สถานีดอนเมือง

สถานีดอนเมือง เป็นสถานีรถไฟ, สถานีรถไฟความเร็วสูง และสถานีรถไฟฟ้าในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในเส้นทาง , รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ  , สายสีแดงเข้ม  , สายเชื่อมท่าอากาศยาน  ,รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ,HSR สายอีสาน และHSR สายเหนือ

ประวัติย่อแก้ไข

สถานีดอนเมืองสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2441 แต่เดิมอาคารสถานีอยู่ฝั่งเดียวกับท่าอากาศยานกรุงเทพ ดอนเมือง แต่ต่อมาเมื่อมีการตัดถนนวิภาวดีรังสิตเมื่อ พ.ศ. 2508 จึงต้องสร้างสถานีขึ้นใหม่ฝั่งเดียวกับวัดดอนเมือง

สถานีรถไฟความเร็วสูง สถานีดอนเมือง/สถานีท่าอากาศยานดอนเมืองแก้ไข

ดอนเมือง
Don Mueang
สถานีรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้ให้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทย
สาย สายเชื่อมท่าอากาศยาน 
 สายสีแดงเข้ม 
การเชื่อมต่อรถโดยสารประจำทาง
รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงเข้ม
ถนนถนนวิภาวดี-รังสิต
เขต/อำเภอเขตดอนเมือง
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างยกระดับ
รูปแบบชานชาลาด้านข้าง
จำนวนชานชาลา4
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานีA10
ทางออก-
ลิฟต์-

สถานีดอนเมือง (อังกฤษ: Don Mueang Station, รหัส HN02, HNE02) และสถานีท่าอากาศยานดอนเมือง (อังกฤษ: Don Mueang Airport Station, รหัส A10, HE01) เป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงและรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิส่วนต่อขยาย ประกอบไปด้วย 4 ชั้น 8 ชานชาลา ดังนี้

ที่ตั้งแก้ไข

แผนผังสถานีแก้ไข

U4
ชานชาลารถไฟความเร็วสูง
สายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
ชานชาลา 11 HSR สายเหนือ และสายอีสาน มุ่งหน้า สถานีกลางบางซื่อ
ชานชาลา 12 HSR สายเหนือ มุ่งหน้า สถานีเชียงใหม่ และ HSR สายอีสาน มุ่งหน้า สถานีหนองคาย
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
U3
ชานชาลารถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์
และรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
ชานชาลา 9  HSR เชื่อม 3 สนามบิน  มุ่งหน้า สถานีท่าอากาศยานอู่ตะเภา และ  สายเชื่อมท่าอากาศยาน  มุ่งหน้า สถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ชานชาลา 10  HSR เชื่อม 3 สนามบิน  มุ่งหน้า สถานีท่าอากาศยานอู่ตะเภา และ  สายเชื่อมท่าอากาศยาน  มุ่งหน้า สถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
U2
ชั้นขายบัตรโดยสาร
ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก ศูนย์บริการผู้โดยสาร, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร, ร้านค้า
ทางเดินไปสถานี  สายสีแดงเข้ม  และ  รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ทางเดินเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง
G
ระดับถนน
- ถนนกำแพงเพชร 6, ถนนวิภาวดีรังสิต

สถานีรถไฟทางไกล/รถไฟฟ้าชานเมือง สถานีดอนเมืองแก้ไข

ดอนเมือง
Don Mueang
สถานีรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าชานเมือง
ที่ตั้งถนนกำแพงเพชร 6/ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
สายทางไกล:
 รฟท. เหนือ 
 รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชานเมือง:  สายสีแดงเข้ม 
ชานชาลา4 (ทางไกล)
4 (ชานเมือง)
การเชื่อมต่อรถโดยสารประจำทาง
ท่าอากาศยานดอนเมือง
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างยกระดับ
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานี1017 (ทางไกล)
RN08 (ชานเมือง)
ประวัติ
สร้างใหม่กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ที่ตั้งแก้ไข

แผนผังสถานีแก้ไข

U4
ชานชาลารถไฟฟ้าชานเมือง
ชานชาลา 5  สายสีแดงเข้ม  ปลายทาง หัวลำโพง
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 6  สายสีแดงเข้ม  ปลายทาง หัวลำโพง
ชานชาลา 7  สายสีแดงเข้ม  ปลายทาง ธรรมศาสตร์รังสิต
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 8  สายสีแดงเข้ม  ปลายทาง ธรรมศาสตร์รังสิต
U3
ชานชาลารถไฟทางไกลสายเหนือ
และสายตะวันออกเฉียงเหนือ
ชานชาลา 1  รฟท. เหนือ   รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ  มุ่งหน้า สถานีรถไฟกรุงเทพ
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 2  รฟท. เหนือ   รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ  มุ่งหน้า สถานีรถไฟกรุงเทพ
ชานชาลา 3  รฟท. เหนือ   รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ  ไป สถานีรถไฟเชียงใหม่ สถานีรถไฟหนองคาย สถานีรถไฟอุบลราชธานี
ชานชาลาเกาะกลาง
ชานชาลา 4  รฟท. เหนือ   รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ  ไป สถานีรถไฟเชียงใหม่ สถานีรถไฟหนองคาย สถานีรถไฟอุบลราชธานี
U2
ชั้นขายบัตรโดยสาร
ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก ศูนย์บริการผู้โดยสาร, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร, ร้านค้า
G
ระดับถนน
- ถนนกำแพงเพชร 6, ถนนวิภาวดีรังสิต

สถานีใกล้เคียงแก้ไข

สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีกลางบางซื่อ
มุ่งหน้า สถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
   สายเชื่อมท่าอากาศยาน    สถานีปลายทาง
สถานีกลางบางซื่อ
มุ่งหน้า สถานีท่าอากาศยานอู่ตะเภา
   HSR เชื่อม 3 สนามบิน    สถานีปลายทาง
สถานีกลางบางซื่อ
สถานีปลายทาง
  HSR สายอีสาน   สถานีอยุธยา
มุ่งหน้า สถานีนครราชสีมา
สถานีกลางบางซื่อ
สถานีปลายทาง
  HSR สายเหนือ   สถานีอยุธยา
มุ่งหน้า สถานีเชียงใหม่
สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีกลางบางซื่อ
สถานีปลายทาง
   รฟท. เหนือ    สถานีรังสิต
มุ่งหน้า สถานีเชียงใหม่
สถานีกลางบางซื่อ
สถานีปลายทาง
   รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ    สถานีรังสิต
มุ่งหน้า สถานีหนองคาย
มุ่งหน้า สถานีอุบลราชธานี
สถานีหลักสี่
มุ่งหน้า สถานีปากท่อ
   สายสีแดงเข้ม    สถานีรังสิต
มุ่งหน้า สถานีบ้านภาชี