รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศบอตสวานา

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศบอตสวานาทั้งสิ้น 2 แหล่ง[1] ประกอบด้วยมรดกโลกทางวัฒนธรรม 1 แหล่ง และมรดกโลกทางธรรมชาติอีก 1 แหล่ง

สถานที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแก้ไข

แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแก้ไข

*หมายเหตุ: ระบุชื่อสถานที่ตามที่ขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกโลก
สถานที่ ภาพ ที่ตั้ง ประเภท พื้นที่
ha (acre)
ปี (พ.ศ./ค.ศ.) หมายเหตุ อ้างอิง
โซดีโล     บอตสวานา
วัฒนธรรม:
(i) (iii) (vi)
4,800; พื้นที่กันชน 70,400 2544 (2001) [2]
ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโอกาวางโก     บอตสวานา
ธรรมชาติ:
(vii) (ix) (x)
2,023,590; พื้นที่กันชน 2,286,630 2557 (2014) [3]

สถานที่ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นแก้ไข

ประเทศบอตสวานามีสถานที่ที่ได้รับขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) เพื่อพิจารณาเป็นมรดกโลกในอนาคตทั้งสิ้น 7 แห่ง [1]

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  1. 1.0 1.1 "World Heritage Properties in Botswana". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 31 กรกฎาคม 2017.
  2. "Tsodilo". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 31 กรกฎาคม 2017.
  3. "Okavango Delta". UNESCO. สืบค้นเมื่อ 31 กรกฎาคม 2017.