ธนบัตรเยน เป็นธนบัตรของสกุลเยนของประเทศญี่ปุ่น ธนบัตรญี่ปุ่นนั้นเริ่มพิมพ์ในปี ค.ศ. 1872 หลังจากการประกาศสกลุเงินสองปี นับแต่อดีตถึงปัจจุบันได้มีการตีพิมพ์ธนบัตรชนิด 0.05 เยน ถึง 10,000 เยน

YenBils-Multidivisas.jpg

ธนบัตรรุ่น เอแก้ไข

ธนบัตรรุ่นเอ (series A) หมุนเวียนใช้ในปี ค.ศ. 1946 - 1948

Series A (1946–48)
ภาพ มูลค่า ขนาด คำอธิภายภาพบนธนบัตร ปีที่
ด้านหน้า ด้านหลัง ด้นหน้า ด้านหลัง ตีพิพม์ ตีพิพม์ถึง ยกเลิกใช้
    0.05 เยน 94 × 48 mm ดอก บ๊วย ลวดลายเรขาคณิต 1948 1953 1954
    0.1 เยน 100 × 52 mm นกพิราบ อาคารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 1947
    1 เยน 124 × 68 mm นิโนะมิยะ ซงโตะคุ ลวดลายเรขาคณิต 1946 1958 Valid
    5 เยน 132 × 68 mm ลวดลายเรขาคณิต 1946 1955
    10 เยน 140 × 76 mm อาคารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 1946
    100 เยน 162 × 93 mm เจ้าชายโชโตกุ, "ยูเมะโดะโนะ" ในวัดโฮรีว วัดโฮรีว 1946 1956

ธนบัตรรุ่น ดีแก้ไข

ธนบัตรรุ่นดีประกอบด้วยธนบัตรที่ยังหมุนเวียนใช้ในปัจจุบัน

Series D (2000)
ภาพ มูลค่า ขนาด สี คำอธิบายภาพ วันที่พิมพ์
ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านหน้า ด้านหลัง
    2,000 เยน 154 × 76 mm เขียว ซุ้มประตูชุเรอิมง ปราสาทชุริ การแสดงละครคาบูกิในฉากจากตำนานเก็นจิ บทกลอน และ มุราซากิ ชิกิบุ 19 กรกฎาคม 2000

ธนบัตรชุดนี้ถูกพิมพ์ในปี ค.ศ. 2000 เพื่อเฉลิมฉลองการประชุมจีแปด ซัมมิต ครั้งที่ 26 บนเกาะโอกินาวะ และการเริ่มต้นของสหัสวรรษ 2000 เช่นกัน ด้านหน้าคือภาพของประตูชุเรอิมงภายในปราสาทชุริ ในเมืองนะฮะ ของเกาะโอกินาวะ ใกล้กับสถานที่ประชุม

ปัจจุบัน ธนบัตร 2,000 เยน ถือว่าหายากในตลาด แต่ยังมีอยู่ทั่วไปในธนาคาร ด้วยความหายาก และเป็นธนบัตรเดียวที่ขึ้นต้นด้วยเลขสอง ธนบัตรนี้ถือเป็นของหรูหราสำหรับชาวญี่ปุ่น ธนาคารแห่งชาติได้พยายามสนับสนุนการหมุนเวียนของธนบัตรโดยสนับสนุนให้ธุรกิจที่จ่ายเงินค่าจ้างพนักงานด้วยธนบัตร 2,000 เยน

ธนบัตรรุ่น อีแก้ไข

ธนบัตรรุ่นอีหมุนเวียนใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004 จนถึงปัจจุบัน

Series E (2004)
ภาพ มูลค่า ขนาด สีหลัก คำอธิบายภาพ วันที่เริ่มพิมพ์
ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านหน้า ด้านหลัง
    1,000 เยน 150 × 76 mm น้ำเงิน ฮิเดโยะ โนงูจิ ทะเลสาบโมโตซุ ภูเขาไฟฟูจิ ดอกซากูระ 1 พฤศจิกายน 2004
    5,000 เยน 156 × 76 mm ม่วง อิจิโยะ ฮิกูชิ คะกิซึบะกะ-ซุ (ภาพวาดดอกไอรีส ของ โอกะตะ โกริน)
    10,000 เยน 160 × 76 mm น้ำตาล ฟุคุซาวะ ยูกิจิ รูปปั้นนกโฮโอะ ในวัดเบียวโด

ธนบัตรรุ่น เอฟแก้ไข

เมื่อวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 2019 นายทาโร อาโซ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศธนบัตรที่จะใช้หมุนเวียนใหม่ ในปี ค.ศ. 2024 [1]

Series F (ราวปี ค.ศ. 2024)
ภาพ มูลค่า ขนาด สีหลัก คำอธิบายภาพ วันที่เริ่มพิมพ์
ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านหน้า ด้านหลัง
    1,000 เยน 150 × 76 mm น้ำเงิน ชิบะซาบุโร คิตะซะโตะ ภาพพิมพ์คลื่นยักษ์นอกฝั่งคานางาวะ (จากทัศนียภาพ 36 มุมของภูเขาฟูจิ โดยคะสึชิกะ โฮะกุไซ) ราวปี ค.ศ. 2024
    5,000 เยน 156 × 76 mm ม่วง อุเมโกะ สีดะ ดอกวีสเตียเรีย
    10,000 เยน 160 × 76 mm น้ำตาล เออิจิ ชิบุซาวะ สถานีโตเกียว (ฝั่งมารูโนอูจิ)

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Japan announces new ¥10,000, ¥5,000 and ¥1,000 bank notes as Reiwa Era looms". Japan Times. สืบค้นเมื่อ 9 April 2019.