พรีแคมเบรียน

(เปลี่ยนทางจาก Precambrian)
พรีแคมเบรียน
ข้อผิดพลาดนิพจน์: มีตัวดำเนินการ round ซึ่งไม่ควรมี - ข้อผิดพลาดนิพจน์: มีตัวดำเนินการ round ซึ่งไม่ควรมี ล้านปีมาแล้ว
<div style="position:absolute; height:100%; left:0px; width:ข้อผิดพลาดนิพจน์: มีตัวดำเนินการ < ซึ่งไม่ควรมีpx; padding-left:5px; text-align:left; background:rgb(254,217,106); background-color: rgba(254,217,106,0); background-image: -moz-linear-gradient(left, rgba(254,217,106,0), rgba(254,217,106,1) 15%, rgba(254,217,106,1)); background-image: -ms-linear-gradient(left, rgba(254,217,106,0), rgba(254,217,106,1) 15%, rgba(254,217,106,1)); background-image: -o-linear-gradient(left, rgba(254,217,106,0), rgba(254,217,106,1) 15%, rgba(254,217,106,1)); background-image: -webkit-gradient(linear, left top, right top, from(rgba(254,217,106,0)), to(rgba(254,217,106,1)), color-stop(15%, rgba(254,217,106,1)));">PreЄ
<div style="position:absolute; height:100%; text-align:center; background-color:rgb(127,160,86); left:ข้อผิดพลาดนิพจน์: มีตัวดำเนินการ < ซึ่งไม่ควรมีpx; width:ข้อผิดพลาดนิพจน์: มีตัวดำเนินการ < ซึ่งไม่ควรมีpx;">Є <div style="position:absolute; height:100%; text-align:center; background-color:rgb(0,146,112); left:ข้อผิดพลาดนิพจน์: มีตัวดำเนินการ < ซึ่งไม่ควรมีpx; width:ข้อผิดพลาดนิพจน์: มีตัวดำเนินการ < ซึ่งไม่ควรมีpx;">O <div style="position:absolute; height:100%; text-align:center; background-color:rgb(179,225,182); left:ข้อผิดพลาดนิพจน์: มีตัวดำเนินการ < ซึ่งไม่ควรมีpx; width:ข้อผิดพลาดนิพจน์: มีตัวดำเนินการ < ซึ่งไม่ควรมีpx;">S <div style="position:absolute; height:100%; text-align:center; background-color:rgb(203,140,55); left:ข้อผิดพลาดนิพจน์: มีตัวดำเนินการ < ซึ่งไม่ควรมีpx; width:ข้อผิดพลาดนิพจน์: มีตัวดำเนินการ < ซึ่งไม่ควรมีpx;">D <div style="position:absolute; height:100%; text-align:center; background-color:rgb(103,165,153); left:ข้อผิดพลาดนิพจน์: มีตัวดำเนินการ < ซึ่งไม่ควรมีpx; width:ข้อผิดพลาดนิพจน์: มีตัวดำเนินการ < ซึ่งไม่ควรมีpx;">C <div style="position:absolute; height:100%; text-align:center; background-color:rgb(240,64,40); left:ข้อผิดพลาดนิพจน์: มีตัวดำเนินการ < ซึ่งไม่ควรมีpx; width:ข้อผิดพลาดนิพจน์: มีตัวดำเนินการ < ซึ่งไม่ควรมีpx;">P <div style="position:absolute; height:100%; text-align:center; background-color:rgb(129,43,146); left:ข้อผิดพลาดนิพจน์: มีตัวดำเนินการ < ซึ่งไม่ควรมีpx; width:ข้อผิดพลาดนิพจน์: มีตัวดำเนินการ < ซึ่งไม่ควรมีpx;">T <div style="position:absolute; height:100%; text-align:center; background-color:rgb(52,178,201); left:ข้อผิดพลาดนิพจน์: มีตัวดำเนินการ < ซึ่งไม่ควรมีpx; width:ข้อผิดพลาดนิพจน์: มีตัวดำเนินการ < ซึ่งไม่ควรมีpx;">J <div style="position:absolute; height:100%; text-align:center; background-color:rgb(127,198,78); left:ข้อผิดพลาดนิพจน์: มีตัวดำเนินการ < ซึ่งไม่ควรมีpx; width:ข้อผิดพลาดนิพจน์: มีตัวดำเนินการ < ซึ่งไม่ควรมีpx;">K <div style="position:absolute; height:100%; text-align:center; background-color:rgb(253,154,82); left:ข้อผิดพลาดนิพจน์: มีตัวดำเนินการ < ซึ่งไม่ควรมีpx; width:ข้อผิดพลาดนิพจน์: มีตัวดำเนินการ < ซึ่งไม่ควรมีpx;">Pg <div style="position:absolute; height:100%; text-align:center; background-color:rgb(255,230,25); left:ข้อผิดพลาดนิพจน์: มีตัวดำเนินการ < ซึ่งไม่ควรมีpx; width:ข้อผิดพลาดนิพจน์: มีตัวดำเนินการ < ซึ่งไม่ควรมีpx;">Nพรีแคมเบรียน (อังกฤษ: Precambrian) คืออภิมหาบรมยุค (Supereon) ที่อยู่ก่อนหน้าบรมยุคฟาเนอโรโซอิก เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์โลกกินเวลา 88% ของธรณีกาล แบ่งเป็นเป็น 3 บรมยุค (Eon) คือ บรมยุคเฮเดียน บรมยุคอาร์เคียน และบรมยุคโพรเทอโรโซอิก พรีแคมเบรียนกินเวลาตั้งแต่กำเนิดโลกเมื่อประมาณ 4,600 ล้านปีที่แล้วจนถึงจุดเริ่มต้นของยุคแคมเบรียนประมาณ 541 ล้านปีที่แล้ว เมื่อสิ่งมีชีวิตเปลือกแข็งปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกอย่างมากมาย[1] ที่ได้ชื่อว่าพรีแคมเบรียนเป็นเพราะอยู่ก่อนหน้ายุคแคมเบรียนซึ่งเป็นยุคแรกในบรมยุคฟาเนอโรโซอิก ซึ่งชื่อยุคแคมเบรียน (Cambrian) ตั้งชื่อจากแคมเบรีย (Cambria) ชื่อแบบโบราณของเวลส์ (Wales) ที่ซึ่งหินจากยุคนี้ถูกศึกษาเป็นครั้งแรก

อ้างอิงแก้ไข

หนังสืออ่านเพิ่มเติมแก้ไข

  • Valley, John W., William H. Peck, Elizabeth M. King (1999) Zircons Are Forever, The Outcrop for 1999, University of Wisconsin-Madison Wgeology.wisc.eduEvidence from detrital zircons for the existence of continental crust and oceans on the Earth 4.4 Gyr ago Accessed Jan. 10, 2006
  • Wilde, S. A.; Valley, J. W.; Peck, W. H.; Graham, C. M. (2001). "Evidence from detrital zircons for the existence of continental crust and oceans on the Earth 4.4 Gyr ago". Nature. 409 (6817): 175–178. doi:10.1038/35051550. PMID 11196637.
  • Wyche, S.; Nelson, D. R.; Riganti, A. (2004). "4350–3130 Ma detrital zircons in the Southern Cross Granite–Greenstone Terrane, Western Australia: implications for the early evolution of the Yilgarn Craton". Australian Journal of Earth Sciences. 51 (1): 31–45. doi:10.1046/j.1400-0952.2003.01042.x.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข