รายชื่อแหล่งมรดกโลกในทวีปแอฟริกา

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
A map of World Heritage Sites in Africa by state party. The northern, eastern, and southern parts of the continent are relatively dense with sites; in contrast the western coast is home to relatively few.
แผนที่แสดงที่ตั้งแหล่งมรดกโลกในทวีปแอฟริกา แบ่งตามประเทศและดินแดน
     ไม่มีแหล่งมรดกโลก
     1-2 แห่ง
     3-4 แห่ง
     5-6 แห่ง
     7 แห่งขึ้นไป

มรดกโลก คือสถานที่ที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) คัดเลือกเพื่อแสดงว่าสถานที่นั้นมีความสำคัญทางวัฒนธรรมหรือธรรมชาติ รายชื่อด้านล่างคือรายชื่อแหล่งมรดกที่ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกา ชื่อทางการเป็นชื่อที่ใช้ในการจดทะเบียนในบัญชีมรดกโลก ชื่อภาษาไทยเป็นชื่อที่แปลชื่อทางการ โดยศูนย์ข้อมูลมรดกโลก กระทรวงวัฒนธรรม[1] ปี คือปีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

 กานาแก้ไข

 
ป้อมและปราสาท วอลตา อักกรา

 กาบองแก้ไข

 กาบูเวร์ดีแก้ไข

 กินีแก้ไข

 แกมเบียแก้ไข

 
วงหินแห่งเซนิแกมเบีย

 โกตดิวัวร์แก้ไข

 เคนยาแก้ไข

 
เมานต์เคนยา

 แคเมอรูนแก้ไข

 ชาดแก้ไข

 
ทะเลสาบแห่งอูนีย็องกา

 ซิมบับเวแก้ไข

 
น้ำตกวิกตอเรีย
 
เนินเขามาโทโบ

 ซูดานแก้ไข

 
เมโรอี

 เซเชลส์แก้ไข

 เซเนกัลแก้ไข

 
ปากแม่น้ำซาลูม

 แซมเบียแก้ไข

 ตูนิเซียแก้ไข

 
แอลแจม
 
ดูกา

 โตโกแก้ไข

 แทนซาเนียแก้ไข

 
อึงโกรองโกโร
 
เซเรนเกติ

 นามิเบียแก้ไข

 โปรตุเกส (ส่วนที่อยู่ในทวีปแอฟริกา)แก้ไข

 ฝรั่งเศส (ส่วนที่อยู่ในทวีปแอฟริกา)แก้ไข

 ไนจีเรียแก้ไข

 
ซูคูร์

 ไนเจอร์แก้ไข

 บอตสวานาแก้ไข

 
โซดีโล

 บูร์กินาฟาโซแก้ไข

 เบนินแก้ไข

 มอริเชียสแก้ไข

 มอริเตเนียแก้ไข

 มาดากัสการ์แก้ไข

 
อัตซีนานานา

 มาลาวีแก้ไข

 มาลีแก้ไข

 
ทิมบักตู

 โมซัมบิกแก้ไข

 โมร็อกโกแก้ไข

 
มาร์ราคิช
 
อายต์-แบน-ฮาดู

 ยูกันดาแก้ไข

 
รูเวนโซรี

 ลิเบียแก้ไข

 
แซบราทา

 เลโซโทแก้ไข

 สาธารณรัฐคองโกแก้ไข

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกแก้ไข

 
ซาลองกา

 สาธารณรัฐแอฟริกากลางแก้ไข

 อียิปต์แก้ไข

 
กีซา
 
อะบูซิมเบล

 เอธิโอเปียแก้ไข

 
ซีเมียน

 เอริเทรียแก้ไข

 แอฟริกาใต้แก้ไข

 
มาปุงกุบเว

 สเปน (ส่วนที่อยู่ในทวีปแอฟริกา)แก้ไข

 
เดย์เด

 สหราชอาณาจักร (ส่วนที่อยู่ในทวีปแอฟริกา)แก้ไข

 แองโกลาแก้ไข

 แอลจีเรียแก้ไข

 
ตีมกาด

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข