รถไฟชานเมือง หรือ รถไฟฟ้าชานเมือง (อังกฤษ: Commuter rail; ฝรั่งเศส: Train de banlieu) เป็นรถไฟโดยสารที่ให้บริการระหว่างใจกลางเมืองกับย่านชานเมือง หรือระหว่างเมืองใหญ่กับเมืองรองในบริเวณโดยรอบ ที่มีระยะทางอย่างน้อย 15 กิโลเมตร (10 ไมล์) โดยมีวัตถุประสงค์ให้คนที่อาศัยอยู่ในย่านชานเมืองจำนวนมากสามารถเดินทางเข้ามาทำงานหรือเข้ามาเรียนหนังสือในเขตใจกลางเมืองได้ รถไฟชานเมืองมีเที่ยววิ่งตามกำหนดเวลา และมีความเร็วสูงสุดตั้งแต่ 50 ไปจนถึง 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

รถไฟฟ้าชานเมืองในนครนิวยอร์ก

การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ให้ความหมายของรถไฟชานเมือง ว่า เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รัศมีไม่เกิน 160 กม. เพื่อใช้เดินทางไปทำงาน ศึกษาเล่าเรียน และติดต่อค้าขาย หยุดทุก ๆ สถานี ป้ายหยุดรถ ที่หยุดรถ

ลักษณะเฉพาะ

แก้

รถไฟฟ้าชานเมือง แตกต่างจากรถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้าโมโนเรล และรถไฟฟ้ารางเบา ดังนี้

  • ขนาดใหญ่กว่า
  • มีระยะทางไกลกว่า
  • ความถี่ของการเดินรถต่ำกว่า
  • ให้บริการในย่านชานเมืองที่มีความหนาแน่นประชากรน้อย
  • มีกำหนดเวลาเดินรถที่แน่นอน
  • ให้บริการเชื่อมต่อระหว่างใจกลางเมืองกับย่านชานเมือง
  • อาจใช้รางร่วมกันกับรถไฟขนส่งสินค้า หรือรถไฟโดยสารทางไกล

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้