จังหวัดสระแก้วในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2548 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง[1] เท่าเดิมจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2544 แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

จังหวัดสระแก้วในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548

← พ.ศ. 2544 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549
(โมฆะ)
 →

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ71.40%
  First party Second party
 
พรรค ไทยรักไทย ประชาธิปัตย์
ที่นั่งก่อนหน้า 3 0
ที่นั่งที่ชนะ 3 0
ที่นั่งเปลี่ยน Steady0 Steady0
คะแนนเสียง 210,149 32,354
% 80.60 12.41

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ทักษิณ ชินวัตร
ไทยรักไทย

ภาพรวม

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดสระแก้ว)

แก้
พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
ไทยรักไทย 210,149 80.60%
ประชาธิปัตย์ 32,354 12.41%
อื่น ๆ 18,241 7.00%
ผลรวม 260,744 100.00%
คะแนนเสียง
ไทยรักไทย
  
80.60%
ประชาธิปัตย์
  
12.41%
อื่น ๆ
  
7.00%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดสระแก้ว)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)

แก้

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

แก้
e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดสระแก้ว
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
ชาติไทย (1) 4,669 1.79
กิจสังคม (2) 468 0.18
พัฒนาชาติไทย (3) 619 0.24
ประชาธิปัตย์ (4) 32,354 12.41
ประชาชนไทย (5) 433 0.17
คนขอปลดหนี้ (6) 1,660 0.64
ธรรมชาติไทย (7) 320 0.12
แผ่นดินไทย (8) 962 0.37
ไทยรักไทย (9) 210,149 80.60
ความหวังใหม่ (10) 282 0.11
มหาชน (11) 1,653 0.63
ประชากรไทย (12) 248 0.10
ไทยช่วยไทย (13) 398 0.15
แรงงาน (14) 1,114 0.43
ชาติประชาธิปไตย (15) 655 0.25
กสิกรไทย (16) 177 0.07
ทางเลือกที่สาม (17) 64 0.03
รักษ์ถิ่นไทย (18) 281 0.11
พลังเกษตรกร (19) 4,027 1.54
พลังประชาชน (20) 211 0.08
บัตรดี 260,744 95.86
บัตรเสีย 8,008 2.94
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,241 1.19
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 271,993 71.40
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 380,941 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต

แก้

เขต 1เขต 2เขต 3

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1

แก้

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองสระแก้ว, อำเภอเขาฉกรรจ์ และอำเภอวังน้ำเย็น (เฉพาะตำบลทุ่งมหาเจริญ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดสระแก้ว
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ฐานิสร์ เทียนทอง (9)* 77,036 89.88
ประชาธิปัตย์ เรือง บาดาล (4) 8,678 10.12
ผลรวม 85,714 100.00
บัตรดี 85,714 92.67
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,646 1.78
บัตรเสีย 5,135 5.55
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 92,495 71.23
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 129,863 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขต 2

แก้

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอคลองหาด, อำเภอวัฒนานคร (ยกเว้นตำบลแซร์ออและตำบลช่องกุ่ม), อำเภอวังน้ำเย็น (ยกเว้นตำบลทุ่งมหาเจริญ) และ กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสระแก้ว
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย ตรีนุช เทียนทอง (9)* 74,286 89.24
ประชาธิปัตย์ สุทธิรักษ์ วันเพ็ญ (4) 8,953 10.76
ผลรวม 83,239 100.00
บัตรดี 83,239 90.98
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,553 1.70
บัตรเสีย 6,698 7.32
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 91,490 71.96
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 127,134 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

เขต 3

แก้

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย อำเภออรัญประเทศ, อำเภอตาพระยา, อำเภอวัฒนานคร (เฉพาะตำบลแซร์ออและตำบลช่องกุ่ม) และ กิ่งอำเภอโคกสูง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสระแก้ว
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ไทยรักไทย สรวงศ์ เทียนทอง (9) 62,444 78.73
ประชาธิปัตย์ พรพล เอกอรรถพร (4) 16,875 21.27
ผลรวม 79,319 100.00
บัตรดี 79,319 90.12
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,749 1.99
บัตรเสีย 6,943 7.89
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 88,011 71.01
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 123,944 100.00
ไทยรักไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิง

แก้
  1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูล สถิติ และผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2548" (PDF). คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-03. สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้