที่สาม ประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศอุตสาหกรรม และเริ่มต้นนโยบายทางการเมืองการปกครองที่ส่งผลมาถึงลักษณะของประเทศเกาหลีใต้ในปัจจุบัน
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐที่สี่
(3)   พัก ช็อง-ฮี
Park Chung-hee / Bak Jeonghui
박정희
朴正熙
(2460–2522)
8 27 ธันวาคม
พ.ศ. 2515
26 ธันวาคม
พ.ศ. 2521
2515 — 99.9% พรรคสาธารณรัฐประชาธิปไตย
9 27 ธันวาคม
พ.ศ. 2521
26 ตุลาคม
พ.ศ. 2522
2521 — 99.9%
ประธานาธิบดีคนที่หนึ่งของสาธารณรัฐเกาหลีที่สี่ ถูกฆาตกรรมโดยคิม แจ-คู เลขาธิการหน่วยสืบราชการลับแห่งชาติเกาหลีใต้ (KCIA)
ในช่วงเวลานี้ นายกรัฐมนตรี ชเว กยู-ฮา (Choi Kyu-hah / 최규하 / 崔圭夏) รักษาการในตำแหน่งประธานาธิบดี
4   ชเว กยู-ฮา
Choi Kyu-hah / Choe Gyuha
최규하
崔圭夏
(2462–2549)
10 6 ตุลาคม
พ.ศ. 2522
16 สิงหาคม
พ.ศ. 2523
2522 — 96.7% นักการเมืองอิสระ
ประธานาธิบดีคนที่สองของสาธารณรัฐเกาหลีที่สี่ ชเว กยู-ฮาดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศโดยพฤตินัยภายหลังการรัฐประหาร 12 ธันวาคม พ.ศ. 2522 และขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยในควังจู ในปี พ.ศ. 2523
ในช่วงเวลานี้ นายกรัฐมนตรี พัก ชุงฮุน (Pak Choong-hoon / 박충훈 / 朴忠勳) รักษาการในตำแหน่งประธานาธิบดี
5   ช็อน ดู-ฮวัน
Chun Doo-hwan / Jeon Duhwan
전두환
全斗煥
(2474–2564)
11 1 กันยายน
พ.ศ. 2523
25 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2524
2523 — 99.9% พรรคยุติธรรมประชาธิปไตย
ประธานาธิบดีคนที่สามของสาธารณรัฐเกาหลีที่สี่
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐที่ห้า
(5)   ช็อน ดู-ฮวัน
Chun Doo-hwan / Jeon Duhwan
전두환
全斗煥
(2474–2564)
12 25 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2524
24 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2531
2524 — 90.2% พรรคยุติธรรมประชาธิปไตย
ประธานาธิบดีเพียงคนเดียวของสาธารณรัฐเกาหลีที่ห้า
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐที่หก
6   โน แท-อู
Roh Tae-woo / No Taeu
Eu

노태우
盧泰愚
(2476–2564)

13 25 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2531
24 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2536
2530 — 36.6%
8,282,738
พรรคยุติธรรมประชาธิปไตย
ประธานาธิบดีคนที่หนึ่งของสาธารณรัฐเกาหลีที่หก และเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
7   คิม ย็อง-ซัม
Kim Young-sam / Gim Yeongsam
김영삼
金泳三
(2470–2558)
14 25 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2536
24 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2541
2535 — 42.0%
9,977,332
Democratic Liberal Party (1993–1995)
พรรคเกาหลีใหม่ (1995–1997)
ประธานาธิบดีคนที่สองของสาธารณรัฐเกาหลีที่หก
8   คิม แด-จุง
Kim Dae-jung / Gim Daejung
김대중
金大中
(2467–2552)
15 25 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2541
24 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2546
2540 — 40.3%
10,326,275
National Congress for New Politics (1998–2000)
New Millennium Democratic Party (2000–2002)
ประธานาธิบดีคนที่สามของสาธารณรัฐเกาหลีที่หก ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปี พ.ศ. 2543 [1]
9   โน มู-ฮย็อน
Roh Moo-hyun / No Muhyeon
노무현
盧武鉉
(2489–2552)
16 25 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2546
12 มีนาคม
พ.ศ. 2547
2545 — 48.91%
12,014,277
New Millennium Democratic Party (2003)
ในช่วงเวลานี้ นายกรัฐมนตรี โก คุน (Goh Kun / 고건 / 高建) รักษาการในตำแหน่งประธานาธิบดี
14 พฤษภาคม
พ.ศ. 2547
24 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2551
Impeachment failed; reinstated Open Uri Party (Our Open Party) (2004–2007)
ประธานาธิบดีคนที่สี่แห่งสาธารณรัฐเกาหลีที่หก
10   อี มย็อง-บัก
Lee Myung-bak / I Myeongbak
이명박
李明博
(2484–)
17 25 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2551
24 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2556
2550 — 48.7%
11,492,389
Grand National Party (2008–2012)
พรรคแซนูรี (New Frontier Party) (2012–2013)
ประธานาธิบดีคนที่ห้าแห่งสาธารณรัฐเกาหลีที่หก
11   พัก กึน-ฮเย
Park Geun-hye / Bak Geunhye
박근혜
朴槿惠
(2495–)
18 25 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2556
10 มีนาคม
พ.ศ. 2560
2555— 51.6%
15,773,128
พรรคแซนูรี (New Frontier Party)
ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 นายกรัฐมนตรี ฮวัง กโย-อัน (Hwang Kyo-ahn / 황교안 / 黃敎安) ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานาธิบดีแทน พัก กึน-ฮเย
ประธานาธิบดีคนที่หกแห่งสาธารณรัฐเกาหลีที่หก
ในช่วงเวลานี้ นายกรัฐมนตรี ฮวัง กโย-อัน (Hwang Kyo-ahn / 황교안 / 黃敎安) รักษาการในตำแหน่งประธานาธิบดี
12   มุน แจ-อิน
Moon Jae-in / Mun Jaein
문재인
文在寅
(2496–)
19 10 พฤษภาคม
พ.ศ. 2560
9 พฤษภาคม
พ.ศ. 2565
2560— 41.08%
13,423,800
พรรคประชาธิปไตย (Democratic Party)
ประธานาธิบดีคนที่เจ็ดแห่งสาธารณรัฐเกาหลีที่หก
13   ยุน ซ็อก-ย็อล
Yun Seok-yeol / Yun Seokyeol
윤석열
尹錫悅
(2503–)
20 10 พฤษภาคม
พ.ศ. 2565
ปัจจุบัน 2565— 48.56%
16,394,8815
พรรคพลังประชาชน (people power)
ประธานาธิบดีคนที่แปดแห่งสาธารณรัฐเกาหลีที่หก

อ้างอิง แก้

  1. "The Nobel Peace Prize 2000". Nobel Foundation. สืบค้นเมื่อ 2008-10-20.