เปิดเมนูหลัก

พรรคกสิกรไทย (อังกฤษ: KASIKORNTHAI PARTY, ชื่อย่อ: พก.) พรรคการเมืองของไทยที่จดทะเบียนก่อตั้งตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ในทะเบียนพรรคการเมืองเลขที่ ๔/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 มีนาย จำลอง ดำสิม และนาย บุญเลิศ ดำสิม เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก [2] โดยทางพรรคกสิกรไทยนับเป็นพรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเป็นอันดับที่ 4 ที่ยังคงดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอยู่จนถึงปัจจุบันต่อจาก พรรคประชาธิปัตย์, พรรคประชากรไทย และ พรรคมหาชน

พรรคกสิกรไทย
KASIKORNTHAI PARTY
หัวหน้าพรรคจำลอง ดำสิม (ลาออก)
นายทะเบียนพรรคฐิติพงศ์ รัตนะเสถียร
เลขาธิการพรรคดร.ทรรศชล พงษ์ภควัต
ที่ทำการพรรคอดีต
75/85-86 หมู่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
18/5 ถนนประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบัน
580/35 โครงการบ้านกลางเมือง ซอยลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
จำนวนสมาชิก  (ปี 2562)1,253 คน[1]
เหรัญญิกพรรคญัฏฐศรร์ ศตพรกนกรัตน์
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ในช่วงแรกพรรคกสิกรไทยมีที่ทำการพรรคอยู่ที่ 75/85-86 หมู่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี แต่ปัจจุบันทางพรรคได้ย้ายที่ทำการพรรคมาอยู่ที่ 580/35 โครงการบ้านกลางเมือง ซอยลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง

ซึ่งพรรคกสิกรไทยได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง ส.ส. ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 จนถึง พ.ศ. 2557 แต่ไม่เคยได้ ส.ส. แม้แต่ที่นั่งเดียวในสภาผู้แทนราษฎร

ต่อมาในวันอาทิตย์ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พรรคกสิกรไทยได้จัดประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่ 1/2561 ที่ โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ซึ่งที่ประชุมมีมติให้นาย จำลอง ดำสิม ยังคงเป็นหัวหน้าพรรคต่อไปและนาย ทรรศชล พงษ์ภควัต เป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่

กระทั่งวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายจำลองซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคและหัวหน้าพรรคโดยทางพรรคได้รับหนังสือลาออกเมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่เหลือต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ [3]

คณะกรรมการบริหารพรรคแก้ไข

ชุดปัจจุบัน (1 ธันวาคม 2561-ปัจจุบัน)แก้ไข

  • จำลอง ดำสิม หัวหน้าพรรค (ลาออกเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)
  • ดร.ทรรศชล พงษ์ภควัต เลขาธิการพรรค
  • ณัฏฐศรร์ ศตพรกนกรัตน์ เหรัญญิกพรรค
  • ฐิติพงศ์ รัตนะเสถียร นายทะเบียนสมาชิกพรรค
  • ดร.สมร ดีสมเลิศ กรรมการบริหารพรรค
  • สิรภพ ดีสมเลิศ กรรมการบริหารพรรค
  • ทรงชัย ดีสมเลิศ กรรมการบริหารพรรค

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข