ในทาง ธรณีวิทยา มหาทวีป เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยแกนทวีปมากกว่าหนึ่งแกน หรือ เปลือกโลกที่คงตัวแล้ว การชุมนุมของเปลือกโลกที่คงตัวแล้ว และ การเกิดหิน ที่สร้างทวีปยูเรเชียขึ้น[1] ถูกเรียกว่ามหาทวีปในปัจจุบัน

ภาพเคลื่อนไหวของการเคลื่อนที่ของมหาทวีปแพนเจีย

ตัวอย่างมหาทวีป แก้

อ้างอิง แก้

  1. And to a lesser extent, the Americas, if taken as a whole

แหล่งข้อมูลอื่น แก้