สถานีดอนเมือง เป็นสถานีรถไฟ, สถานีรถไฟควมเร็วสูง และสถานีรถไฟฟ้าในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในเส้นทาง  SRT สายเหนือ  , SRT สายตะวันออกเฉียงเหนือ  , สายสีแดงเข้ม  , สายเชื่อมท่าอากาศยาน  ,รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ,HSR สายอีสาน และHSR สายเหนือ

ประวัติย่อแก้ไข

สถานีดอนเมืองสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2441 แต่เดิมอาคารสถานีอยู่ฝั่งเดียวกับท่าอากาศยานกรุงเทพ ดอนเมือง แต่ต่อมาเมื่อมีการตัดถนนวิภาวดีรังสิตเมื่อ พ.ศ. 2508 จึงต้องสร้างสถานีขึ้นใหม่ฝั่งเดียวกับวัดดอนเมือง

สถานีรถไฟความเร็วสูง สถานีดอนเมือง/สถานีท่าอากาศยานดอนเมืองแก้ไข

สถานีดอนเมือง (อังกฤษ: Don Mueang Station, รหัส HN02, HNE02) และสถานีท่าอากาศยานดอนเมือง (อังกฤษ: Don Mueang Airport Station, รหัส A10, HE01) เป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงและรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิส่วนต่อขยาย ประกอบไปด้วย 4 ชั้น 8 ชานชาลา ดังนี้

ที่ตั้งแก้ไข

แผนผังสถานีแก้ไข

U4
ชานชาลารถไฟความเร็วสูง
สายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ
ชานชาลา 5 HSR สายเหนือ มุ่งหน้า สถานีเชียงใหม่
ชานชาลาเกาะกลาง, ประตูรถจะเปิดทางด้านขวา
ชานชาลา 6 HSR สายเหนือ มุ่งหน้า สถานีกลางบางซื่อ
ชานชาลา 7 HSR สายอีสาน มุ่งหน้า สถานีหนองคาย
ชานชาลาเกาะกลาง, ประตูรถจะเปิดทางด้านขวา
ชานชาลา 8 HSR สายอีสาน มุ่งหน้า สถานีกลางบางซื่อ
U3
ชานชาลารถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์
และรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
ชานชาลา 1  HSR เชื่อม 3 สนามบิน  มุ่งหน้า สถานีท่าอากาศยานอู่ตะเภา
ชานชาลาเกาะกลาง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย/ขวา
ชานชาลา 2  HSR เชื่อม 3 สนามบิน  มุ่งหน้า สถานีท่าอากาศยานอู่ตะเภา
ชานชาลา 3  รถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  มุ่งหน้า สถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ชานชาลาเกาะกลาง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย/ขวา
ชานชาลา 4  รถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  มุ่งหน้า สถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
U2
ชั้นขายบัตรโดยสาร
ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก ศูนย์บริการผู้โดยสาร, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร, ร้านค้า
ทางเดินไปสถานี  สายสีแดงเข้ม   SRT สายเหนือ  และ  SRT สายตะวันออกเฉียงเหนือ 
ทางเดินเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง
G
ระดับถนน
- ถนนกำแพงเพชร 6, ถนนวิภาวดีรังสิต

สถานีรถไฟทางไกล/รถไฟฟ้าชานเมือง สถานีดอนเมืองแก้ไข

ที่ตั้งแก้ไข

แผนผังสถานีแก้ไข

U4
ชานชาลารถไฟฟ้าชานเมือง
ชานชาลา 17  สายสีแดงเข้ม  ปลายทาง ธรรมศาสตร์รังสิต
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 18  สายสีแดงเข้ม  ปลายทาง หัวลำโพง
ชานชาลา 17  สายสีแดงเข้ม  ปลายทาง ธรรมศาสตร์รังสิต
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 18  สายสีแดงเข้ม  ปลายทาง หัวลำโพง
U3
ชานชาลารถไฟทางไกลสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ
ชานชาลา 1  SRT สายเหนือ  มาจาก สถานีรถไฟกรุงเทพ
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 2  SRT สายเหนือ  มุ่งหน้า สถานีรถไฟกรุงเทพ
ชานชาลา 3  SRT สายตะวันออกเฉียงเหนือ  มาจาก สถานีรถไฟกรุงเทพ
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 4  SRT สายตะวันออกเฉียงเหนือ  มุ่งหน้า สถานีรถไฟกรุงเทพ
U2
ชั้นขายบัตรโดยสาร
ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก ศูนย์บริการผู้โดยสาร, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร, ร้านค้า
G
ระดับถนน
- ถนนกำแพงเพชร 6, ถนนวิภาวดีรังสิต

สถานีใกล้เคียงแก้ไข

สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีกลางบางซื่อ
มุ่งหน้า สถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
   สายเชื่อมท่าอากาศยาน    สถานีปลายทาง
สถานีกลางบางซื่อ
มุ่งหน้า สถานีท่าอากาศยานอู่ตะเภา
   HSR เชื่อม 3 สนามบิน    สถานีปลายทาง
สถานีกลางบางซื่อ
สถานีปลายทาง
  HSR สายอีสาน   สถานีอยุธยา
มุ่งหน้า สถานีนครราชสีมา
สถานีกลางบางซื่อ
สถานีปลายทาง
  HSR สายเหนือ   สถานีอยุธยา
มุ่งหน้า สถานีเชียงใหม่
สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีกลางบางซื่อ
สถานีปลายทาง
   SRT สายเหนือ    สถานีรังสิต
มุ่งหน้า สถานีเชียงใหม่
สถานีกลางบางซื่อ
สถานีปลายทาง
   SRT สายตะวันออกเฉียงเหนือ    สถานีรังสิต
มุ่งหน้า สถานีหนองคาย
มุ่งหน้า สถานีอุบลราชธานี
สถานีหลักสี่
มุ่งหน้า สถานีปากท่อ
   สายสีแดงเข้ม    สถานีรังสิต
มุ่งหน้า สถานีบ้านภาชี