การเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ค.ศ. 2017

การเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ค.ศ. 2017 กำหนดจัดขึ้นในอังคารที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 หลังจากในวันที่ 10 มีนาคม ศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้มีคำพิพากษารับรองมติรัฐสภาเกาหลีใต้ให้ถอดถอน พัก กึน-ฮเย พ้นตำแหน่งประธานาธิบดี อย่างเป็นทางการ ทำให้ต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 60 วัน นับตั้งแต่มีมติถอดถอนตามรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ คริสต์ศักราช 1987 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด 15 คน มีเพียง 7 คนที่เป็นตัวเต็ง แต่สำนักข่าวหลายแห่งและการหยั่งเสียงหลายแหล่งประเมินว่า มุน แจ-อิน อาจได้เป็นประธานาธิบดีในอนาคต[1]

การเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ค.ศ. 2017
เกาหลีใต้
← 2012 9 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 2022 →
  Moon Jae-in presidential portrait.jpg Hong Jun-pyo at COEX (Cropped).jpg Ahn Cheol-Soo cropped (cropped).jpg
ผู้ท้าชิง มุน แจ-อิน ฮง จุน-พโย อัน ช็อล-ซู
พรรค พรรคมินจู พรรคเสรีนิยมเกาหลี พรรคประชาชน (เกาหลีใต้)
คะแนนเสียง 13,423,800 7,852,849 6,998,342
ร้อยละ 41.08% 24.03% 21.41%

Presidentก่อนการเลือกตั้ง

ฮวัง กโย-อัน
รักษาการ
อิสระ

ประธานาธิบดีที่ได้รับเลือก

มุน แจ-อิน
พรรคมินจู

ผลการเลือกตั้งแก้ไข

ภูมิภาค· จังหวัด · เมือง      
มุน แจ-อิน ฮง จุน-พโย อัน ช็อล-ซู ยู ซ็อง-มิน ซิม ซัง-ช็อง
ผลการลงคะแนน % ผลการลงคะแนน % ผลการลงคะแนน % ผลการลงคะแนน % ผลการลงคะแนน %
ซูโดกว็อน โซล 2,781,345 42.3 1,365,285 20.78 1,492,767 22.7 476,973 7.26 425,459 6.47
อินช็อน 747,090 41.2 379,191 20.9 428,888 23.7 118,691 6.54 129,925 7.16
คย็องกี 3,319,812 42.1 1,637,345 20.8 1,807,308 22.9 540,023 6.84 546,373 6.92
คังว็อน 324,768 34.2 284,909 30.0 206,840 21.8 65,278 6.86 62,389 6.56
ชุงช็อง แทจ็อน 404,545 42.9 191,376 20.3 218,769 23.2 59,820 6.34 63,669 6.75
ชุงช็องเหนือ 374,806 38.6 255,502 26.3 211,454 21.8 57,282 5.9 65,095 6.7
ชุงช็องใต้ 476,661 38.6 306,614 24.8 290,216 23.5 68,521 5.55 83,868 6.79
เซจง 77,767 51.1 23,211 15.2 32,010 21.0 9,192 6.03 9,353 6.14
โฮนัม(ช็อลลา) ควังจู 583,847 61.1 14,882 1.55 287,222 30.1 20,862 2.18 43,719 4.6
ช็อลลาเหนือ 778,747 64.8 40,231 3.34 285,467 23.8 60,802 2.56 29,296 4.93
ช็อลลาใต้ 737,921 59.9 30,221 2.45 378,179 30.7 25,819 2.09 49,509 4.01
ย็องนัม(คย็องซัง) ปูซาน 872,127 38.7 720,484 32.0 378,907 16.8 162,480 7.21 409,329 4.85
อุลซัน 282,794 38.1 203,602 27.5 128,520 17.3 60,289 8.13 62,187 8.38
แทกู 342,620 21.8 714,205 45.4 235,757 15.0 198,459 12.60 74,440 4.72
คย็องซังเหนือ 369,726 21.7 827,237 48.6 253,905 14.9 149,017 8.75 88,080 5.17
คย็องซังใต้ 779,731 36.7 790,491 37.2 284,272 13.4 142,479 6.71 113,051 5.32
เชจู 169,493 45.5 68,063 18.3 77,861 20.9 22,784 6.11 31,716 8.51
Foreign national

การสำรวจความคิดเห็นแก้ไข

การหยั่งเสียงการเลือกตั้งทั่วไปแก้ไข

เมษายน ค.ศ. 2017แก้ไข

การหยั่งเสียง วันที่สำรวจ จำนวนผู้สำรวจ ซิม ซัง-ช็อง มุน แจ-อิน อัน ช็อล-ซู ยู ซ็อง-มิน ฮง จุน-พโย
พรรคยุติธรรม พรรคมินจู พรรคประชาชน พรรคบารึน พรรคเสรีนิยมเกาหลี
17.04.23 การโต้วาทีครั้งที่สองผ่านสถานีเอ็นอีซี
Kantar 17.04.21-17.04.22 1,030 3.3% 37.5% 26.4% 2.9% 7.6%
KSOI 17.04.21-17.04.22 1,021 5.1% 42.5% 30.4% 5.7% 8.9%
Research & Research 17.04.21-17.04.22 1,514 4.1% 39.1% 30.1% 3.8% 9.5%
ResearchView 17.04.18-17.04.20 2,004 5.0% 43.3% 31.3% 3.8% 11.4%
Gallup Korea 17.04.18-17.04.20 1,004 4% 41% 30% 3% 9%
17.04.19 การโต้วาทีครั้งที่สองผ่านสถานีเคบีเอส
Research & Research 17.04.18-17.04.19 1,009 4.7% 40.0% 30.1% 2.5% 10.2%
EMBRAIN 17.04.18-17.04.19 1,054 2.8% 40.9% 34.4% 2.7% 9.5%
Hankook Research 17.04.18-17.04.19 1,200 3.6% 42.0% 31.8% 3.9% 8.5%
Realmeter 17.04.17-17.04.18 1,012 4.2% 43.8% 32.3% 3.2% 10.2%
EMBRAIN 17.04.17 1,049 3.5% 37.7% 34.6% 3.4% 8.5%
JoWon C&I 17.04.15–17.04.16 1,063 3.2% 39.7% 32.8% 4.7% 13.1%
JoongAng Ilbo 17.04.15–17.04.16 2,000 3.7% 38.5% 37.3% 3.9% 7.4%
Hankook Research 17.04.15–17.04.16 1,000 3.9% 42.6% 35.6% 2.7% 7.3%
Kantar 17.04.14–17.04.15 1,039 2.8% 35.8% 30.2% 2.8% 8.4%
KSOI 17.04.14–17.04.15 1,015 2.9% 46.9% 34.4% 3.4% 6.8%
Realmeter 17.04.14 1,011 4.5% 45.4% 30.7% 3.8% 8.9%
17.04.13 การโต้วาทีครั้งแรกผ่านสถานีเอสบีเอส
ResearchView 17.04.12–17.04.13 1,253 3.0% 46.0% 36.5% 2.4% 8.8%
Gallup Korea 17.04.11–17.04.13 1,010 3% 40% 37% 3% 7%
Hankook Research 17.04.11–17.04.12 1,000 2.7% 38.0% 38.3% 2.1% 6.5%
Realmeter 17.04.10–17.04.12 1,525 2.8% 44.8% 36.5% 1.7% 8.1%
R&Search 17.04.09–17.04.11 1,997 3.6% 42.3% 37.0% 2.0% 9.1%
JoWon C&I 17.04.08–17.04.10 1,046 3.5% 40.6% 34.4% 2.9% 8.7%
Realmeter 17.04.08–17.04.09 1,018 4.2% 41.1% 34.8% 2.2% 8.6%
Korea Research Center 17.04.08–17.04.09 2,011 2.8% 32.7% 36.8% 1.5% 6.5%
Realmeter 17.04.07–17.04.08 2,244 3.3% 42.6% 37.2% 2.4% 8.4%
Hankook Research 17.04.07–17.04.08 1,000 3.6% 37.7% 37.0% 3.0% 6.7%
Research & Research 17.04.07–17.04.08 1,500 3.2% 35.2% 34.5% 2.8% 7.4%
KSOI 17.04.07–17.04.08 1,007 2.9% 39.6% 35.6% 2.7% 5.8%
Kantar 17.04.07–17.04.08 2,300 2.3% 32.2% 34.4% 1.9% 5.7%
Research Plus 17.04.07–17.04.08 1,023 2.0% 37.7% 37.7% 2.1% 6.6%
Gallup Korea 17.04.04–17.04.06 1,005 3% 38% 35% 4% 7%
ResearchView 17.04.04–17.04.06 1,012 2.2% 42.4% 35.1% 2.5% 10.3%
Realmeter 17.04.05 1,008 2.5% 41.3% 34.5% 3.0% 9.2%
Surveymob 17.04.04–17.04.05 1,048 2.74% 34.83% 28.91% 6.95% 8.09%
JoongAng Ilbo 17.04.04–17.04.05 1,500 2.1% 38.4% 34.9% 2.7% 9.6%
EMBRAIN 17.04.04 1,042 3.5% 38.2% 33.2% 2.7% 10.3%
Hankook Research 17.04.04 1,000 3.7% 39.1% 31.8% 3.8% 8.6%
R&Search 17.04.03–17.04.04 1,708 3.8% 40.8% 30.9% 2.8% 12.6%

มีนาคม ค.ศ. 2017แก้ไข

การหยั่งเสียง วันที่สำรวจ จำนวนผู้สำรวจ ซิม ซัง-ช็อง อี แจ-มย็อง มุน แจ-อิน อัน ฮี-ช็อง อัน ช็อล-โซ ซน ฮัก-กยู ยู ซ็อง-มิน นัม คย็อง-บิล ฮวัง กโย-อัน ฮง จุน-พโย
พรรคยุติธรรม พรรคมินจู พรรคมินจู พรรคมินจู พรรคประชาชน พรรคประชาชน พรรคบารึน พรรคบารึน พรรคอิสระ พรรคเสรีนิยมเกาหลี
Realmeter 17.03.27- 17.03.29 1,525 3.4% 9.5% 35.2% 12.0% 17.4% 2.4% 2.6% - - 7.7%
R&Search 17.03.27- 17.03.28 1,080 2.6% 11.2% 33.0% 12.6% 16.6% 0.6% 1.4% 0.7% - 7.8%
Realmeter 17.03.20- 17.03.24 2,553 2.9% 10.2% 34.4% 17.1% 12.6% 2.2% 2.2% 1.0% - 9.5%
Gallup Korea 17.03.21- 17.03.23 1,007 2% 8% 31% 17% 10% 1% 1% - - 6%
R&Search 17.03.19- 17.03.21 1,589 2.0% 9.4% 33.2% 17.5% 11.2% 1.2% 2.4% 0.6% - 7.7%
Realmeter 17.03.15 1,015 4.1% 10.3% 37.1% 16.8% 12.0% 1.8% 4.8% 1.8% - 7.1%
Hankook Research 17.03.14 1,000 1.1% 8.9% 30.7% 13.3% 8.9% 0.9% 1.4% 0.7% 9.6% 2.2%
Realmeter 17.03.10 1,008 3.3% 9.7% 36.0% 14.5% 11.3% 2.6% 2.4% 1.0% 10.1% 2.4%
17.03.10 ศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้มีคำพิพากษารับรองมติรัฐสภาเกาหลีใต้ให้ถอดถอน พัก กึน-ฮเย พ้นตำแหน่งประธานาธิบดี อย่างเป็นทางการ
Hankook Research 17.03.06-17.03.07 1,000 1.3% 8.4% 30.7% 13.7% 7.6% 1.2% 1.2% 0.6% 11.1% 1.8%
Realmeter 17.02.27–17.03.03 2,025 1.7% 8.9% 36.4% 12.6% 10.8% 2.9% 2.8% 1.3% 14.9% 3.8%

มกราคม - กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017แก้ไข

การหยั่งเสียง วันที่สำรวจ จำนวนผู้สำรวจ ซิม ซัง-ช็อง อี แจ-มย็อง มุน แจ-อิน อัน ฮี-ช็อง อัน ช็อล-ซู ซน ฮัก-กยู ยู ซ็อง-มิน นัม คย็อง-บิล พัน กี-มุน ฮวัง กโย-อัน ฮง จุน-พโย
พรรคยุติธรรม พรรคมินจู พรรคมินจู พรรคมินจู พรรคประชาชน พรรคประชาชน พรรคบารึน พรรคบารึน พรรคอิสระ พรรคอิสระ พรรคเสรีนิยมเกาหลี
R&Search 17.02.27–17.02.28 1,111 0.9% 9.8% 37.6% 15.5% 11.1% 1.1% 1.8% 1.2% 12.5% 1.4%
Hankook Research 17.02.24–17.02.25 1,000 1.1% 10.1% 30.9% 15.8% 7.8% 0.8% 1.6% 0.1% 10.3% 1.6%
Gallup Korea 17.02.21–17.02.23 1,006 8% 32% 21% 8% 2% 8%
Realmeter 17.02.20–17.02.22 1,508 1.1% 10.1% 32.4% 19.2% 10.5% 1.7% 3.3% 1.8% 11.6% 3.3%
Realmeter 17.02.13–17.02.15 1,515 2.5% 7.0% 32.7% 19.3% 8.6% 2.8% 3.9% 1.3% 16.5% 1.3%
Realmeter 17.02.06–17.02.08 1,508 2.6% 8.2% 33.2% 15.7% 9.1% 3.1% 3.5% 1.6% 15.9% 1.4%
Hankook Research 17.02.05–17.02.06 2,016 0.7% 6.3% 29.8% 14.2% 6.3% 1.1% 3.2% 0.6% 11.2%
Gallup Korea 17.02.01–17.02.02 1,003 0.6% 7% 32% 10% 7% 0.5% 3% 8% 9%
Realmeter 17.02.01 1,009 1.8% 9.9% 26.1% 11.1% 9.3% 2.7% 4.3% 2% 12.1% 1.4%
Realmeter 17.01.23–17.01.24 1,004 1.0% 9.5% 32.8% 6.4% 7.9% 2.0% 2.4% 0.9% 15.4% 7.4%
Realmeter 17.01.16–17.01.18 1,507 1.9% 9% 28.1% 4% 7.4% 1.8% 2.2% 1.2% 21.8% 4% 0.7%
Hankook Research 17.01.15–17.01.16 1,000 - 9.5% 31.4% 3.9% 4.8% 1.3% 1.2% 0.3% 20%
Gallup Korea 17.01.10–17.01.12 1,007 12% 31% 6% 7% 2% 3% 20% 5%
R&Search 17.01.01–17.01.02 1,153 - 10% 32.2% 3.9% 5.9% 3.1% 2.1% 0.7% 21.3% 7.2%
วันที่ การหยั่งเสียง พัน กี-มุน มุน แจ-อิน อัน ช็อล-ซู คิม มู-ซุง ลังเล/ไม่ได้ตัดสินใจ ทิ้งไพ่นำ
14-15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 Realmeter 31.5% 32.7% 22.8% 13% 1.2
37.6% 46.2% 16.2% 8.6
37.2% 39.9% 22.9% 2.7
19-20 กันยายน ค.ศ. 2016 Realmeter 38.5% 30.6% 18.0% 12.9% 7.9
46.7% 38.4% 14.9% 8.3
46.3% 32.5% 21.2% 13.8
13-14 มิถุนายน ค.ศ. 2016 Realmeter 36.5% 34.9% 19.0% 9.6% 1.6
44.2% 44.9% 10.9% 0.7
40.9% 33.7% 25.4% 7.2
18–19 เมษายน ค.ศ. 2016 Realmeter 42.3% 42.8% 14.9% 0.5
41.0% 32.3% 26.7% 8.7
14–15 มีนาคม ค.ศ. 2016 Realmeter 44.0% 45.0% 11.0% 1.0
37.2% 44.2% 18.6% 7.0
17–19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 Realmeter 44.3% 45.0% 10.7% 0.7
37.7% 43.8% 18.5% 6.1

อ้างอิงแก้ไข