สถานีดอนเมือง

สถานีดอนเมือง เป็นสถานีรถไฟและสถานีรถไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ด้านหน้าท่าอากาศยานดอนเมือง ในพื้นที่แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นสถานีรถไฟฟ้าในเส้นทาง รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนต่อขยายพญาไท-ดอนเมือง รถไฟความเร็วสูงสายเหนือ รถไฟความเร็วสูงสายอีสาน และรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และยังเป็นสถานีในเส้นทางรถไฟทางไกล ในเส้นทางรถไฟสายเหนือ และทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานีรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง และสถานีรถไฟทางไกล สถานีดอนเมืองแก้ไข

ดอนเมือง
Don Mueang
 
 
ผู้ให้บริการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ชั่วคราว)
สาย สายสีแดงเข้ม 
การเชื่อมต่อรถโดยสารประจำทาง
ถนนกำแพงเพชร 6
เขต/อำเภอเขตดอนเมือง
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างยกระดับ
รูปแบบชานชาลาเกาะกลาง
จำนวนชานชาลา8
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานี 
ทางออก6
บันไดเลื่อน8
ลิฟต์6
ประวัติ
เปิดให้บริการ2 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เวลาให้บริการ06.00 - 24.00น.
แผนที่ทางเดินรถ
 
 
รังสิต
 
หลักหก (ม.รังสิต)
 
 
 
ดอนเมือง
 
การเคหะ
 
หลักสี่
ตลิ่งชัน
 
 
 
ทุ่งสองห้อง
บางบำหรุ
 
 
 
บางเขน
แม่น้ำเจ้าพระยา
 
 
 
วัดเสมียนนารี
บางซ่อน
 
 
 
จตุจักร
กลางบางซื่อ
 
 
 
 
สัญลักษณ์

 
สายสีแดงเข้ม
 
สายสีแดงอ่อน
 
เอ็มอาร์ที
 
รถไฟทางไกล
 
ท่าอากาศยาน
หมายเหตุ
 

สถานีดอนเมือง (อังกฤษ: Don Mueang Station; รหัสสถานี: RN08) เป็นสถานีรถไฟฟ้าในเส้นทางรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม และยังเป็นสถานีของรถไฟทางไกลในเส้นทางทางรถไฟสายเหนือ และทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ยกระดับเหนือถนนกำแพงเพชร 6 ในพื้นที่แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการเฉพาะส่วนสถานีรถไฟฟ้าเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยในส่วนของสถานีรถไฟทางไกลยังไม่เปิดใช้งาน

ที่ตั้งแก้ไข

ถนนกำแพงเพชร 6 บริเวณด้านหน้าท่าอากาศยานดอนเมือง ในพื้นที่แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

สถานีดอนเมืองเดิมสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2441 โดยตั้งอยู่ฝั่งเดียวกับท่าอากาศยานกรุงเทพ แต่ต่อมาเมื่อมีการตัดถนนวิภาวดีรังสิตและการก่อสร้างทางยกระดับดอนเมืองเมื่อ พ.ศ. 2508 จึงต้องสร้างสถานีขึ้นใหม่ฝั่งเดียวกับวัดดอนเมืองแทน และในคราวก่อสร้างรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง จึงมีการปรับตำแหน่งสถานีจากเดิมที่อยู่ด้านหน้าโรงแรมอมารีดอนเมือง มายังบริเวณด้านหน้าตลาดใหม่ดอนเมืองแทน ทั้งนี้สถานีดอนเมืองเดิมยังใช้รับส่งผู้โดยสารในเส้นทางรถไฟสายเหนือ และทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ จนกว่าจะมีการย้ายรถไฟทางไกลขึ้นรางรถไฟฟ้าสายสีแดงทั้งหมด

แผนผังสถานีแก้ไข

U4
ชั้นชานชาลาบน
(รถไฟฟ้าชานเมือง)
ชานชาลา 1  สายสีแดงเข้ม  มุ่งหน้า สถานีรังสิต
ชานชาลาเกาะกลาง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย/ขวา
ชานชาลา 2  สายสีแดงเข้ม  มุ่งหน้า สถานีรังสิต
ชานชาลา 3  สายสีแดงเข้ม  มุ่งหน้า สถานีกลางบางซื่อ
ชานชาลาเกาะกลาง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย/ขวา
ชานชาลา 4  สายสีแดงเข้ม  มุ่งหน้า สถานีกลางบางซื่อ
U3
ชั้นชานชาลาล่าง
(รถไฟทางไกล)

(ไม่เปิดใช้งาน)
ชานชาลา 5  รฟท. เหนือ   รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ  มุ่งหน้า สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี
ชานชาลาเกาะกลาง, ประตูรถจะเปิดทางด้านขวา
ชานชาลา 6  รฟท. เหนือ   รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ  มุ่งหน้า สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี
ชานชาลา 7  รฟท. เหนือ   รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ  มุ่งหน้า สถานีกลางบางซื่อ
ชานชาลาเกาะกลาง, ประตูรถจะเปิดทางด้านขวา
ชานชาลา 8  รฟท. เหนือ   รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ  มุ่งหน้า สถานีกลางบางซื่อ
U2
ชั้นขายบัตรโดยสาร
ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก 1-4, ศูนย์บริการผู้โดยสาร, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร, ร้านค้า
ทางเดินเชื่อมท่าอากาศยานดอนเมือง
G
ระดับถนน
- ถนนกำแพงเพชร 6, ท่าอากาศยานดอนเมือง (อาคารผู้โดยสารในประเทศ), ตลาดใหม่ดอนเมือง,

รูปแบบของสถานีแก้ไข

เป็นแบบชานชาลาเกาะกลางแบบแยก (island platform station) ขนาดมาตรฐานยาว 230 เมตร ระดับชานชาลาสูงจากพื้นดิน 18-20 เมตร ประกอบด้วยชั้นขายบัตรโดยสาร และชานชาลา ชั้นชานชาลารถไฟทางไกลออกแบบให้มีการติดตั้งพัดลมดูดควัน สำหรับใช้ระบายควันจากรถจักรดีเซลออกสู่ปลายสถานีทั้งสองฝั่งอย่างรวดเร็ว

ทางเข้า-ออกแก้ไข

ประกอบด้วยทางขึ้น-ลงปกติ ได้แก่

  • 1, 3 ถนนเชิดวุฒากาศ, ตลาดใหม่ดอนเมือง
  • 2, 4 ถนนกำแพงเพชร 6, ถนนเชิดวุฒากาศ, ตลาดใหม่ดอนเมือง, ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนเชิดวุฒากาศ
  • 5 ถนนวิภาวดี-รังสิต ขาออก (มุ่งหน้าถนนพหลโยธิน)
  • 6 ถนนวิภาวดี-รังสิต ขาออก (มุ่งหน้าถนนพหลโยธิน), ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารในประเทศ (สะพานเชื่อม)

เวลาให้บริการแก้ไข

ปลายทาง วัน ขบวนแรก ขบวนสุดท้าย
สายสีแดงเข้ม
ชานชาลาที่ 1 และ 2
  รังสิต จันทร์ - อาทิตย์ 06:16 19:46
ชานชาลาที่ 3 และ 4
  บางซื่อ จันทร์ - อาทิตย์ 06:07 19:37

สถานีใกล้เคียงแก้ไข

สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีการเคหะ
มุ่งหน้า สถานีกลางบางซื่อ
   สายสีแดงเข้ม    สถานีหลักหก (มหาวิทยาลัยรังสิต)
มุ่งหน้า สถานีรังสิต
สถานีกลางบางซื่อ
สถานีปลายทาง
   รฟท. เหนือ    สถานีรังสิต
มุ่งหน้า สถานีเชียงใหม่
สถานีกลางบางซื่อ
สถานีปลายทาง
   รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ    สถานีรังสิต
มุ่งหน้า สถานีหนองคาย และ สถานีอุบลราชธานี

สถานีรถไฟความเร็วสูง และรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน สถานีท่าอากาศยานดอนเมืองแก้ไข

ดอนเมือง
Don Mueang
สถานีรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้ให้บริการบริษัท เอเชีย เอราวัน จำกัด (ARL/EHSR)
ไชน่า เรลเวยส์ (NEHSR)
ยังไม่สรุป (NHSR)
สาย แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 
การเชื่อมต่อรถโดยสารประจำทาง
รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงเข้ม
ถนนถนนวิภาวดี-รังสิต
เขต/อำเภอเขตดอนเมือง
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้างยกระดับ
รูปแบบชานชาลาด้านข้าง
จำนวนชานชาลา4
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานีA10 / HE01 (ARL/EHSR)
HN02 / HNE02 (NHSR/NEHSR)
ทางออก-
ลิฟต์-
หมายเหตุ

สถานีดอนเมือง (อังกฤษ: Don Mueang Station, รหัส HN02, HNE02) และสถานีท่าอากาศยานดอนเมือง (อังกฤษ: Don Mueang Airport Station, รหัส A10, HE01) เป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงและรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิส่วนต่อขยาย ยกระดับเหนือทางรถไฟสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเตรียมการก่อสร้าง

ที่ตั้งแก้ไข

เลียบทางรถไฟสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

แผนผังสถานีแก้ไข

U4
ชานชาลารถไฟความเร็วสูง
สายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
ชานชาลา 11 HSR สายเหนือ และสายอีสาน มุ่งหน้า สถานีกลางบางซื่อ
ชานชาลา 12 HSR สายเหนือ มุ่งหน้า สถานีเชียงใหม่ และ HSR สายอีสาน มุ่งหน้า สถานีหนองคาย
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
U3
ชานชาลารถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์
และรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
ชานชาลา 9  HSR เชื่อม 3 สนามบิน  มุ่งหน้า สถานีท่าอากาศยานอู่ตะเภา และ  แอร์พอร์ต เรล ลิงก์  มุ่งหน้า สถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ชานชาลา 10  HSR เชื่อม 3 สนามบิน  มุ่งหน้า สถานีท่าอากาศยานอู่ตะเภา และ  แอร์พอร์ต เรล ลิงก์  มุ่งหน้า สถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
U2
ชั้นขายบัตรโดยสาร
ชั้นขายบัตรโดยสาร ทางออก ศูนย์บริการผู้โดยสาร, ห้องขายบัตรโดยสาร, เครื่องขายบัตรโดยสาร, ร้านค้า
ทางเดินไปสถานี  สายสีแดงเข้ม  และ  รฟท. ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ทางเดินเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง
G
ระดับถนน
- ถนนกำแพงเพชร 6, ถนนวิภาวดีรังสิต

สถานีใกล้เคียงแก้ไข

สถานีก่อนหน้า ขบวนรถไฟ สถานีต่อไป
สถานีกลางบางซื่อ
มุ่งหน้า สถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
   แอร์พอร์ต เรล ลิงก์    สถานีปลายทาง
สถานีกลางบางซื่อ
มุ่งหน้า สถานีท่าอากาศยานอู่ตะเภา
   HSR เชื่อม 3 สนามบิน    สถานีปลายทาง
สถานีกลางบางซื่อ
สถานีปลายทาง
  HSR สายอีสาน   สถานีอยุธยา
มุ่งหน้า สถานีนครราชสีมา
สถานีกลางบางซื่อ
สถานีปลายทาง
  HSR สายเหนือ   สถานีอยุธยา
มุ่งหน้า สถานีเชียงใหม่


สถานที่สำคัญใกล้เคียงแก้ไข