สายเซอเริมบัน (อังกฤษ: Seremban Line) เป็นหนึ่งในสองเส้นทางของรถไฟชานเมืองเคทีเอ็ม ดำเนินการโดยเกอเรตาปีตานะฮ์เมอลายู (เคทีเอ็ม) เปิดให้บริการในปี ค.ศ. 1995 ช่วยในการขนส่งระหว่างกัวลาลัมเปอร์กับย่านชานเมืองของรัฐใกล้เคียง รถไฟฟ้าทุกขบวนเป็นรถนั่งปรับอากาศ แต่ละสถานีจะมีที่จอดรถของสถานีนั้น ๆ

1 สายเซอเริมบัน
ข้อมูลทั่วไป
สถานะเปิดให้บริการ
เจ้าของเกอเรตาปีตานะฮ์เมอลายู
หมายเลขสาย1 (สายสีน้ำเงิน)
ที่ตั้งมาเลเซีย รัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน, รัฐเปรัก, รัฐเซอลาโงร์
และกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ปลายทาง
  • สถานีตันจงมาลิม
  • สถานีเรมเบา
จำนวนสถานี30
เว็บไซต์www.ktmkomuter.com.my
การดำเนินงาน
รูปแบบรถไฟฟ้าชานเมือง
เส้นทางสายหลัก: ราวัง–สุไหงกะดุ๊ต
สายเดินรถแยก: ราวัง–ตันจงมาลิม
สายเดินรถแยก: สุไหงกะดุ๊ต–เรมเบา
ผู้ดำเนินงานเกอเรตาปีตานะฮ์เมอลายู
ศูนย์ซ่อมบำรุงศูนย์ซ่อมบำรุงเซ็นทัล
ประวัติ
เปิดเมื่อ14 สิงหาคม ค.ศ. 1995
ข้อมูลทางเทคนิค
ระยะทาง105.15 km (65.34 mi)
รางกว้าง1,000 mm (3 ft 3 38 in) มีเตอร์เกจ
ระบบจ่ายไฟเหนือหัว
ความเร็ว120 km/h (75 mph)

สายเซอเริมบันเป็นส่วนหนึ่งของระบบขนส่งมวลชนในหุบเขากลัง เช่นเดียวกันกับสายพอร์ตกลัง

รายชื่อสถานี แก้ไข

ชื่อสถานี ประเภทชานชาลา จุดเปลี่ยนเส้นทาง
ตันจงมาลิม เกาะกลาง และ ด้านข้าง
กัวลากูบูบาห์รู ด้านข้าง
ราซา ด้านข้าง
บาตังกาลี ด้านข้าง
เซอเรนดาห์ ด้านข้าง
ราวัง เกาะกลาง และ ด้านข้าง สายเดินรถแยก ราวัง–ตันจงมาลิม
กวง ด้านข้าง
ซูไงบูโละฮ์ ด้านข้าง 9 สายซูไงบูโละฮ์-กาจัง (โครงการ)
เกอปงเซ็นทรัล ด้านข้าง
เกอปง ด้านข้าง
เซอกัมบัต ด้านข้าง
ปุตรา ด้านข้าง 2 สายพอร์ตกลัง, 3 สายอัมปัง และ 4 สายศรีเปอตาลิง
ธนาคารเนอการา ด้านข้าง 2 สายพอร์ตกลัง, 3 สายอัมปัง และ 4 สายศรีเปอตาลิง
กัวลาลัมเปอร์ เกาะกลาง และด้านข้าง 2 สายพอร์ตกลัง, 5 สายเกอลานาจายา และ 9 สายซูไงบูโละฮ์-กาจัง (โครงการ)
เคแอลเซ็นทรัล เกาะกลาง 2 สายพอร์ตกลัง, 5 สายเกอลานาจายา, 6 เคแอลไอเอ เอ็กซ์เพรส, 7 เคแอลไอเอ แทรนสิต, 8 เคแอลโมโนเรล และ 9 สายซูไงบูโละฮ์-กาจัง (โครงการ)
มิดเวลเลย์ ด้านข้าง
เซอปูเตะห์ ด้านข้าง
ซาลักเซอลาตัน ด้านข้าง 4 สายศรีเปอตาลิง
บันดาร์ตาซิก์เซอลาตัน ด้านข้าง 4 สายศรีเปอตาลิง, 7 เคแอลไอเอ แทรนสิต และสถานีขนส่งผู้โดยสารเซอลาตัน
เซอดัง ด้านข้าง
กาจัง เกาะกลาง และด้านข้าง 9 สายซูไงบูโละฮ์-กาจัง (โครงการ)
ยูเคเอ็ม ด้านข้าง
บังยี เกาะกลาง และด้านข้าง
บาตังเบอนาร์ ด้านข้าง
นิไล ด้านข้าง รถโดยสารประจำทางไปท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์
ลาบู ด้านข้าง
ตีรอย ด้านข้าง
เซอเริมบัน เกาะกลาง และด้านข้าง
เซอนาวัง ด้านข้าง
สุไหงกะดุ๊ต เกาะกลาง 2 สายพอร์ตกลัง (โครงการส่วนต่อขยาย)
เรมเบา เกาะกลาง

สายเดินรถแยก ราวัง–ตันจงมาลิม แก้ไข

สายเดินรถแยก ราวัง–ตันจงมาลิม เปิดใช้งานครั้งแรกวันที่ 21 เมษายน ค.ศ. 2007 มีสถานีเริ่มแรก 3 สถานี ได้แก่ เซอเรนดาห์, บาตังกาลี และ ราซา ต่อมาได้เปิดใช้งานส่วนต่อขยายไปยัง กัวลากูบูบาห์รู ในวันที่ 5 มกราคม ค.ศ. 2008 และ ตันจงมาลิม ในวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2009

ผู้โดยสารที่มาจากสถานีก่อนหน้าสถานีราวัง จะต้องเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีราวัง ก่อนเข้าไปในสายนี้ รถไฟมีความถี่ทุก ๆ 30 นาที ขบวนแรกและขบวนสุดท้ายให้บริการเวลา 05:42 และ 21:24 น. ใช้เวลาในการเดินทาง 25 นาที

แผนที่เส้นทาง แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข

ดูเพิ่ม แก้ไข

สมุดภาพ แก้ไข