โรงพยาบาลกลาง

โรงพยาบาลกลาง (อังกฤษ: Bangkok Metropolitan Administration General Hospital) เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิขั้นสูงขนาด 500 เตียง สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกและสถาบันสมทบเพื่อการผลิตแพทย์ให้กับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โรงพยาบาลกลาง
Bangkok Metropolitan Administration General Hospital
Klang hospital.jpg
ประเภทโรงพยาบาลตติยภูมิขั้นสูง
ที่ตั้งถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง24 พฤษภาคม พ.ศ. 2441
(123 ปี 198 วัน)
สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ความร่วมมือสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้อำนวยการแพทย์หญิงคัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์
จำนวนเตียง500 เตียง[1]
เว็บไซต์โรงพยาบาลกลาง

ประวัติแก้ไข

เริ่มการก่อสร้างเมื่อ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2441 สำหรับสร้างเป็นโรงพยาบาล สำหรับรักษาหญิงโสเภณีกับประชาชน แต่เมื่อสร้างโรงพยาบาลเสร็จ กรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาลไม่มีงบประมาณ ในการดำเนินการต่อ โรงพยาบาลกรมพลตระเวนหรือโรงพยาบาลตำรวจในขณะนั้น ได้ขอเช่าเรือนโรงพยาบาลใช้รักษาหญิงโสเภณีของกรมสุขาภิบาล ซึ่งยังตอนนั้นยังไม่ได้เปิดให้บริการ ดังนั้นจึงใช้ชื่อโรงพยาบาลว่า โรงพยาบาลกรมพลตระเวน เปิดให้บริการแก่พลตระเวนและผู้ป่วยจากคดีต่าง ๆ ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2443 แต่เมื่อเปิดก็มีพลเรือนมารับการรักษาอีกด้วย ปัจจุบัน โรงพยาบาลกลางมีอายุครบ 121 ปี เป็นสถานที่ให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วย สร้างเสริมสุขภาพอนามัย และป้องกันโรค ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน ค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์ และปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย โดยได้มีการปรับปรุงพัฒนาการบริการให้ทันสมัย โดยเน้นบริการที่ดีเลิศ (Bast Service) ตลอดจนปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และบรรยากาศทั้งภายในอาคาร และรอบโรงพยาบาลให้ดีขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้รับบริการ ตลอดจนตอบสนองนโยบายของรัฐ ในการให้บริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพโดยการสร้างอาคารอเนกประสงค์ 20 ชั้น เพื่อทดแทนอาคารเก่าด้วยเงินงบประมาณ 780 ล้านบาท โดยได้รับพระราชชื่ออาคารแห่งนี้ว่า "อาคารอนุสรณ์ 100 ปี"[2]

ศูนย์และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์แก้ไข

  • ศูนย์เลสิค โรงพยาบาลกลาง (Klang Lasic Center)

ศูนย์เลสิค โรงพยาบาลกลาง ก่อตั้งเพื่อเป็นศูนย์ตรวจและรักษาสายตาของกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ให้บริการประชาชนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันและราคาประหยัด เน้นการดูแลรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม โดยทีมจักษุแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มากด้วยประสบการณ์อย่างแท้จริง บริการดุจญาติมิตรเหนือความประทับใจซึ่งพร้อมให้คำแนะนำในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ก่อนการรักษาและหลังการรักษา และรับปรึกษาดูแลตาของท่านทุกระยะเวลา [3]

  • ศูนย์มะเร็ง
  • ศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดผ่านกล้องระบบทางเดินอาหาร

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกแก้ไข

ตามที่สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้ลงนามความร่วมมือร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการร่วมผลิตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และได้กำหนดให้โรงพยาบาลกลาง เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ในชั้นคลินิกเครือข่ายความร่วมมือกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง[4]

หลักสูตรการศึกษาแก้ไข

ปัจจุบัน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกลาง[5] จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ใน 1 หลักสูตร คือ

ปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษาแก้ไข

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 6 ปี ดังนี้

ระดับชั้น
สถานที่ศึกษา
  • ระดับชั้นเตรียมแพทยศาสตร์และชั้นปรีคลินิก (ชั้นปี 1 - 3)
  • ระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6)
  • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกลาง


อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°44′47″N 100°30′34″E / 13.7464°N 100.5095°E / 13.7464; 100.5095