สาธารณรัฐเกาหลีที่สี่

สาธารณรัฐที่สี่ของเกาหลีใต้ เป็นรัฐบาลของเกาหลีใต้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1972 ถึงเดือนมีนาคม ค.ศ. 1981-2211

สาธารณรัฐเกาหลี

대한민국
大韓民國
1972–1981
ธงชาติสาธารณรัฐเกาหลีที่สี่
ธงชาติ
ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐเกาหลีที่สี่
ตราแผ่นดิน
เมืองหลวงโซล
ภาษาทั่วไปเกาหลี
การปกครองสาธารณรัฐแบบประธานาธิบดีแบบเดี่ยวภายใต้เผด็จการทหารทางลัทธิอำนาจนิยม
ประธานาธิบดี 
• 1972–1979
พัก ช็อง-ฮี
• 1979–1980
ชเว กยู-ฮา
• 1980–1981
ชุนดูฮวาน
นายกรัฐมนตรี 
• 1972–1975
Kim Jong-pil
• 1975–1979
ชเว กยู-ฮา
• 1979–1980
Shin Hyun-hwak
• 1980–1981
Nam Duck-woo
สภานิติบัญญัติNational Assembly
ยุคประวัติศาสตร์สงครามเย็น
• ก่อตั้ง
21 พฤศจิกายน 1972
• สิ้นสุด
3 มีนาคม 1981
สกุลเงินSouth Korean won
ก่อนหน้า
ถัดไป
สาธารณรัฐเกาหลีที่สาม
สาธารณรัฐเกาหลีที่ห้า
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของเกาหลีใต้

สาธารณรัฐที่สี่ก่อตั้งขึ้นตามการอนุมัติของรัฐธรรมนูญยูชินในการลงประชามติตามรัฐธรรมนูญปี 1972 โดยประมวลรัฐบาลอำนาจนิยมโดยพฤตินัยที่ประธานาธิบดีพัก ช็อง-ฮีครองอำนาจ และสืบทอดต่อจากสาธารณรัฐที่สาม พักและพรรคสาธารณรัฐประชาธิปไตยปกครองภายใต้ระบบยูชินที่เป็นเผด็จการรวมศูนย์จนถึงการลอบสังหารพัก จ็อง-ฮีในวันที่ 26 ตุลาคม 1979 สาธารณรัฐที่สี่เข้าสู่ช่วงความไม่มั่นคงทางการเมืองภายใต้ผู้สืบทอดของพัก, ชเว กยู-ฮา และ กฎอัยการศึกที่ทวีความรุนแรงขึ้นประกาศหลังการเสียชีวิตของปาร์ค ชเว กยู-ฮาถูกโค่นโดยชุนดูฮวาน อย่างไม่เป็นทางการ ในการรัฐประหารเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 1980 และเริ่มปราบปรามกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยกวางจูเพื่อต่อต้านกฎอัยการศึก ชุนก่อรัฐประหารเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 1980 โดยจัดตั้งเผด็จการทหารภายใต้สภาแห่งชาติเพื่อการรวมชาติและการยุบสภาแห่งชาติและได้รับเลือกเป็นประธานโดยสภาในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนสิงหาคม 1980 สาธารณรัฐที่สี่ถูกยุบด้วยการนำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาใช้ในเดือนมีนาคม 1981 และแทนที่ด้วยสาธารณรัฐเกาหลีที่ห้า

อ้างอิง แก้