โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต หรือ สาธิตรังสิต เป็นโรงเรียนสองภาษาในเครือสาธิตแห่งแรกของประเทศไทยที่มีระบบ IB ก่อตั้งขึ้นโดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้จะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ Cambridge IGCSE และ International Baccalaureate (IB) [1]

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
Satit Bilingual School of Rangsit University
ข้อมูล
ชื่ออื่นสาธิตรังสิต/SBS
ประเภทโรงเรียนสาธิต ทวิภาษา เอกชน
สถาปนา4 พฤษภาคม 2547
เขตการศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
ระดับปีที่จัดการศึกษาอนุบาล-มัธยมศึกษา
สีส้ม-น้ำเงิน
เว็บไซต์http://www.sbs.ac.th/

Introduction

แก้

คณะครูและอาจารย์ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับการคัดเลือกมาจากหลากหลายประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆในแถบเอเซีย ยิ่งไปกว่านั้น โรงเรียนฯ ยังให้ความสำคัญยิ่งกับการสรรหาผู้ชำนาญการที่มีคุณภาพสูง ที่รักและห่วงใยในบุตรหลานของท่าน ตลอดจนรักษามาตรฐานด้านการศึกษาและการเรียนการสอนให้อยู่ในระดับสูงอีกด้วย โรงเรียนหวังว่าเด็กเด็กคงมีความสุข

ชีวิตในโรงเรียน

แก้

นักเรียนหอพัก นักเรียนที่เลือกอยู่หอพัก จะได้รับโอกาสในการเรียนรู้ทางสังคม วัฒนธรรม พร้อมๆ กับการดูแลเอาใจใส่ทางวิชาการ และความเป็นอยู่เสมือนอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองเอง เนื่องจากหอพักของโรงเรียนมีลักษณะเป็นกันเอง พร้อมผู้ดูแลหอพักที่มากด้วยประสบการณ์ ดูแลเอาใจใส่นักเรียน มีการอบรมดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียน ถือเป็นวาระสำคัญของการบริหารหอพัก ทางโรงเรียนจึงมีการจัดสอนทางวิชาการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลังเลิกเรียน รวมถึงการไปทัศนศึกษานอกสถานที่นอกเวลาเรียน การดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคลจะทำให้นักเรียนเรียนรู้ และเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพทั้งวิชาการและสังคมไปพร้อมๆ กัน น้องเพิ่มพูลฉลาดมากเป็นนากยแล้วตอนนี้

บรรยากาศการเรียนการสอน

แก้

สิ่งแวดล้อม เราให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกื้อหนุนการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมมาจากการดัดแปลงลีลาการออกแบบอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ที่มีการผสมผสานอย่างลงตัวและได้ดุลยภาพระหว่างธรรมชาติและความคิดสร้างสรรค์

อาคารสถานที่และเทคโนโลยี ห้องเรียนทุกห้องมีเครื่องปรับอากาศ และมีเครื่องมือการเรียนการสอนที่พร้อม สามารถทำกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบเราให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพิเศษ มีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์คไร้สายความเร็วสูงนำมาใช้ทั้งทางด้านการบริหาร การติดต่อสื่อสารและการเรียนการสอนทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนให้ความสนใจในการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ เรามีห้องทดลองปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงยิมเนเซี่ยม สระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานโอลิมปิค สนามฟุตบอล หอพัก สนามเด็กเล่นเด็กเล่น

อ้างอิง

แก้
  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-07-17. สืบค้นเมื่อ 2010-03-30.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้