ปฏิทินอาร์มีเนีย

ปฏิทินอาร์มีเนีย (Հին հայկական տոմար) เป็นปฏิทินดั้งเดิมของอาร์มีเนีย เป็นปฏิทินสุริยคติบนพื้นฐานของระบบปฏิทินอียิปต์โบราณ ในหนึ่งปีมี 365 วัน ไม่มีกฎปีอธิกสุรทิน

ปฏิทิน
ปฏิทินสากล กริกอเรียน · ฮิจเราะห์ · ISO · ปีสุริยคติ
ประเภทปฏิทิน
สุริยจันทรคติ · สุริยคติ · จันทรคติ

ปฏิทินอื่น ๆ อาร์มีเนีย · บาฮาอี · เบงกอล · พุทธ · จีน · คอปติก · เอธิโอเปีย · เจอร์แมนิก · ฮีบรู · ฮินดู · อินเดีย · อิหร่าน · ไอริช · ญี่ปุ่น · ชวา · เกาหลี · มายา · เนปาล · ทมิฬ · ไทย (จันทรคติสุริยคติ) · ทิเบต · ตุรกี · เวียดนาม· โยรูบา · โซโรอัสเตอร์
ประเภทปฏิทิน
จูเลียนต้นฉบับ · รูน

เดือนตามระบบปฏิทินอาร์มีเนียแก้ไข

ในหนึ่งปีตามระบบปฏิทินอาร์มีเนียมี 12 เดือน คือ

1 նաւասարդ nawasard Avestan *nava sarəδa "ปีใหม่"
2 հոռի hoṙi ori "สอง"
3 սահմի sahmi sami "สาม"
4 տրէ trē Zoroastrian Tïr
5 քաղոց kʿałocʿ "month of crops"; Zoroastrian Ameretat (the deity Ameretat was also considered a protector of plants)
6 արաց aracʿ
7 մեհեկան mehekan Iranian *mihrakān- ("festival of Mithra", from Zoroastrian Mitrō)
8 արեգ areg "sun month"; Zoroastrian Āvān
9 ահեկան ahekan Iranian *āhrakān- "fire festival" from Zoroastrian Ātarō
10 մարերի mareri Avestan maiδyaīrya "mid-year"; Zoroastrian Dīn
11 մարգաց margacʿ Zoroastrian Vohūman
12 հրոտից hroticʿ Pahlavi *fravartakān "epagomenal days (days of the Fravashi)"; Zoroastrian Spendarmat̰