โรงพยาบาลเสรีรักษ์

โรงพยาบาลเสรีรักษ์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2551 ตั้งอยู่บนถนนเสรีไทย บริเวณสี่แยกมีนบุรี แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี

ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นสินแพทย์เสรีรักษ์