เปิดเมนูหลัก

บรมยุคโพรเทอโรโซอิก

(เปลี่ยนทางจาก Proterozoic)
บรมยุคโพรเทอโรโซอิก
2500 - 541 ล้านปีมาแล้วบรมยุคโพรเทอโรโซอิก(อังกฤษ: Proterozoic)คือช่วงเวลาหนึ่งทางธรณีกาล อยู่ระหว่าง 2,500 ล้านปีมาแล้วถึง 542 ล้านปีมาแล้ว ยุคนี้เป็นยุคที่โพรแคริโอตเริ่มพัฒนามาเป็นยูแคริโอต และสัตว์หลายเซลล์ ในช่วงยุคคาลิมเมียนหรือประมาณ 1,600-1,400 ล้านปีมาแล้ว บรมยุคนี้นับตั้งแต่ ออกซิเจนอีเวนท์ จากสโทรมาโทไลต์ เมื่อต้นยุคไซดีเรียนซึ่งทำให้เกิดสนิมมากมาย เพราะออกซิเจนที่มากขึ้น ทำให้ไปออกซิไดซ์กับธาตุเหล็กในทะเล จึงทำให้เกิดทะเลสนิมขึ้น

อ้างอิงแก้ไข

ตารางธรณีกาล
อภิมหาบรมยุคพรีแคมเบรียน
4,567 ล้านปี - 541 ล้านปี
บรมยุคฟาเนอโรโซอิก
541 ล้านปี - ปัจจุบัน
บรมยุคเฮเดียน
4,567 ล้านปี - 4,000 ล้านปี
บรมยุคอาร์เคียน
4,000 ล้านปี - 2,500 ล้านปี
บรมยุคโพรเทอโรโซอิก
2,500 ล้านปี - 541 ล้านปี
มหายุคอีโออาร์เคียน
4,000 ล้านปี - 3,600 ล้านปี
มหายุคพาลีโออาร์เคียน
3,600 ล้านปี - 3,200 ล้านปี
มหายุคมีโซอาร์เคียน
3,200 ล้านปี - 2,800 ล้านปี
มหายุคนีโออาร์เคียน
2,800 ล้านปี - 2,500 ล้านปี
มหายุคแพลีโอโพรเทอโรโซอิก
2,500 ล้านปี - 1,600 ล้านปี
มหายุคมีโซโพรเทอโรโซอิก
1,600 ล้านปี - 1,000 ล้านปี
มหายุคนีโอโพรเทอโรโซอิก
1,000 ล้านปี - 541 ล้านปี
มหายุคพาลีโอโซอิก
541 ล้านปี - 252 ล้านปี
มหายุคมีโซโซอิก
252 ล้านปี - 66 ล้านปี
มหายุคซีโนโซอิก
66 ล้านปี - ปัจจุบัน
ยุคไซดีเรียน ยุคไรเอเซียน ยุคออโรซีเรียน ยุคสตาทีเรียน ยุคคาลิมเมียน ยุคเอกเทเซียน ยุคสเทเนียน ยุคโทเนียน ยุคไครโอเจเนียน ยุคอีดีแอคารัน แคมเบรียน ออร์โดวิเชียน ไซลูเรียน ดีโวเนียน คาร์บอนิเฟอรัส เพอร์เมียน ไทรแอสซิก จูแรสซิก ครีเทเชียส พาลีโอจีน นีโอจีน ควอเทอร์นารี