ทรูวิชั่นส์

ผู้ให้บริการโทรทัศน์บอกรับเป็นสมาชิกรายใหญ่ของประเทศไทย
(เปลี่ยนทางจาก TrueVisions)

ทรูวิชั่นส์ (อังกฤษ: TrueVisions) หรือเดิมชื่อ ยูบีซี (UBC) เป็นสถานีโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย[ต้องการอ้างอิง] บริหารงานโดย บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือทรู คอร์ปอเรชัน ปัจจุบันมี สุภกิต เจียรวนนท์ เป็นประธานคณะกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร และอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา เป็นกรรมการผู้จัดการ[1]

บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
TrueVisions Public Company Limited
ชื่อเดิมไอบีซีและยูทีวี(2532-2541)
ยูบีซี(2541-2549)
ยูบีซี-ทรู(2549-2550)
ประเภทบริษัทมหาชนจำกัด
อุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกในประเทศไทย
ก่อตั้ง17 เมษายน พ.ศ. 2532 (33 ปี)
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 (24 ปี)
23 มกราคม พ.ศ. 2550 (16 ปี)
สำนักงานใหญ่118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
บุคลากรหลัก
อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา
(กรรมการผู้จัดการ)
ผลิตภัณฑ์กิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกในประเทศไทย
เว็บไซต์truevisionsgroup.truecorp.co.th

ประวัติแก้ไข

ไอบีซีและยูทีวีแก้ไข

ทรูวิชันส์ เดิมนั้นมีชื่อว่า ยูบีซี เกิดจากการรวมกิจการของผู้ให้บริการเคเบิลทีวี 2 รายใหญ่ในประเทศไทยในขณะนั้นที่ทำสัญญาเข้ารับสัมปทานธุรกิจโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกจากกับองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) คือไอบีซี และยูทีวี ทรูวิชั่นส์ยุค IBC และ UTV ออกอากาศทางดาวเทียมไม่ทราบชื่อ(ปัจจุบันใช้ไทยคมแล้ว) สักคราวเมื่อ 2532-ต้นปี 2537 ต่อมาย้ายดาวเทียม ไทยคม 1 แล้วก็ย้ายต่อมาไทยคม 2 ต่อมาก็ย้าย 2/3 แล้วก็ย้าย 2/5 แล้วก็ย้ายมาดาวเทียมไทยคม 5 แล้วก็ย้ายมา 5/6 แล้วก็ย้ายมา 5/6/8 แล้วก็ย้ายมา 6/8

ไอบีซีแก้ไข

ยูทีวีแก้ไข

การรวมกิจการเป็นยูบีซีแก้ไข

เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 ทำให้ไอบีซีและยูทีวีต้องหาทางอยู่รอด โดยการควบรวมกิจการเพื่อลดค่าใช้จ่าย[2] โดยสามารถใช้ทรัพยากรของบริษัทในเครือได้อย่างเต็มที่ คือทั้งระบบสัญญาณผ่านดาวเทียมไทยคม และบริการเอ็มเอ็มดีเอสผ่านระบบไมโครเวฟ ของกลุ่มชินวัตร (ในนามบริษัทยูบีซี (ปัจจุบันเป็น บมจ.ทรูวิชั่นส์)) (แต่ภายหลังออกอากาศด้วยระบบดังกล่าวเพียง 2 ช่องคือ นิวส์ 24 และช็อปปิงแอตโฮม ซึ่งสามารถรับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) และระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง กับโคแอกเชียล ของกลุ่มเทเลคอมเอเชีย (ในนามบริษัท ยูบีซี เคเบิล (ปัจจุบันเป็น บมจ.ทรูวิชั่นส์ เคเบิล))

โดยในราวเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541 ไอบีซีเป็นฝ่ายซื้อกิจการยูทีวี โดยวิธีการแลกหุ้น และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติง คอร์ปอเรชัน จำกัด (ยูบีซี) และออกอากาศด้วยชื่อยูบีซีอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 และใช้สัญญาสัมปทานที่ อ.ส.ม.ท. ต่อให้กับไอบีซี และได้ขยายระยะเวลาสัมปทานไปอีก 5 ปี ไปสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 โดยในยุคแรก ออกอากาศผ่านดาวเทียมไทยคม 1 (แต่ปัจจุบันใช้ดาวเทียมไทยคม 6/8) แต่หลังจากนั้นไม่นาน กลุ่มชินวัตรก็ขายหุ้นยูบีซีทั้งหมด ให้กับเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัทแม่ของเทเลคอมเอเชีย และจดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อย่อว่า UBC

จากนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 กลุ่มเอ็มไอเอช ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ขายหุ้นทั้งหมดให้กับกลุ่มทรู รวมเป็นหุ้นร้อยละ 98 ทำให้กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงยุติการซื้อขายหลักทรัพย์ของยูบีซี โดยกลุ่มทรูฯ ประกาศซื้อหุ้นยูบีซีจากผู้ถือหุ้นรายย่อย เมื่อวันที่ 9 มกราคม แล้วจึงเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ยูบีซี-ทรู จำกัด (มหาชน) รวมถึงเครื่องหมายการค้าใหม่คือ ยูบีซี-ทรู ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2549 ต่อมาในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2550 ยูบีซีเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น บริษัท ทรูวิชั่นส์-ยูบีซี จำกัด (มหาชน) รวมถึงเครื่องหมายการค้าใหม่คือ ทรูวิชั่นส์-ยูบีซี ต่อมาลดลงเหลือเพียง บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน ตามยุทธศาสตร์หลอมรวม (Convergence) ธุรกิจในกลุ่มทรูฯ ต่อมาได้เพิ่ม บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งเข้ารับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์บอกรับสมาชิก ประเภทไม่ใช้คลื่นความถี่ จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ผู้นำด้านโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกในประเทศไทยแก้ไข

ปัจจุบัน ทรูวิชั่นส์เป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์บอกรับเป็นสมาชิกชั้นนำและใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งได้ให้บริการทั้งระบบจานดาวเทียมและเคเบิล มีจำนวนสมาชิกถึง 1,179,196 ราย[3] (ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกถึง 4,000,000 กว่าราย ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2562) โดยมีแพ็คเกจให้เลือก 8 แพ็คเกจ และ แพ็กเกจตามสั่ง (แพ็กเสริม) 4 แพ็กเกจด้วยจำนวนช่องที่ให้บริการสูงสุดกว่า 100 ช่อง[4] และยังมีการให้บริการ PVR หรือ Personal Video Recorder ที่ให้สมาชิกบันทึกรายการโปรดได้

การให้มีโฆษณาแก้ไข

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552 สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในขณะนั้น ร่วมลงนามในสัญญาอนุญาตให้ทรูวิชันส์สามารถมีโฆษณาได้ชั่วโมงละ 6 นาที[5] ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 โดยตกลงจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายกรณีที่กลุ่มทรูวิชันส์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และค่าปรับอื่น ๆ รวมเป็นเงินกว่า 110 ล้านบาท และตกลงที่จะแบ่งรายได้ค่าโฆษณาให้ บมจ.อสมท ร้อยละ 6.5 จากรายได้ค่าโฆษณาทั้งหมด

ระบบภาพ HDแก้ไข

ทรูวิชันส์ได้ทำการทดสอบการออกอากาศโทรทัศน์ความละเอียดสูง (ระบบเอชดี, HD) ที่ภาพมีความคมชัดมากกว่าปกติถึง 5 เท่า ระบบเสียงจะเป็นระบบเสียงดิจิทัลรอบทิศทางของดอลบี โดยออกอากาศครั้งแรกในงาน Bangkok ICT Expo 2007 ที่เมืองทองธานี[6]

ปัจจุบัน ได้แพร่ภาพระบบ HD แล้ว 64 ช่องในระบบเคเบิลใยแก้ว โดยสามารถรับชมได้ทุกแพ็กเกจที่มีช่องระบบเอชดี แต่ต้องเปลี่ยนกล่องรับสัญญาณ เนื่องจากกล่องรับสัญญาณเดิมไม่สามารถรองรับระบบเอชดีได้ และเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ทรูวิชั่นส์ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อแพ็คเกจแพลตตินั่ม มาเป็น แพลตตินั่ม เอชดี โดยสามารถรับชมช่องเอชดีได้ฟรี 17 ช่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพียงแต่สมาชิกในปัจจุบันต้องแจ้งขอเปลี่ยนกล่องมาเป็นกล่องรับสัญญาณแบบใหม่

ระบบภาพ 4Kแก้ไข

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ทรูวิชั่นส์ได้เพิ่มระบบการส่งสัญญาณภาพแบบใหม่ คือระบบโทรทัศน์ความละเอียดสูงยิ่ง (4K หรือ Ultra HD) ที่มีความคมชัดสูงกว่า HD ถึง 4 เท่า และคมชัดกว่าระบบปกติถึง 20 เท่า ทำให้ได้ภาพและรายละเอียดที่สมจริงในทุกอณู โดยเริ่มต้นส่งสัญญาณช่องรายการฟุตบอลโลก 2018 เป็นช่องแรกที่ช่องหมายเลข 400

การแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์แก้ไข

ในช่วงที่ผ่านมาทรูวิชั่นส์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นมานาน 23 ปีได้ หรือการแอบลักลอบรับชมรายการของทรูวิชันส์ผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียมที่ไม่ได้มาจากทรูวิชันส์ (เช่น กล่องดรีมบ็อกซ์) ที่เป็นปัญหาเรื้อรังมาตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นยูบีซีได้ ในที่สุด ทรูวิชันส์จึงตัดสินใจเพิ่มมาตรการการควบคุมระบบการออกอากาศใหม่ทั้งหมด โดยเปลี่ยนระบบการส่งสัญญาณภาพจากเดิมที่เป็น MPEG-2 มาเป็น MPEG4 แบบเข้ารหัส ในคืนวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งกระทบต่อสมาชิกในกลุ่มแพลตตินั่ม เอชดี, โกลด์, โกลด์ไลท์ และซิลเวอร์ โดยตรง โดยผู้ใช้ในกลุ่มนี้จะต้องแจ้งขอเปลี่ยนกล่องรับสัญญาณภาพมาเป็นรูปแบบใหม่ หรือ TrueVisions HD Plus เพื่อที่จะสามารถรับชมช่องรายการได้ครบตามปกติโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จากเดิมที่ต้องเสียค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ 1,000 บาท ส่วนผู้ใช้ในกลุ่มทรูโนว์เลดจ์ ทรูไลฟ์ ฟรีวิว และทรูไลฟ์ ฟรีทูแอร์ ยังคงสามารถรับชมช่องรายการได้ตามปกติ โดยไม่ต้องแจ้งขอเปลี่ยนกล่องสัญญาณ (ปัจจุบันยุติออกอากาศในระบบ MPEG-2 แล้ว)

การแก้ปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์แก้ไข

ทรูวิชั่นส์ได้พยายามหาแนวทางในการแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่องทางระบบอินเทอร์เน็ต โดยร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึง กสทช. และภาคเอกชน จนสามารถขยายผลจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเดินหน้าปิดกั้นการเข้าถึงเว็ปไซต์ไปแล้วหลายเว็บ[7]

การอัพเกรดซอฟแวร์เวอร์ชันแก้ไข

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทรูวิชันส์ผ่านกล่องรับสัญญาณ TrueVisions HD Plus เวอร์ชันใหม่ New TrueVisions โฉมใหม่ของการดูทีวี” เชื่อมโลกดิจิตอลสู่ประสบการณ์การรับชมทีวีที่ดีที่สุด เปลี่ยนสู่โลกใหม่ของการชมทีวีที่ดีที่สุด สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม โดยได้ดำเนินการในคืนวันที่ 7 กรกฎาคม 2559

ช่องรายการทรูวิชั่นส์แก้ไข

ลำดับ ช่องย่อ ระบบ
2 NBT DSTV CATV Android Box
3 TPBS DSTV CATV Android Box
4 ALTV4 DSTV CATV Android Box
5 TV5HD DSTV CATV Android Box
7 T Sports 7 DSTV CATV Android Box
10 TPTV DSTV CATV Android Box
16 TNN24 DSTV CATV Android Box
18 JKN18 DSTV CATV Android Box
22 NATION DSTV CATV Android Box
23 WP TV DSTV CATV Android Box
24 TRUE4U DSTV CATV Android Box
25 GMM25 DSTV CATV Android Box
27 CH8 DSTV CATV Android Box
29 MONO DSTV CATV Android Box
30 MCOT HD DSTV CATV Android Box
31 ONE DSTV CATV Android Box
32 TH RATH DSTV CATV Android Box
33 3 HD DSTV CATV Android Box
34 AMARIN DSTV CATV Android Box
35 BBTV CH7 DSTV CATV Android Box
36 PPTV DSTV CATV Android Box
37 PLOOK DSTV CATV Android Box
38 INSIDE DSTV CATV Android Box
39 EXPWILD DSTV CATV Android Box
40 TSEL DSTV CATV Android Box
41 SPK JUMP DSTV CATV Android Box
42 RAMA DSTV CATV Android Box
43 TNN HD DSTV CATV Android Box
44 T SHOP DSTV CATV Android Box
45 BOOMERANG DSTV CATV Android Box
46 MOV HIT DSTV CATV Android Box
48 MVTV DSTV CATV Android Box
49 TOP NEWS DSTV CATV Android Box
50 T SHOP DSTV CATV Android Box
51 TSEL DSTV CATV Android Box
52 SHOP CH DSTV CATV Android Box
53 BLUESKY DSTV CATV Android Box
54 GOSP38 DSTV CATV Android Box
55 DOONEE DSTV CATV Android Box
56 TVB TH DSTV CATV Android Box
57 MVTV SRES DSTV CATV Android Box
58 VOA-RFA DSTV CATV Android Box
59 AFILM DSTV CATV Android Box
60 MOVSAT DSTV CATV Android Box
61 IPM SRES+HD DSTV CATV Android Box
62 TOON TOON DSTV CATV Android Box
63 IPM SP 2 DSTV CATV Android Box
64 ASTV NEWS1 DSTV CATV Android Box
65 SHOW1 DSTV CATV Android Box
66 SHOW2 DSTV CATV Android Box
67 SHOW3 DSTV CATV Android Box
68 SHOW4 DSTV CATV Android Box
69 CSATV CEN DSTV CATV Android Box
70 CSATV NOR DSTV CATV Android Box
71 CSATV ESAN DSTV CATV Android Box
72 CSATV SOU DSTV CATV Android Box
73 BOONMA DSTV CATV Android Box
74 MVTV DSTV CATV Android Box
75 VOICETV21 DSTV CATV Android Box
76 UMM DSTV CATV Android Box
77 ESAN BANHOW DSTV CATV Android Box
78 BAN BAN73 DSTV CATV Android Box
79 TVD11 DSTV CATV Android Box
80 TH CHAIYO DSTV CATV Android Box
81 TVD11 DSTV CATV Android Box
82 JKN SHOP DSTV CATV Android Box
83 O SHOP DSTV CATV Android Box
84 TOP NEWS DSTV CATV Android Box
85 COOL CH DSTV CATV Android Box
86 ONLINE MEDIA69 DSTV CATV Android Box
87 111 TV DSTV CATV Android Box
88 TV88 CH DSTV CATV Android Box
89 BOOMERANG DSTV CATV Android Box
90 TOPLINE DSTV CATV Android Box
91 METV DSTV CATV Android Box
92 ZAAB TV DSTV CATV Android Box
93 ATTV DSTV CATV Android Box
94 HITTV DSTV CATV Android Box
95 TVD1 DSTV CATV Android Box
96 TVD2 DSTV CATV Android Box
97 TVD3 DSTV CATV Android Box
98 TVD4 DSTV CATV Android Box
99 TVD5 DSTV CATV Android Box
100 TVD6 DSTV CATV Android Box
111 PLOOK DSTV CATV Android Box
113 INSIDE DSTV CATV Android Box
114 TSEL DSTV CATV Android Box
115 FILM1 DSTV CATV Android Box
116 FL ASIA DSTV CATV Android Box
117 TNN DSTV CATV Android Box
118 XZYTE DSTV CATV Android Box
119 REAL DSTV CATV Android Box
120 TASIA MORE DSTV CATV Android Box
122 TSP1 DSTV CATV Android Box
123 TSP2 DSTV CATV Android Box
124 TSP3 DSTV CATV Android Box
125 TSP4 DSTV CATV Android Box
126 TENNIS DSTV CATV Android Box
127 DW ENG DSTV CATV Android Box
133 WRNR HD DSTV CATV Android Box
134 PARMT HD DSTV CATV Android Box
135 MOV HIT DSTV CATV Android Box
136 FILM2 DSTV CATV Android Box
137 THAI FILM DSTV CATV Android Box
139 SRES DSTV CATV Android Box
140 TCHINESE MORE DSTV CATV Android Box
141 TKOREAN MORE DSTV CATV Android Box
143 KBS HD DSTV CATV Android Box
144 AXN HD DSTV CATV Android Box
145 LFTM DSTV CATV Android Box
146 ROCK EN DSTV CATV Android Box
147 ROCK AC DSTV CATV Android Box
150 FTV HD DSTV CATV Android Box
151 FOOD N HD DSTV CATV Android Box
154 KM HD DSTV CATV Android Box
155 DISC AS DSTV CATV Android Box
156 DSCV HD DSTV CATV Android Box
160 TLC HD DSTV CATV Android Box
161 ANPL HD DSTV CATV Android Box
162 D WORKS DSTV CATV Android Box
163 NICK JK DSTV CATV Android Box
164 CN HD DSTV CATV Android Box
165 HIS HD DSTV CATV Android Box
166 CI DSTV CATV Android Box
167 NGC HD DSTV CATV Android Box
168 BBCEA HD DSTV CATV Android Box
169 BOOMERANG DSTV CATV Android Box
172 CNN HD DSTV CATV Android Box
174 BBC WN DSTV CATV Android Box
177 SP ILLST DSTV CATV Android Box
178 NBA HD DSTV CATV Android Box
179 GCT HD P DSTV CATV Android Box
180 GCT HD DSTV CATV Android Box
181 OUTD HD DSTV CATV Android Box
182 MVSN HD DSTV CATV Android Box
183 SPOTV1 DSTV CATV Android Box
184 SPOTV2 DSTV CATV Android Box
186 DLTV 1 DSTV CATV Android Box
187 DLTV 2 DSTV CATV Android Box
188 DLTV 3 DSTV CATV Android Box
189 DLTV 4 DSTV CATV Android Box
190 DLTV 5 DSTV CATV Android Box
191 DLTV 6 DSTV CATV Android Box
192 DLTV 7 DSTV CATV Android Box
193 DLTV 8 DSTV CATV Android Box
194 DLTV 9 DSTV CATV Android Box
195 DLTV 10 DSTV CATV Android Box
196 DLTV 11 DSTV CATV Android Box
197 DLTV 12 DSTV CATV Android Box
198 DLTV 13 DSTV CATV Android Box
199 DLTV 14 DSTV CATV Android Box
200 DLTV 15 DSTV CATV Android Box
222 FILM1 DSTV CATV Android Box
223 FILM2 DSTV CATV Android Box
224 MOV HIT DSTV CATV Android Box
225 TCHINESE MORE DSTV CATV Android Box
228 WRNR HD DSTV CATV Android Box
229 ROCK AC DSTV CATV Android Box
231 KBS HD DSTV CATV Android Box
232 PARMT HD DSTV CATV Android Box
233 CCM DSTV CATV Android Box
234 TVB TH DSTV CATV Android Box
235 TVB DSTV CATV Android Box
236 THAI FILM DSTV CATV Android Box
237 FL ASIA DSTV CATV Android Box
238 TKOREAN MORE DSTV CATV Android Box
239 TASIA MORE DSTV CATV Android Box
240 SRES DSTV CATV Android Box
241 TVN DSTV CATV Android Box
244 GEM DSTV CATV Android Box
245 KBS DSTV CATV Android Box
299 TSEL DSTV CATV Android Box
333 REAL DSTV CATV Android Box
335 INSIDE DSTV CATV Android Box
336 AXN HD DSTV CATV Android Box
337 ROCK EN DSTV CATV Android Box
338 ROCK AC DSTV CATV Android Box
339 LFTM DSTV CATV Android Box
340 XZYTE DSTV CATV Android Box
341 ZING DSTV CATV Android Box
342 FOOD N HD DSTV CATV Android Box
343 FTV HD DSTV CATV Android Box
347 KM HD DSTV CATV Android Box
348 ARIRANG DSTV CATV Android Box
349 DW ENG DSTV CATV Android Box
351 XZYTE DSTV CATV Android Box
353 BBCL DSTV CATV Android Box
356 ASIAN F DSTV CATV Android Box
357 TMUS DSTV CATV Android Box
367 S BT DSTV CATV Android Box
369 T SHOP DSTV CATV Android Box
371 ETV DSTV CATV Android Box
400 TRUE 4K DSTV CATV Android Box
444 SPK PLAY DSTV CATV Android Box
445 SPK JUMP DSTV CATV Android Box
446 BOOMERANG DSTV CATV Android Box
447 NICK JK DSTV CATV Android Box
448 D WORKS DSTV CATV Android Box
449 CN HD DSTV CATV Android Box
450 TOON TOON DSTV CATV Android Box
452 NICK DSTV CATV Android Box
453 TCCN DSTV CATV Android Box
489 BOOMERANG DSTV CATV Android Box
555 DISC AS DSTV CATV Android Box
556 HIS HD DSTV CATV Android Box
557 CI DSTV CATV Android Box
558 NGC HD DSTV CATV Android Box
559 EXPWILD DSTV CATV Android Box
560 EXPLIFE DSTV CATV Android Box
561 EXPSCI DSTV CATV Android Box
562 DSCV DSTV CATV Android Box
563 LOVENATUR DSTV CATV Android Box
566 TLC DSTV CATV Android Box
567 ANPL DSTV CATV Android Box
568 BBCEA DSTV CATV Android Box
571 RAMA DSTV CATV Android Box
666 TSP1 DSTV CATV Android Box
667 TSP2 DSTV CATV Android Box
668 TSP3 DSTV CATV Android Box
669 TSP4 DSTV CATV Android Box
670 TENNIS DSTV CATV Android Box
671 MVSN DSTV CATV Android Box
672 NFL NW DSTV CATV Android Box
673 OUTD HD DSTV CATV Android Box
674 NBA HD DSTV CATV Android Box
675 GCT HD DSTV CATV Android Box
676 GCT HD P DSTV CATV Android Box
677 GOSP38 DSTV CATV Android Box
678 BEIN SP HD1 DSTV CATV Android Box
679 BEIN SP HD2 DSTV CATV Android Box
680 TGAMING UP DSTV CATV Android Box
684 TSP5 DSTV CATV Android Box
686 TSP7 DSTV CATV Android Box
687 MVSN DSTV CATV Android Box
689 SPOTV DSTV CATV Android Box
690 SPOTV2 DSTV CATV Android Box
691 TPF1 DSTV CATV Android Box
692 TPF2 DSTV CATV Android Box
693 TPF3 DSTV CATV Android Box
694 TPF4 DSTV CATV Android Box
695 TPF5 DSTV CATV Android Box
777 TNN DSTV CATV Android Box
778 CNN HD DSTV CATV Android Box
779 PHOX DSTV CATV Android Box
780 BBC WN DSTV CATV Android Box
781 CNBC DSTV CATV Android Box
782 ASTV NEWS1 DSTV CATV Android Box
783 BLUESKY DSTV CATV Android Box
784 TNN 2 DSTV CATV Android Box
785 BBC DSTV CATV Android Box
786 CCTV DSTV CATV Android Box
787 NHK DSTV CATV Android Box
788 TV5 DSTV CATV Android Box
789 AL JZ DSTV CATV Android Box
790 DW GER DSTV CATV Android Box
791 YTN DSTV CATV Android Box
792 AUS PLUS DSTV CATV Android Box
793 NHK W DSTV CATV Android Box
794 CGTN DSTV CATV Android Box
795 RTDAY DSTV CATV Android Box
796 TOP NEWS DSTV CATV Android Box
797 VTV DSTV CATV Android Box
798 VOICETV21 DSTV CATV Android Box
799 MRTV DSTV CATV Android Box
800 PLOOK DSTV CATV Android Box
801 DVB DSTV CATV Android Box
802 VOA-RFA DSTV CATV Android Box
803 MRTV4 DSTV CATV Android Box
804 FR24 EN DSTV CATV Android Box
805 DW ENG DSTV CATV Android Box
806 TVK DSTV CATV Android Box
807 CNA DSTV CATV Android Box

ช่องรายการได้ยุติการออกอากาศแล้วแก้ไข

 • Pay Per View 1 และ 2 (ปัจจุบันใช้ช่องเปย์เปอร์วิวโดยส่งสัญญาณที่ True Sport 5)
 • HGTV Thailand ย้ายไปออกอากาศที่ดาวเทียม nss6
 • Panorama Channel ช่องรายการสารคดีจากพาโนรามา
 • Nation Channel ช่องรายการข่าวจากสำนักข่าวเนชั่น ยุติออกอากาศในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ปัจจุบันย้ายไปออกอากาศที่ดาวเทียมไทยคม (ภายหลังกลับมาออกอากาศทางทรูวิชั่นส์อีกครั้ง ในฐานะช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ประเภทรายการข่าวสารและสาระ ตามกฎ Must-Carry ของ กสทช.) (ปัจจุบันแทนที่ด้วยช่อง เนชั่นทีวี)
 • 11 News 1 ช่องรายการข่าวจากสำนักข่าวผู้จัดการ ปัจจุบันคือ News 1 และย้ายไปออกอากาศที่ดาวเทียม nss6
 • VTV 1 และ VTV 4 ช่องรายการจากประเทศเวียดนาม (มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ในการออกอากาศ)
 • KCTV ช่องรายการจากประเทศเกาหลีเหนือ
 • JET TV ช่องรายการจากประเทศญี่ปุ่น (ปัจจุบันแทนที่เป็น True X-Zyte)
 • VH 1 Thailand ช่องรายการเพลงในเครือ MTV
 • Sound Track Channel (STC) ช่องรายการเพลงประกอบภาพยนตร์ (ปัจจุบันแทนที่เป็น Nickelodeon)
 • Nat Geo Adventure ช่องรายการสารคดีเชิงผจญภัย (ยกเลิกสัญญาออกอากาศทางทรูวิชั่นส์ , ปัจจุบันแทนที่เป็น TVN)
 • True Sport Extra 2 (ปัจจุบันแทนที่เป็น True Sport 6)
 • ซูเปอร์สปอร์ตโกลด์ (แทนที่โดยช่อง UBC Supersport ปัจจุบันแทนที่เป็น True Sport 1)
 • True Sport Club Channel M, L, C, A
 • สถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือ TATV
 • สถานีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติผ่านดาวเทียมหรือ RATV
 • W Channel ช่องรายการสำหรับผู้หญิง (ปัจจุบันแทนที่เป็น สยามกีฬาทีวี)
 • A-List ช่องรายการบันเทิงจากสกายไฮ (ปัจจุบันแทนที่เป็น ซูเปอร์บันเทิง)
 • T Channel ช่องรายการเพลงลูกทุ่ง (ปัจจุบันแทนที่เป็น ช่องไทยไทยแชนแนล)
 • TNT & Cartoon Network ช่องรายการจากอเมริกา ออกอากาศเป็นการ์ตูนในช่วงกลางวัน และ หนังคลาสสิกในช่วงกลางคืน (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นการ์ตูนเน็ตเวิร์คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแยกหนังคลาสสิกไปออกอากาศช่องทีซีเอ็มแทนและออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง)
 • Animax Asia ช่องรายการการ์ตูนและวาไรตี้ ยกเลิกสัญญาออกอากาศในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552 (ยุติออกอากาศครั้งที่ 1) ภายหลังกลับมาออกอากาศอีกครั้งโดย อสมท. ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553 (ออกอากาศจริงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553) แล้วยุติการออกอากาศวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 (ยุติออกอากาศครั้งที่ 2 , แทนที่เป็นช่อง Miracle of Life TV)
 • Thai-ASEAN News Network ช่องรายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ (ปัจจุบันแทนที่เป็นช่อง Cartoon Club Channel)
 • TrueVisions Preview ช่องที่แนะนำตัวอย่างช่องรายการจากทรูวิชั่นส์ (ปัจจุบันแทนที่เป็นช่อง True Plook Panya)
 • Panda Channel ช่องรายการถ่ายทอดชีวิตหลินปิง และครอบครัว (ปัจจุบันแทนที่เป็นช่อง PSI สาระดี 24 ชั่วโมง)
 • Special Movie (ปัจจุบันแทนที่เป็นช่อง M Channel)
 • Special Series (ปัจจุบันแทนที่เป็นช่อง ช่อง 8)
 • Special Sports (ปัจจุบันแทนที่เป็นช่อง True Sport 7)
 • Miracle of Life TV (ปัจจุบันแทนที่เป็นช่อง AppleOne Channel)
 • Star World (ยกเลิกสัญญาออกอากาศทางทรูวิชั่นส์ , ปัจจุบันแทนที่เป็นช่อง life inspired)
 • Channel M (ยกเลิกสัญญาออกอากาศทางทรูวิชั่นส์)
 • HD Showcase
 • ทรูสปอร์ตเอ็กซ์ตร้า 1 (ปัจจุบันแทนที่เป็นช่อง ทรูสปอร์ต 8 (ปัจจุบันเป็น True Sport HD4)
 • ทรูสปอร์ต 9
 • Channel [V] Thailand (หมดสัญญาออกอากาศวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เนื่องจากบริษัท แชนแนลวี มิวสิคฯ ยุติการทำหน้าที่ , ปัจจุบันแทนที่เป็นช่อง MTV Thailand)
 • PSI สาระดี 24 ชั่วโมง (ปัจจุบันแทนที่เป็นช่อง You2PLAY)
 • มะจัง
 • ช่อง 6
 • ทรูไลฟ์ทีวี
 • AF Channel
 • You2PLAY
 • MCOT1 [8]
 • MCOT World
 • Dara Daily
 • H+
 • SIAMSPORT LIVE (ปัจจุบันแทนที่เป็นช่อง T-Sports)
 • SUN Channel หยุดออกอากาศของ RS
 • โลกา คืนใบอนุญาต (ประเภทรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตามกฎ Must-Carry ของ กสทช. ฟ้องศาล)
 • ไทยทีวี คืนใบอนุญาต (ประเภทรายการข่าวสารและสาระ ตามกฎ Must-Carry ของ กสทช. ฟ้องศาล)
 • ทรูเฮฮา หยุดออกอากาศซ้ำ
 • MTV Thailand ยุติออกอากาศวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 เนื่องจากหมดสัญญาออกอากาศ 5 ปี (ครั้งที่ 1) ก่อนที่จะกลับมาออกอากาศอีกครั้งในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 แล้วยุติออกอากาศวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 (ครั้งที่ 2 , แทนที่ด้วยช่อง Very TV) และกลับมาทดลองออกอากาศอีกครั้งในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556 ออกอากาศจริง 2 กันยายนปีเดียวกัน แล้วยุติออกอากาศราวๆ ปี พ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 3)
 • Next Theater
 • BLOCK A
 • ตูนแชนแนล (ปัจจุบันแทนที่เป็นช่อง ทรูสปาร์คจัมพ์)
 • MUTV (ยกเลิกสัญญาออกอากาศ)
 • ASN (ปัจจุบันแทนที่เป็นช่อง Sports Illustrated)
 • BBC Knowledge (ปัจจุบันแทนที่เป็นช่อง BBC Earth)
 • Home & Food Channel (ปัจจุบันแทนที่เป็นช่อง Asian Food Channel (ปัจจุบันเป็น Asian Food Network)
 • M Channel (ยกเลิกสัญญาออกอากาศ)
 • Discovery Kids (ยกเลิกสัญญาออกอากาศ)
 • Fashion One (ยกเลิกสัญญาออกอากาศ)
 • Cbeebies (ยกเลิกสัญญาออกอากาศ)
 • Discovery Science (ยกเลิกสัญญาออกอากาศ)
 • EVE (ยกเลิกสัญญาออกอากาศ)
 • DMAX (ยกเลิกสัญญาออกอากาศ)
 • National Geographic Channel ยกเลิกสัญญาออกอากาศในปี พ.ศ. 2556 (ครั้งที่ 1) และในปี พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2 , ปัจจุบันออกอากาศเพียงช่องเดียวในระบบ HD)
 • HBO (ยกเลิกสัญญาออกอากาศในปี พ.ศ. 2556 ปัจจุบันย้ายไปออกอากาศทาง 3BB GIGA TV)
 • HBO HD (ยกเลิกสัญญาออกอากาศในวันที่ 1 มกราคม 2560 ปัจจุบันย้ายไปออกอากาศทาง 3BB GIGA TV)
 • HBO Hits (ยกเลิกสัญญาออกอากาศในวันที่ 1 มกราคม 2560 ปัจจุบันย้ายไปออกอากาศทาง 3BB GIGA TV)
 • HBO Family (ยกเลิกสัญญาออกอากาศในวันที่ 1 มกราคม 2560 ปัจจุบันย้ายไปออกอากาศทาง 3BB GIGA TV)
 • HBO Signature (ยกเลิกสัญญาออกอากาศในวันที่ 1 มกราคม 2560 ปัจจุบันย้ายไปออกอากาศทาง 3BB GIGA TV)
 • Cinemax (ยกเลิกสัญญาออกอากาศในวันที่ 1 มกราคม 2560 ปัจจุบันย้ายไปออกอากาศทาง 3BB GIGA TV)
 • Screen Red HD by HBO (ยกเลิกสัญญาออกอากาศในวันที่ 1 มกราคม 2560 ปัจจุบันย้ายไปออกอากาศทาง 3BB GIGA TV)
 • I-Concerts HD (ปัจจุบันแทนที่เป็นช่อง Stringray iConcerts HD)
 • WETV
 • The MGM Channel (ยุติในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 , ปัจจุบันแทนที่เป็นช่อง AMC)
 • Activ TV
 • Edge Sport
 • Trace Sport
 • Bangkok City Channel
 • In Channel
 • Chic Channel ยุติออกอากาศในวันที่ 1 พ.ย. 2560
 • ESPN ASIA (ปัจจุบันแทนที่เป็นช่อง Fox Sports)
 • Be TV (ยุติออกอากาศในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 พร้อมกับในประเทศอินโดนีเซีย , ปัจจุบันแทนที่เป็นช่อง GEM)
 • BBC Entertainment ยกเลิกสัญญาออกอากาศในปี พ.ศ. 2552 (ครั้งที่ 1) กลับมาออกอากาศอีกครั้งในปี พ.ศ. 2555 และยกเลิกสัญญาออกอากาศในปี พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
 • TGN 2
 • สยามสปอร์ตนิวส์
 • สยามสปอร์ตฟุตบอล
 • ทีสปอร์ตสแชนเนล (ภายหลังกลับมาออกอากาศทางทรูวิชั่นส์อีกครั้ง ในฐานะช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ทีวีสาธารณะ ประเภทรายการเน้นรายการประเภทกีฬา สุขภาพและคุณภาพชีวิต ตามกฎ Must-Carry ของ กสทช.)
 • การ์ตูนคลับแชนเนล ยุติออกอากาศผ่านดาวเทียมและ เพย์ทีวี แต่ยังให้บริการอยู่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทีวี
 • สถานีสุวรรณภูมิ (ช่องรายการชั่วคราว เพื่อเสนอข้อมูลการเปิดให้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ออกอากาศที่ช่องหมายเลข 9 (ยูบีซี 9) ระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม 2549)[9]
 • มิราเคิล แชนแนล (ยุติออกอากาศวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561)
 • สปีด แชนแนล (ยุติออกอากาศในระบบเพย์ ทีวีเมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561)
 • ทรูสปอร์ต 1 (ปัจจุบันถูกยุบรวมกับช่องทรูสปอร์ตเอชดี)
 • ทรูสปอร์ต 3 (ปัจจุบันถูกยุบรวมกับช่องทรูสปอร์ตเอชดี 3)
 • ทราเวล แพลนเน็ต เอชดี
 • ทราเวล แชนแนล ไทยแลนด์
 • Sports Illustrated (ปัจจุบันแทนที่เป็นช่อง NFL Network)
 • ดีแอลทีวี เฉพาะ MPEG 2
 • อีทีวี เฉพาะ MPEG 2
 • TCM Asia (ยุติออกอากาศวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 ทั่วเอเชีย)
 • Life Inspried (ยุติออกอากาศวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ทั่วเอเชีย)
 • มันนีแชนแนล (ยุติออกอากาศวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562)
 • AMC Sundance Channel HD
 • AMC (ยุติออกอากาศวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ทั่วเอเชีย (ยกเว้นในประเทศไต้หวัน))
 • Get 102.5 (ปัจจุบันแทนที่เป็นช่อง Flex 102.5)
 • สปริงนิวส์ (ยุติออกอากาศในระบบทีวีดิจิทัล ในคืนวันที่ 15 สิงหาคม 2562)
 • ไบรต์ทีวี (ยุติออกอากาศในระบบทีวีดิจิทัล ในคืนวันที่ 15 สิงหาคม 2562)
 • สปริง 26 (ยุติออกอากาศในระบบทีวีดิจิทัล ในคืนวันที่ 15 สิงหาคม 2562)
 • วอยซ์ทีวี (ยุติออกอากาศในระบบทีวีดิจิทัล ในคืนวันที่ 31 สิงหาคม 2562)
 • เอ็มคอตแฟมิลี (ยุติออกอากาศในระบบทีวีดิจิทัล ในคืนวันที่ 15 กันยายน 2562)
 • ช่อง 3 แฟมิลี และ ช่อง 3 เอสดี (ยุติออกอากาศในระบบทีวีดิจิทัล ในคืนวันที่ 30 กันยายน 2562)
 • BeIN Sports 1-6 (ยกเลิกสัญญาออกอากาศวันที่ 10 สิงหาคม และ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 บนแอปพลิเคชันทรูไอดี และกลับมาออกอากาศอีกครั้ง วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564)
 • Sony Channel (ยุติออกอากาศในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พร้อมกับในประเทศอินโดนีเซีย)
 • E! Entertainment HD (ยุติออกอากาศในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทั่วเอเชีย)
 • DIVA Universal HD (ยุติออกอากาศในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทั่วเอเชีย)
 • TV Direct 4
 • แอปพลิเคชัน HOOQ บริษัทประกาศล้มละลายจากบริษัทแม่ของประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563
 • บูมเมอแรง (ปัจจุบันออกอากาศผ่านระบบทีวีดาวเทียมไทยคม หมายเลข 89)
 • High Shopping
 • Bloomberg Television ยกเลิกสัญญาออกอากาศเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 (ปัจจุบันย้ายไปออกอากาศทาง 3BB GIGA TV)
 • ไทยไทยแชนแนล
 • Disney XD (ยุติออกอากาศวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ย้ายรายการจากช่องนี้ไปยังแอปพลิเคชัน Disney+ Hotstar และช่อง Disney Channel)
 • แชนแนลวีไทยแลนด์
 • TGN
 • SME Smart Channel
 • True Sport 2
 • True Sport 6
 • Disney Channel (ยุติออกอากาศวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ย้ายรายการจากช่องนี้ไปยังแอปพลิเคชัน Disney+ Hotstar)
 • Disney Junior (ยุติออกอากาศวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ย้ายรายการจากช่องนี้ไปยังแอปพลิเคชัน Disney+ Hotstar)
 • Fox Action Movies (ยุติออกอากาศวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ย้ายรายการจากช่องนี้ไปยังแอปพลิเคชัน Disney+ Hotstar)
 • Fox Family Movies (ยุติออกอากาศวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ย้ายรายการจากช่องนี้ไปยังแอปพลิเคชัน Disney+ Hotstar)
 • Fox Movies (ยุติออกอากาศวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ย้ายรายการจากช่องนี้ไปยังแอปพลิเคชัน Disney+ Hotstar)
 • Fox Sports 1-3 (ยุติออกอากาศวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
 • ทรู เอเชียน ซีรีส์ (ยุติออกอากาศวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 พร้อมกับเปลี่ยนชื่อ และแยกช่องเป็น True Asian More, True Chinese More และ True Korean More)
 • Fox ไทย (ยุติออกอากาศวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ย้ายรายการจากช่องนี้ไปยังแอปพลิเคชัน Disney+ Hotstar)
 • แอปพลิเคชัน Line TV
 • Met 107
 • Get 102.5
 • COOLfahrenheit
 • Green Wave
 • ลูกทุ่งมหานคร
 • Sport Radio
 • จส 100
 • สถานีวิทยุศึกษา
 • เอช 2 (ยุติออกอากาศวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ทั่วเอเชีย)
 • ทรูมิวสิค
 • Rock Extreme

การส่งสัญญาณเพิ่มช่องรายการใหม่ และแอปพลิเคชันแก้ไข

 • 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จำนวน 1 ช่อง คือ
  • TRUE 4K (ทางช่อง 400)
 • 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 1 ช่อง คือ
  • Shop CH. (ทางช่อง 52)
 • 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 1 ช่อง คือ
  • Love Nature HD (ทางช่อง 563)
 • 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จำนวน 1 ช่อง คือ
  • Sanook Shopping (ทางช่อง 53)
 • 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จำนวน 2 ช่อง คือ
  • TVD 3 (ทางช่อง 47)
  • Shopping (ทางช่อง 53)
 • 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จำนวน 2 แอป คือ
  • Youtube Premium (ทางกล่อง TrueIDTV)
  • Netfilx (ทางกล่อง TrueIDTV)
 • 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 2 แอปคือ
  • HOOQ TV (ทางกล่อง TrueIDTV)
  • LINE TV (ทางกล่อง TrueIDTV)
 • 19 มีนาคม พ.ศ. 2563

จำนวน 1 แอป คือ

  • JOOX Music (ทางกล่อง TrueIDTV)
 • 14 เมษายน พ.ศ. 2563

จำนวน 1 แอป คือ

  • WE TV VIP & WE TV (ทางกล่อง TrueIDTV)
 • 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จำนวน 1 แอปคือ
  • Disney+ Hotstar (ทางกล่อง TrueIDTV)
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 6 ช่อง คือ
  • True Chinese More (ทางช่อง 225)
  • True Korean More (ทางช่อง 238)
  • True Asian More (ทางช่อง 239)
  • Nick Jr. (ทางช่อง 447)
  • DreamWorks (ทางช่อง 448)
  • TRUE GAMING UP (ทางช่อง 680)
 • 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ช่อง คือ
  • ทีสปอร์ต (ทางช่อง 7 ในระบบเคเบิลและจานดาวเทียม)
 • 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ช่อง คือ
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 3 ช่อง คือ
  • อารีรังทีวี (ทางช่อง 348)
  • DW English (ทางช่อง 349)
  • Crime & Investigation (ทางช่อง 557)

เหตุการณ์ทรูวิชั่นส์หลังออกอากาศจริงแก้ไข

 • 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) ออกคำสั่งฉบับที่ 7/2557 ให้ระงับการออกอากาศวอยซ์ทีวี อันเนื่องมาจากเนื้อหาพาดพิงการเมืองที่มีนัยสำคัญ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วงการโทรทัศน์ ที่มีคำสั่งระงับการออกอากาศ โทรทัศน์ประเภทธุรกิจระดับชาติ นอกจากกรณีรัฐประหาร
 • 22 พฤษภาคม - เวลา 16:30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ประกาศรัฐประหาร ในนามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
  • เวลา 19.00 น. คสช. ออกประกาศฉบับที่ 4/2557 บังคับให้วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดิน และโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทั้งหมด ยุติการออกรายการตามปกติ โดยให้ถ่ายทอดสัญญาณ จากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก ในกรณีของวิทยุกระจายเสียง และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ในกรณีวิทยุโทรทัศน์และผ่านดาวเทียม จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
 • 23 พฤษภาคม - คสช. ประกาศเรียกผู้ให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลทั้งหมด เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ และรับฟังคำชี้แจงแนวทาง ในการกลับมาออกอากาศ โทรทัศน์ระบบดิจิทัลตามปกติ ในวันที่ 24 พฤษภาคม เวลา 09:00 น.
 • 24 พฤษภาคม - คสช. ยกเว้นประกาศฉบับที่ 14/2557 และ 18/2557 แก่ช่องโทรทัศน์ระบบดิจิทัลทั้งหมดโดยอนุโลม จึงสามารถกลับมาออกอากาศตามปกติอีกครั้ง ยกเว้นวอยซ์ทีวี ที่ยังคงให้ระงับการออกอากาศ ตามประกาศฉบับที่ 15/2557 ต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากมีรายการวิเคราะห์การเมือง ที่มีการเชิญนักวิชาการ อนึ่ง ทุกช่องจะแสดงภาพสัญลักษณ์ที่ คสช.กำหนด ไว้ที่หน้าจอมุมบนทางขวามือของผู้ชม เพื่อเป็นเครื่องยืนยันการอนุโลมให้ออกอากาศ หลังจากที่ คสช.กระทำรัฐประหาร หลังจาก กสทช. กิจการโทรทัศน์บอกรับสมาชิก จึงมีคำสั่งให้สถานีโทรทัศน์ทุกสถานีรวมถึงทรูวิชั่นส์งดออกอากาศ (ยกเว้นช่องข่าวต่างประเทศ 14 ช่องในขณะนั้น ที่ยังคงต้องระงับการแพร่สัญญาณชั่วคราว เนื่องจากทรูวิชั่นส์เห็นว่าไม่สามารถควบคุมเนื้อหาข่าวให้อยู่ภายใต้คำสั่ง คสช. ได้เลยแม้แต่นิดเดียว[10])
 • วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 19.00 น. ทางสถานีได้มีการแถลงสำนักพระราชวังเรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสวรรคต กสทช. กิจการโทรทัศน์บอกรับสมาชิก จึงมีคำสั่งให้สถานีโทรทัศน์ทุกสถานีรวมถึงทรูวิชั่นส์งดออกอากาศรายการตามปกติเป็นระยะเวลา 30 วัน

เนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสวรรคต คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงมีคำสั่งให้สถานีโทรทัศน์ทุกช่องระงับการออกอากาศรายการตามผังรายการปกติเป็นระยะเวลา 30 วัน เพื่อเป็นการไว้อาลัย

 • 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - พ.อ.นที กล่าวอีกว่า จากการหารือกับผู้ประกอบการจะปรับเข้าสู่ผังรายการปกติภายหลังจากที่ทรงเสด็จสวรรคตครบ 30 วัน โดยจะต้องทยอยปรับเข้ารายการปกติอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเบื้องต้นหลังเที่ยงคืนของวันที่ 18 พ.ย.นี้[11] รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 พ.ย. 2559 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ได้เชิญผู้ประกอบการโทรทัศน์และวิทยุ ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจาก กสทช. เข้ามารับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการออกอากาศรายการ

โดยพันเอกนที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสี ยงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจา ยเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 37/2559 เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2559 ได้พิจารณาเรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ภายหลัง 30 วัน ดังต่อไปนี้ 2. การออกอากาศรายการของสถานี ให้นำเอารายการปกติ มาออกอากาศได้ โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมของรายการ เพื่อเป็นการปรับบรรยากาศและความรู้สึกของประชาชนให้เป็นไปตามลำดับ จึงเห็นควรกำหนดระดับความเหมาะสมของรายการที่ จะนำมาออกอากาศในแต่ละห้วงเวลา ดังนี้ กรณีช่องChic Channel งดออกอากาศ และ ช่องTrue Explore Life รายการสารคดี ในดวงใจนิรันดร์ แทน

2.1 ระหว่างวันที่ 13-18 พ.ย. 2559 ให้สามารถนำเอารายการที่มีระดับความเหมาะสมสำหรับปฐมวัย (ป) สำหรับเด็ก (ด) รายการทั่วไป (ท) และสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป (น13) มาออกอากาศได้ โดยรายการทั่วไป (ท) และรายการที่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป (น13) ไม่ควรมีเนื้อหาที่มีลักษณะตลก เฮฮา ความรุนแรง เรื่องทางเพศ การใช้ถ้อยคำหยาบคาย

2.2 ระหว่างวันที่ 19 พ.ย. 2559 ถึงวันที่ 21 ม.ค. 2560 ให้สามารถนำเอารายการที่มีระดับความเหมาะสมสำหรับปฐมวัย (ป) สำหรับเด็ก (ด) รายการทั่วไป (ท) สำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป (น13) สำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (น18) มาออกอากาศได้ โดยรายการทั่วไป (ท) รายการที่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป (น13) และรายการที่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (น18) ไม่ควรมีเนื้อหาที่มีความรุนแรง เรื่องทางเพศ การใช้ถ้อยคำหยาบคาย ทั้งนี้ รายการเฉพาะไม่เหมาะสำหรับเด็ก และเยาวชน (ฉ) ขอให้ออกอากาศหลังจากวันที่ 21 ม.ค. 2560

3. การนำเสนอรายการที่เกี่ยวกั บการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ การแสดงความอาลัย การเทิดพระเกียรติ ให้ผู้รับใบอนุญาตกำหนดเพิ่มเติมไว้ในผังรายการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา จนถึงวันที่ 21 ม.ค. 2560 ทั้งนี้ ควรกำหนดอยู่ในช่วงเวลาที่ เหมาะสมที่จะทำให้ประชาชนส่วนมากได้รับชม

4. การนำเสนอรายการที่เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาประเทศ การสนับสนุนประชาชนให้เข้าสู่ โลกแห่งเทคโนโลยี ให้ผู้รับใบอนุญาตพิจารณากำหนดเพิ่มเติมอย่ างเหมาะสม

5. การแต่งกายของพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกาศ ให้อยู่ในโทนสีดำ ขาว (เน้นสีดำ) สุภาพ ทั้งนี้ กรณีผู้ร่วมรายการขอให้พิจารณาตามความเหมาะสม

6. การแสดง ตราสัญลักษณ์ของสถานี (LOGO) ควรปรับโทนสีเป็นโทนขาว ดำ และให้อยู่ในตำแหน่งมุมล่างขวาของจอ จนถึงวันที่ 21 ม.ค. 2560

7. การโฆษณา ให้ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางเดียวกับระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการที่สามารถออกอากาศได้ ในแต่ละห้วงเวลาตามข้อ 2.

8. การแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการ ให้ยกเว้นไม่ต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ข้อ 14 และข้อ 15 จนถึงวันที่ 2 ธ.ค. 2559[12]

สืบเนื่องมาจากการใช้คำสั่งและกฎหมายการควบคุมเนื้อหารายการของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ฉบับต่างๆ ทำให้ทรูวิชั่นส์จำเป็นต้องเซ็นเซอร์รายการที่มีเนื้อหาหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือเนื้อหาอื่นที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติอย่างร้ายแรง ซึ่งมีโทษทางปกครองคือ การปรับเงิน การพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมกับโทษทางอาญาตามมาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ที่มีโทษจำคุก 3-15 ปี หากตรวจพบทรูวิชั่นส์ปล่อยให้ช่องรายการใดๆ ออกอากาศรายการเนื้อหาดังกล่าวจนจบ โดยเฉพาะรายการประเภทข่าว ซึ่งรับสัญญาณมาจากสถานีโทรทัศน์ต่างประเทศ โดยการดีเลย์สัญญาณออกอากาศช่องข่าวจากสถานีต้นทางเป็นเวลาประมาณ 5 นาที (ยกเว้น CNBC ที่ดีเลย์สัญญาณเพียง 2 นาทีครึ่ง) แล้วทำการตัดสัญญาณออกอากาศขึ้นหน้าจอสีขาวพร้อมข้อความประโยคภาษาอังกฤษว่า "Program will resume shortly." (ภาษาไทยแปลว่า "รายการที่กำลังออกอากาศอยู่จะกลับมาในอีกสักครู่") เมื่อพบเนื้อหาข่าวที่กำลังออกอากาศมีลักษณะสุ่มเสี่ยงข้างต้น และจะตัดกลับเข้าสัญญาณออกอากาศอีกครั้งเมื่อจบการนำเสนอแล้ว ก่อนหน้านี้ทรูวิชั่นส์เคยเซ็นเซอร์เนื้อหาข่าวต่างประเทศเกี่ยวกับประเทศไทย และข่าวที่เกี่ยวกับ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ (โดยเฉพาะช่อง CNN เมื่อช่วงกลางเดือนมกราคม 2550) ในช่วงของการทำรัฐประหาร 2549 ภายใต้คำสั่งคณะปฏิรูปฯ ฉบับที่ 5/2549 ในขณะนั้น (ในสมัยยูบีซี-ทรู) จนกระทั่งยกเลิกการเซ็นเซอร์เนื้อหาข่าวที่เกี่ยวกับในประเทศไทย (ปล่อยสัญญาณออกอากาศตามปกติ) ไปจนถึงปี 2559

การออกอากาศทีวีดิจิตอล และปัญหาการขัดข้องของ ดาวเทียมไทยคมแก้ไข

ทรูวิชั่นส์ได้เริ่มออกอากาศทีวีดิจิตอลเมื่อตั้งแต่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 ซึ่งได้เริ่มออกอากาศโดยจะทำการทดลองออกอากาศระบบดิจิตอลในทรูวิชั่นส์ จนถึง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยในช่วงแรกจะออกอากาศในหมายเลข 11 - 46 แต่ในช่วงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้มีการปรับให้ช่องดิจิตอลไปอยู่หมายเลข 1 - 36 ทุกกล่องทุกบริการ โดยจะมีดังต่อไปนี้

ช่องหมายเลข 1 - 12 เป็นช่องรายการของภาครัฐ ช่องหมายเลข 13 - 15 เป็นช่องรายการประเภทเด็ก,ครอบครัว ในระบบ SD ช่องหมายเลข 16 - 22 เป็นช่องรายการประเภทข่าวสาร ในระบบ SD ช่องหมายเลข 23 - 29 เป็นช่องรายการประเภทสาระบันเทิง ในระบบ SD ช่องหมายเลข 30 - 36 เป็นช่องรายการประเภทบันเทิง ในระบบ HD

โดยความถี่ที่ออกอากาศช่องดิจิตอลของทรูวิชั่นส์จะเรียงตามนี้ ช่องหมายเลข 1 - 24 ออกอากาศในความถี่ 12438 H 30000 ช่องหมายเลข 25-46 ออกอากาศในความถี่ 12355 H 30000 โดยจะเชื่อมโยงกับดาวเทียมไทยคม 5 เพื่อคุณภาพในการรับชม และภายหลังได้มีการเพิ่มความคมชัดของช่องทีวีดิจิตอลในระบบ HD ในเลข 1 - 3 และ 30 -36 เพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชม [13]

ในช่วงแรกของการออกอากาศในตัว EPG จะไม่แสดงผังรายการใด ๆ ของทีวีดิจิตอล โดยในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 00:01 น. ได้มีการนำผัง EPG ของช่องทีวีดิจิตอลมาลงในช่องต่าง ๆ ของทีวีดิจิตอลในกล่องทรูวิชั่นส์ทุกกล่อง โดยจะแสดงผังรายการช่องทีวีดิจิตอลล่วงหน้า 2-3 วัน(ยกเว้น TNN24,True4u,ช่อง 3 HD,ช่อง 7 HD ที่แสดงผังล่วงหน้า 7-8 วัน)

ทรูวิชั่นส์ได้เริ่มส่งสัญญาณดาวเทียมไทยคม 8 ในนามบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เพื่อรองรับระบบออกอากาศในอนาคต

ภายหลังเลิกส่งสัญญาณดาวเทียมไทยคม 5 โดยจะทำการยุติการออกอากาศ ตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 [14] ต่อมาเป็นไทยคม 8 ในนามบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

โดยความถี่ที่ออกอากาศช่องดิจิตอลของทรูวิชั่นส์จะเรียงตามนี้ ช่องหมายเลข 1 - 30 ออกอากาศในความถี่ 11010 H 30000 MPEG-2 ช่องหมายเลข 33-36-38-43 ออกอากาศในความถี่ 11050 H 30000 MPEG-2 ช่องหมายเลข 1-2-32-34 ออกอากาศในความถี่ 11600 H 30000 MPEG-4 ช่องหมายเลข 3-31-33-35-36 ออกอากาศในความถี่ 11680 H 30000 MPEG-4 ส่วนช่องหมายเลข 30 ออกอากาศในความถี่ 11170 H 30000 MPEG-4 โดยจะเชื่อมโยงกับดาวเทียมไทยคม 8 เพื่อคุณภาพในการรับชม จะต้องเปลี่ยนหัวรับสัญญาณ LNB Universal ในระบบเคยู-แบนด์

โดยความถี่ที่ออกอากาศช่องดิจิตอลของทรูวิชั่นส์จะเรียงตามนี้ ช่องหมายเลข 1-2-3-10-16-18-22-23-24-25-27-29-36 ออกอากาศในความถี่ 11560 H 30000 MPEG-2 ช่องหมายเลข 1-2-32-34 ออกอากาศในความถี่ 11010 H 30000 MPEG-4 ช่องหมายเลข 31-33-35-36 ออกอากาศในความถี่ 11680 H 30000 MPEG-4 ส่วนช่องหมายเลข 30 ออกอากาศในความถี่ 11170 H 30000 MPEG-4

โดยความถี่ที่ออกอากาศช่องดิจิตอลของทรูวิชั่นส์จะเรียงตามนี้ ช่องหมายเลข 2-3-5-7-10-16-18-22-23-24-25-27-29-36 ออกอากาศในความถี่ 11560 H 30000 MPEG-2 ช่องหมายเลข 2-5-32-34 ออกอากาศในความถี่ 11010 H 30000 MPEG-4 ช่องหมายเลข 31-33-35-36 ออกอากาศในความถี่ 11680 H 30000 MPEG-4 ส่วนช่องหมายเลข 30 ออกอากาศในความถี่ 11170 H 30000 MPEG-4

หมายเลข ช่องย่อ ความถี่
ช่องดิจิตอลทีวี
1 Future CH 10970 H 30000
2 NBT 11010 H 30000
3 TPBS 11560 H 30000
4 ALTV
5 TV5HD1 11010 H 30000
7 T Sports 7 11560 H 30000
10 TPTV
16 TNN24
18 JKN18
22 NATION
23 WP TV
24 TRUE4U 11520 H 30000
25 GMM25 11560 H 30000
27 CH8
29 MONO
30 MCOT HD 11170 H 30000
31 ONE 11680 H 30000
32 TH RATH 11010 H 30000
33 3 HD 11680 H 30000
34 AMARIN 11010 H 30000
35 BBTV CH7 11680 H 30000
36 PPTV
ช่องยอดนิยม
37 PLOOY 11050 H 30000
38 INSIDE 11170 H 30000
39 EXPWILD 11010 H 30000
40 TSEL 11050 H 30000
41 SPK JUMP
42 RAMA
43 TNN24 11130 H 30000
44 TSHOP 12345 V 45000
45 BOOMERANG
46 MOV HIT 10970 H 30000
48 MVTV 12345 V 45000
49 TOP NEWS

กล่องของท่านจะสามารถรับสัญญาณเลขช่องโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ครบทุกช่อง

ปัญหาการขัดข้องแก้ไข

ประมาณ 23:25 น.ของวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งสายเคเบิลใยแก้ว ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างสถานีดาวเทียมไทยคม กับสถานีโทรทัศน์บอกรับเป็นสมาชิกทรูวิชันส์ (Fiber link) เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคบางส่วน จนส่งผลให้บางช่องรายการของทรูวิชันส์ ไม่สามารถส่งสัญญาณออกอากาศได้ในขณะนั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

ระบบ ความแตกต่าง
เคเบิลใยแก้ว HD
ฟรีทีวีและทีวีดิจิทัล
ช่องรายการต่างๆ
จานดาวเทียม HD และ SD
ฟรีทีวีและทีวีดิจิทัล
ช่องรายการต่างๆ

สรุปช่องรายการประเภท HD และ 4Kแก้ไข

ปี 2553

 • True Sport HD 1
 • HBO HD
 • Reality Channel HD

ปี 2554

 • True Sport HD 2
 • National Geographic Channel HD
 • Discovery HD World
 • Fox Movie Premium HD
 • Fox Family Movies HD
 • AXN HD
 • KMTV HD
 • I Concerts HD

ปี 2555

 • TNN24 HD
 • History HD
 • Fox Sports Plus HD
 • Sundance HD
 • KBS World HD

ปี 2556

 • H2 HD
 • HBO Hits HD
 • HBO Signature HD
 • NBA TV HD
 • Motorvisions HD
 • Outdoor Channel HD
 • Golf Channel HD
 • ASN HD
 • SETANTA
 • True Tennis HD
 • Lifetime HD
 • Life inspire HD
 • Cartoon Network HD
 • Disney XD (HD)
 • CNN HD
 • True Film HD
 • True Asian HD
 • True Music HD
 • True Sport HD 4

ปี 2557

 • BeIn Sports HD
 • ASN 2
 • True Sport HD 3
 • ทรูปลูกปัญญา

ปี 2558

 • True4U HD
 • True Inside HD
 • True X-Zyte HD

ปี 2559

 • True Asian Series HD
 • Fox Sports 2 HD
 • BBC Earth HD
 • Disney Channel HD
 • Animal Planet HD
 • E! Entertainment HD
 • AMC HD
 • TLC HD
 • Discovery Channel HD
 • Diva Universal HD
 • True Select HD
 • BeIn Sports HD1
 • BeIn Sports HD2
 • BeIn Sports HD3
 • BeIn Sports HD4

ปี 2560

 • Fox Action Movies HD
 • Paramount Channel HD
 • Warner TV
 • Sony Channel
 • Food Network
 • True Film HD 2
 • Stringray iConcerts HD

ปี 2561

 • True 4K UHD

ปี 2562 & 2563 (Application)

 • NETFLIX UHD & NETFLIX FHD
 • Youtube Premium UHD & FHD
 • We TV VIP & We TV FHD
 • Line TV FHD
 • True Film Asia HD

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www3.truecorp.co.th/investor/entry/13
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-09-27. สืบค้นเมื่อ 2006-12-21.
 3. http://www.truecorp.co.th/refweb/downloads/investors/2Q2008/2Q08_Quarterly_Bulletin.pdf
 4. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-08-22. สืบค้นเมื่อ 2016-08-04.
 5. ประกาศจากทรูวิชันส์เรื่องการอนุญาตให้มีการโฆษณา, ยูทูบ
 6. ทรูวิชันส์พร้อมออกอากาศ HD ในไทย
 7. W, byNatt (2022-01-07). "3 หน่วยงานจับมือปราบปรามละเมิดสิทธิ์บนสื่อออนไลน์". springnews.
 8. บมจ. อสมท ประกาศสิ้นสุดการให้บริการกับ บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)[ลิงก์เสีย]
 9. ทอท.เริ่มเปิดศูนย์สื่อมวลชนสนามบินสุวรรณภูมิ พรุ่งนี้ จากเว็บไซต์ MGR Online (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561)[ลิงก์เสีย]
 10. "ทรูวิชั่นส์แจงระงับ 14 ช่องข่าวต่างประเทศ". posttoday.com (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2020-12-07.
 11. กสท.สั่งผู้ประกอบการทีวี ควบคุมเนื้อหารายการสร้างความแตกแยกในสังคม คาด 19 พ.ย.ผังรายการปกติคืนจอ เก็บถาวร 2016-11-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, โพสต์ทูเดย์, 28 ตุลาคม 2559.
 12. กสทช.แจ้งช่องทีวีรายการเรท"ท"และ"น13"ที่เนื้อหาไม่รุนแรง เริ่มออกอากาศได้หลัง 19 พ.ย. , ประชาชาติธุรกิจ 3 พฤศจิกายน 2559.
 13. True vision, เรื่องสัญญานภาพของช่อง Digital TV
 14. "ผลกระทบ และวิธีแก้ไข กรณีไทยคม 5". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-22. สืบค้นเมื่อ 2020-02-22.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข