ตัวเลขญี่ปุ่น

ตัวเลขญี่ปุ่น เป็นตัวเลขที่ใช้ภายในประเทศญี่ปุ่น โดยรูปแบบอักษรและระบบได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนเกือบทั้งหมด เสียงอ่านของตัวเลขญี่ปุ่นมีทั้งเสียงที่ยืมมาจากประเทศจีนและเสียงที่ประเทศญี่ปุ่นคิดค้นขึ้นเอง นอกเหนือจากนี้ระบบตัวเลขของญี่ปุ่นนั้นยังสามารถออกเสียงได้มากมาย อย่างเช่น การนับสิ่งของ หรือวันที่ในปฏิทิน รูปแบบของคำอ่านก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ระบบเลขตามพัฒนาการ
ตัวเลขฮินดู-อาหรับ
อาหรับตะวันตก
อาหรับตะวันออก
เขมร
มอญ
อินเดีย
พราหฺมี
ไทย
 
ตัวเลขเอเชียตะวันออก
จีน
ญี่ปุ่น
เกาหลี
 
ตัวเลขที่ใช้ตัวอักษร
อับญัด
อาร์มีเนีย
ซีริลลิก
กีเอส
ฮีบรู
ไอโอเนียน/กรีก
สันสกฤต
 
ตัวเลขระบบอื่น ๆ
แอตติก
อีทรัสคัน
โรมัน
บาบิโลเนีย
อียิปต์
มายา
รายชื่อระบบเลข
ระบบเลขตามฐาน
เลขฐานสิบ (10)
2, 4, 8, 16, 32, 64
3, 9, 12, 24, 30, 36, 60, อื่น...

รูปแบบตัวเลขของญี่ปุ่นแก้ไข

ตัวเลขญี่ปุ่นนั้นสามารถเขียนได้สองลักษณะคือ ตัวเลขแบบฮินดูอารบิกและตัวเลขแบบญี่ปุ่น

เลขฮินดูอารบิก ตัวเลขแบบญี่ปุ่น เสียงอง (On-yomi) เสียงคุน (Kun-yomi)
0 ゼロ, 〇、

零、例

れい [rei, เรย์] ゼロ [zero, เซโระ]
1 いち [ichi, อิชิ] ひと [hito, ฮิโตะ]
2 に [ni, นิ], じ [ji, จิ] ふた [futa, ฮุตะ]
3 さん [san, ซัง] み [mi, มิ], みっ [mit, มิท]
4 し [shi, ฉิ] よん [yon, โยง], よ [yo, โยะ], よっ [yot, โยท]
5 ご [go, โกะ] いつ [itsu, อิทสึ]
6 ろく [roku, โรคุ] む [mu, มุ], むっ [mut, มุท]
7 しち [shichi, ฉิชิ] なな [nana, นะนะ]
8 はち [hachi, ฮะชิ] や [ya, ยะ], やっ [yat, ยัท]
9 きゅう [kyū, คิว], く [ku, คุ] ここの [kokono, โคะโคะโนะ]
10 じゅう [jū, จูว] とお [tō ,โทว]
20


30

二十三十

にじゅう [nijū, นิจูว]


さんじゅう [sanjū, ซังจูว]

はた [hata ,ฮะตะ]


みそ [miso, มิโสะ]

100 ひゃく [hyaku, ฮยะคุ] もも [momo, โมะโมะ]
1,000 せん [sen, เซง] ち [chi, ชิ]
10,000 まん [man, มัง] よろず [yorozu, โยะโระซึ]
100,000,000 おく [oku, โอคุ] -
1,000,000,000,000 ちょう [chō โช] -

ตามปกติแล้วการนับเลขของญี่ปุ่นจะใช้เสียงอง (音読み) ในการนับ แต่ก็มีบางครั้งที่จะอ่านออกเสียงคุน (訓読み) หรือบางครั้งก็จะออกเสียงต่างจากระบบตัวเลขออกไป

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข