รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

โรงเรียนอนุบาลแก้ไข

โรงเรียนประถม สพป.แก้ไข

โรงเรียนมัธยม สพม.42แก้ไข

โรงเรียนเอกชนแก้ไข

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์แก้ไข

โรงเรียนสาธิตแก้ไข

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์แก้ไข

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแก้ไข

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแก้ไข

มหาวิทยาลัยแก้ไข