พ.ศ. 2425

ปี
(เปลี่ยนทางจาก ค.ศ. 1882)


(ตามการนับศักราชแบบเดิม พ.ศ. 2425 เริ่มต้นในวันที่ 1 เมษายน)

ผู้นำแก้ไข

เหตุการณ์แก้ไข

วันเกิดแก้ไข

วันถึงแก่กรรมแก้ไข

บันเทิงคดีที่อ้างอิงถึงปีนี้แก้ไข

  • สี่แผ่นดิน - แม่พลอยซึ่งเป็นตัวละครเอกในวรรณกรรมเรื่องนี้เกิดปีนี้