พรีแคมเบรียน

(เปลี่ยนทางจาก Precambrian)
พรีแคมเบรียน
4567 - 541 ล้านปีมาแล้วพรีแคมเบรียน (อังกฤษ: Precambrian) คืออภิมหาบรมยุค (Supereon) ที่อยู่ก่อนหน้าบรมยุคฟาเนอโรโซอิก เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์โลกกินเวลา 88% ของธรณีกาล แบ่งเป็นเป็น 3 บรมยุค (Eon) คือ บรมยุคเฮเดียน บรมยุคอาร์เคียน และบรมยุคโพรเทอโรโซอิก พรีแคมเบรียนกินเวลาตั้งแต่กำเนิดโลกเมื่อประมาณ 4,600 ล้านปีที่แล้วจนถึงจุดเริ่มต้นของยุคแคมเบรียนประมาณ 541 ล้านปีที่แล้ว เมื่อสิ่งมีชีวิตเปลือกแข็งปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกอย่างมากมาย[1] ที่ได้ชื่อว่าพรีแคมเบรียนเป็นเพราะอยู่ก่อนหน้ายุคแคมเบรียนซึ่งเป็นยุคแรกในบรมยุคฟาเนอโรโซอิก ซึ่งชื่อยุคแคมเบรียน (Cambrian) ตั้งชื่อจากแคมเบรีย (Cambria) ชื่อแบบโบราณของเวลส์ (Wales) ที่ซึ่งหินจากยุคนี้ถูกศึกษาเป็นครั้งแรก

อ้างอิงแก้ไข

หนังสืออ่านเพิ่มเติมแก้ไข

  • Valley, John W., William H. Peck, Elizabeth M. King (1999) Zircons Are Forever, The Outcrop for 1999, University of Wisconsin-Madison Wgeology.wisc.eduEvidence from detrital zircons for the existence of continental crust and oceans on the Earth 4.4 Gyr ago Accessed Jan. 10, 2006
  • Wilde, S. A.; Valley, J. W.; Peck, W. H.; Graham, C. M. (2001). "Evidence from detrital zircons for the existence of continental crust and oceans on the Earth 4.4 Gyr ago". Nature. 409 (6817): 175–178. doi:10.1038/35051550. PMID 11196637.
  • Wyche, S.; Nelson, D. R.; Riganti, A. (2004). "4350–3130 Ma detrital zircons in the Southern Cross Granite–Greenstone Terrane, Western Australia: implications for the early evolution of the Yilgarn Craton". Australian Journal of Earth Sciences. 51 (1): 31–45. doi:10.1046/j.1400-0952.2003.01042.x.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข


ตารางธรณีกาล
อภิมหาบรมยุคพรีแคมเบรียน
4,567 ล้านปี - 541 ล้านปี
บรมยุคฟาเนอโรโซอิก
541 ล้านปี - ปัจจุบัน
บรมยุคเฮเดียน
4,567 ล้านปี - 4,000 ล้านปี
บรมยุคอาร์เคียน
4,000 ล้านปี - 2,500 ล้านปี
บรมยุคโพรเทอโรโซอิก
2,500 ล้านปี - 541 ล้านปี
มหายุคอีโออาร์เคียน
4,000 ล้านปี - 3,600 ล้านปี
มหายุคพาลีโออาร์เคียน
3,600 ล้านปี - 3,200 ล้านปี
มหายุคมีโซอาร์เคียน
3,200 ล้านปี - 2,800 ล้านปี
มหายุคนีโออาร์เคียน
2,800 ล้านปี - 2,500 ล้านปี
มหายุคแพลีโอโพรเทอโรโซอิก
2,500 ล้านปี - 1,600 ล้านปี
มหายุคมีโซโพรเทอโรโซอิก
1,600 ล้านปี - 1,000 ล้านปี
มหายุคนีโอโพรเทอโรโซอิก
1,000 ล้านปี - 541 ล้านปี
มหายุคพาลีโอโซอิก
541 ล้านปี - 252 ล้านปี
มหายุคมีโซโซอิก
252 ล้านปี - 66 ล้านปี
มหายุคซีโนโซอิก
66 ล้านปี - ปัจจุบัน
ยุคไซดีเรียน ยุคไรเอเซียน ยุคออโรซีเรียน ยุคสตาทีเรียน ยุคคาลิมเมียน ยุคเอกเทเซียน ยุคสเทเนียน ยุคโทเนียน ยุคไครโอเจเนียน ยุคอีดีแอคารัน แคมเบรียน ออร์โดวิเชียน ไซลูเรียน ดีโวเนียน คาร์บอนิเฟอรัส เพอร์เมียน ไทรแอสซิก จูแรสซิก ครีเทเชียส พาลีโอจีน นีโอจีน ควอเทอร์นารี