รายชื่อโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครมีโรงพยาบาลในสังกัดของกรุงเทพมหานครเอง 11 แห่ง(ไม่นับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช) ศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 2 แห่ง ประกอบไปด้วยศูนย์เอราวัณ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และศูนย์นเรนทร สังกัดโรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลเอกชนมีทั้งหมด 107 แห่ง และ โรงพยาบาลของรัฐทั้งหมด 21 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง โรงพยาบาลรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 3 แห่ง โรงพยาบาลเฉพาะทางโรคไต 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ รวมโรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่รับคนไข้ค้างคืนทั้งสิ้น 144 โรงพยาบาล 4 สถานพยาบาล

โรงพยาบาลเฉพาะทางทันตกรรม 3 แห่งได้แก่ โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลฟันทองหล่อ โรงพยาบาลทันตกรรม สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นสังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรุงเทพมหานครโดยตรงแต่เป็นโรงพยาบาลในกำกับของกรุงเทพมหานคร

ในปี พ.ศ. 2559 โรงพยาบาลเดชา ถูกกระทรวงสาธารณสุขสั่งปิดกิจการ ต่อมาวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้มีประกาศกรุงเทพมหานครโดยเพิ่มโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานราชการ สังกีดสำนักการแพทย์ [1]และในปี พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลวิมุตติ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดทำการ

โรงพยาบาลของเอกชนที่ไม่รับบัตรประกันสังคมแก้ไข

 1. โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 1
 2. โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 2
 3. โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน
 4. โรงพยาบาลวิภาวดี 1
 5. โรงพยาบาลบีแคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
 6. โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
 7. โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย
 8. โรงพยาบาลหัวใจ
 9. โรงพยาบาลวัฒโนสถ
 10. โรงพยาบาลบางมด 3
 11. โรงพยาบาล บางปะกอก 1
 12. โรงพยาบาล บางปะกอก-รังสิต 2
 13. โรงพยาบาลบางโพ
 14. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (สาขาพร้อมมิตร)
 15. โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
 16. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 17. โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล
 18. โรงพยาบาลเจ้าพระยา
 19. โรงพยาบาลคลองตัน
 20. โรงพยาบาลกรุงธน 1
 21. โรงพยาบาลนครธน
 22. โรงพยาบาลพญาไท 1
 23. โรงพยาบาลพญาไท 2
 24. โรงพยาบาลพญาไท 3
 25. โรงพยาบาลเพชรเกษม-บางแค
 26. โรงพยาบาลพระราม 9
 27. โรงพยาบาลรามคำแหง
 28. โรงพยาบาลจักษุรัตนิน
 29. โรงพยาบาลสมิติเวช
 30. โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์
 31. โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ศรีนครินทร์
 32. โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท
 33. โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา
 34. โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี
 35. โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล นวมินทร์
 36. โรงพยาบาลศรีวิชัย 1
 37. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
 38. โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
 39. โรงพยาบาลสุขุมวิท
 40. โรงพยาบาลสินแพทย์
 41. โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 42. โรงพยาบาลเทพธารินทร์
 43. โรงพยาบาลธนบุรี 1
 44. โรงพยาบาลธนบุรี 2
 45. โรงพยาบาลเวชธานี
 46. โรงพยาบาล ตาหู จมูก
 47. โรงพยาบาลกรุณาพิทักษ์
 48. โรงพยาบาลบางกอกเนอสซิ่งโฮม
 49. โรงพยาบาลยศเส
 50. โรงพยาบาลเยาวรักษ์
 51. โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งกรุงเทพฯ
 52. โรงพยาบาลมนารมย์
 53. โรงพยาบาลลาดกระบัง เมโมเรียล
 54. โรงพยาบาลภิรมย์เภสัช
 55. โรงพยาบาลปิยะเวท
 56. โรงพยาบาลเสรีรักษ์
 57. โรงพยาบาลเสนาเวชการ
 58. โรงพยาบาลอังคทะวาณิช
 59. โรงพยาบาลจงจินต์มูลนิธิ
 60. โรงพยาบาลซังฮี้
 61. โรงพยาบาล ผิวหนัง อโศก
 62. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล แยกไฟฉาย
 63. โรงพยาบาลกมล ศัลยกรรมตกแต่งและแปลงเพศ
 64. โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน
 65. โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
 66. โรงพยาบาลเบทเทอร์บีอิ้ง
 67. โรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์
 68. โรงพยาบาลเกษมราษฏร์รัตนาธิเบศร์
 69. โรงพยาบาลยันฮี
 70. โรงพยาบาลฮัมซะฮฺ
 71. โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์
 72. โรงพยาบาลเอส สไปน์ แอนด์ เนิร์ฟ
 73. โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2
 74. โรงพยาบาลคามิลเลียน
 75. โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
 76. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
 77. โรงพยาบาลบางขุนเทียน 1
 78. โรงพยาบาลไทยจักษุ พระราม 3
 79. โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
 80. โรงพยาบาลวิมุตติ อินเตอร์เนชั่นแนล (เปิดให้บริการปี 2563)

สถานพยาบาลของเอกชนที่ไม่รับบัตรประกันสังคมแก้ไข

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้ถือว่าโรงพยาบาลเหล่านี้เป็นสถานพยาบาล[2]

 1. โรงพยาบาลกว๋องสิวมูลนิธิ ชื่อทางการตามกระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังกว๋องสิวมูลนิธิ[3]
 2. โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์ ชื่อทางการตามกระทรวงสาธารณสุข โกลเด้นเยียร์ สถานพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง
 3. โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์ ชื่อทางการตามกระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาลเดอะซีเนียร์ สาขารัชดาภิเษก
 4. โรงพยาบาลเจตนิน ชื่อทางการตามกระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาลเจตนิน

โรงพยาบาลทันตกรรมที่รับบัตรประกันสังคมแก้ไข

ผู้ประกันตน กับสำนักงานประกันสังคม สามารถใช้บริการขัดฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน และ ผ่าฟันคุดได้ ปีละ 900 บาท ที่ศูนย์ทันตกรรมหรือคลินิกทันตกรรม ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมี โรงพยาบาลทันตกรรม 3 แห่ง

 1. โรงพยาบาลฟันทองหล่อ ของ บริษัท โรงพยาบาลฟันทองหล่อ จำกัด
 2. โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. โรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ของ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาลของเอกชนที่รับบัตรประกันสังคมแก้ไข

 1. โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
 2. โรงพยาบาลเกษมราษฏร์บางแค
 3. โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ประชาชื่น
 4. โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล 3
 5. โรงพยาบาลนวมินทร์
 6. โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
 7. โรงพยาบาลบางนา 1
 8. โรงพยาบาลบางประกอก 8
 9. โรงพยาบาลบางไผ่
 10. โรงพยาบาลบางมด
 11. โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
 12. โรงพยาบาลประชาพัฒน์
 13. โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
 14. โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
 15. โรงพยาบาลพระราม 2
 16. โรงพยาบาลเพชรเกษม 2
 17. โรงพยาบาลเพชรเวช
 18. โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
 19. โรงพยาบาลมเหสักข์
 20. โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
 21. โรงพยาบาลมิชชั่น
 22. โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
 23. โรงพยาบาลลาดพร้าว
 24. โรงพยาบาลวิภาราม
 25. โรงพยาบาลศิครินทร์
 26. โรงพยาบาลสายไหม
 27. โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์
 28. โรงพยาบาลหัวเฉียว

โรงพยาบาลของรัฐบาลที่ไม่รับบัตรประกันสังคมแก้ไข

 1. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน (สังกัดคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล)
 2. โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า (สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
 3. โรงพยาบาลประสานมิตร (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข)
 4. โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ (สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม)
 5. โรงพยาบาลมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ (สังกัดมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์)
 6. โรงพยาบาลราชทัณฑ์ (สังกัดกระทรวงยุติธรรม)[4]
 7. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (สังกัดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์)
 8. โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก
 9. โรงพยาบาลเด็ก (สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี)
 10. โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

โรงพยาบาลของรัฐวิสาหกิจที่ไม่รับบัตรประกันสังคมแก้ไข

 1. โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
 2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 3. โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เดิมชื่อ โรงพยาบาลยาสูบ[5]

โรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดกรุงเทพมหานครที่รับบัตรประกันสังคมแก้ไข

โรงพยาบาลของรัฐที่สังกัดกรุงเทพมหานครผู้ประกันตนสามารถเข้ารักษาพยาบาลได้ในทุกโรงพยาบาลที่สังกัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหมด 9 แห่ง โรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดโอกาสให้ผู้ที่เลือกได้ใช้บริการรักษาพยาบาลมากที่สุดในขณะนี้หากเทียบกับโรงพยาบาลของรัฐวิสาหกิจและโรงพยาบาลเอกชน เพราะผู้ประกันตนสามารถเข้ารักษาพยาบาลได้มากที่สุดถึง 9 โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครและสังกัดมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร และใน ปี พ.ศ. 2561 หากผู้ประกันตนเลือก โรงพยาบาลตากสิน จะสามารถรับการรักษาพยาบาลได้ทั้งหมด 10 โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร หากเลือก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร จะไม่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นในสังกัด กรุงเทพมหานครได้

 1. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (สังกัดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)
 2. โรงพยาบาลกลาง (สังกัดกรุงเทพมหานคร)
 3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (สังกัดกรุงเทพมหานคร)
 4. โรงพยาบาลตากสิน (สังกัดกรุงเทพมหานคร)
 5. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ (สังกัดกรุงเทพมหานคร)
 6. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ (สังกัดกรุงเทพมหานคร)
 7. โรงพยาบาลสิรินธร (สังกัดกรุงเทพมหานคร)
 8. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินุธโร อุทิศ (สังกัดกรุงเทพมหานคร)
 9. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร (สังกัดกรุงเทพมหานคร)
 10. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน (สังกัดกรุงเทพมหานคร)

โรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดกรุงเทพมหานครที่ไม่รับบัตรประกันสังคมแก้ไข

 1. โรงพยาบาลคลองสามวา
 2. โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร[6]

โรงพยาบาลของรัฐบาลที่รับบัตรประกันสังคมแก้ไข

 1. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (สังกัดสภากาชาดไทย)
 2. โรงพยาบาลตำรวจ (สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
 3. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข)
 4. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม)
 5. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม)
 6. โรงพยาบาลราชวิถี (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข)
 7. โรงพยาบาลรามาธิบดี (สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ)
 8. โรงพยาบาลเลิดสิน (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข)
 9. โรงพยาบาลศิริราช (สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ)
 10. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า (สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม)
 11. โรงพยาบาลเทียนฟ้า มูลนิธิ (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข)

สถานพยาบาลของรัฐบาลที่รับบัตรประกันสังคมแก้ไข

 1. สถานพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังกล้วยน้ำไท

อ้างอิงแก้ไข