บริการกระจายสัญญาณแบบหลายจุดหลายช่อง

บริการกระจายสัญญาณแบบหลายจุดหลายช่อง (อังกฤษ: Multichannel multipoint distribution service) หรือรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า MMDS หรือ Wireless Cable เป็นเทคโนโลยีทางการสื่อสารแบบไร้สาย มีเป้าหมายสำหรับบริการเครือข่ายบรอดแบนด์ หรือเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นวิธีการรับสัญญาณโทรทัศน์เคเบิลทางเลือกหนึ่ง MMDS นั้นมีการใช้งานในสหรัฐ และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก รวมถึง แคนาดา เม็กซิโก ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ บราซิล บาร์เบโดส ออสเตรเลีย ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลังกา ไทย อุรุกวัย อินเดีย และเวียดนาม โดยส่วนใหญ่แล้วมีการใช้บริการในบริเวณชนบทที่มีประชากรเบาบาง ซึ่งธุรกิจเคเบิลต่อสายไม่สามารถเติบโตได้

ภาพจานไมโครเวฟ MMDS

เทคโนโลยี แก้

คลื่น MMDS ใช้ความถี่ของไมโครเวฟ ระยะตั้งแต่ 2-3 กิกะเฮิร์ตซ์ การรับสัญญาณคลื่นโทรทัศน์ ทำได้โดยใช้เสาไมโครเวฟแบบพิเศษ ที่ติดอยู่บนหลังคา แล้วโยงเข้ากับกล่องรับสัญญาณ สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์ ซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับกล่องรับสัญญาณเคเบิลระบบอนาล็อก เช่นเดียวกับโทรทัศน์บอกรับเป็นสมาชิก

แหล่งข้อมูลอื่น แก้