รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศแกมเบีย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศแกมเบียทั้งสิ้น 2 แหล่ง

สถานที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแก้ไข

สถานที่ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นแก้ไข

ประเทศแกมเบียมีสถานที่ที่ได้รับขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) เพื่อพิจารณาเป็นมรดกโลกในอนาคตทั้งสิ้น 2 แห่ง

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข