เปิดเมนูหลัก

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

โรงเรียนรัฐบาลแก้ไข

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4แก้ไข

รายชื่อโรงเรียนรัฐบาลที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาในอำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรี อำเภอหนองเสือ อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอลำลูกกา และอำเภอสามโคก [1]

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1แก้ไข

รายชื่อโรงเรียนรัฐบาลที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาในอำเภอเมืองปทุมธานี [2] อำเภอคลองหลวง [3] อำเภอลาดหลุมแก้ว [4] และอำเภอสามโคก [5]

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2แก้ไข

รายชื่อโรงเรียนรัฐบาลที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาในอำเภอธัญบุรี อำเภอลำลูกกา และอำเภอหนองเสือ [6]

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีแก้ไข

รายชื่อโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

โรงเรียนสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานีแก้ไข

โรงเรียนสังกัดมหาวิทยาลัยแก้ไข

โรงเรียนเอกชนแก้ไข

รายชื่อโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี[7]

อ้างอิงแก้ไข