เปิดเมนูหลัก

รายชื่อแหล่งมรดกโลกในทวีปแอฟริกา

A map of World Heritage Sites in Africa by state party. The northern, eastern, and southern parts of the continent are relatively dense with sites; in contrast the western coast is home to relatively few.
แผนที่แสดงที่ตั้งแหล่งมรดกโลกในทวีปแอฟริกา แบ่งตามประเทศและดินแดน
     ไม่มีแหล่งมรดกโลก
     1-2 แห่ง
     3-4 แห่ง
     5-6 แห่ง
     7 แห่งขึ้นไป

มรดกโลก คือสถานที่ที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) คัดเลือกเพื่อแสดงว่าสถานที่นั้นมีความสำคัญทางวัฒนธรรมหรือธรรมชาติ รายชื่อด้านล่างคือรายชื่อแหล่งมรดกที่ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกา ชื่อทางการเป็นชื่อที่ใช้ในการจดทะเบียนในบัญชีมรดกโลก ชื่อภาษาไทยเป็นชื่อที่แปลชื่อทางการ โดยศูนย์ข้อมูลมรดกโลก กระทรวงวัฒนธรรม[1] ปี คือปีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

เนื้อหา

 กานาแก้ไข

 กาบองแก้ไข

 กาบูเวร์ดีแก้ไข

 กินีแก้ไข

 แกมเบียแก้ไข

 โกตดิวัวร์แก้ไข

 เคนยาแก้ไข

 แคเมอรูนแก้ไข

 ชาดแก้ไข

 
ทะเลสาบแห่งอูนีย็องกา

 ซิมบับเวแก้ไข

 ซูดานแก้ไข

 เซเชลส์แก้ไข

 เซเนกัลแก้ไข

 แซมเบียแก้ไข

 ตูนิเซียแก้ไข

 โตโกแก้ไข

 แทนซาเนียแก้ไข

 นามิเบียแก้ไข

 โปรตุเกส (ส่วนที่อยู่ในทวีปแอฟริกา)แก้ไข

 ฝรั่งเศส (ส่วนที่อยู่ในทวีปแอฟริกา)แก้ไข

 ไนจีเรียแก้ไข

 ไนเจอร์แก้ไข

 บอตสวานาแก้ไข

 บูร์กินาฟาโซแก้ไข

 เบนินแก้ไข

 มอริเชียสแก้ไข

 มอริเตเนียแก้ไข

 มาดากัสการ์แก้ไข

 มาลาวีแก้ไข

 มาลีแก้ไข

 
ทิมบักตู

 โมซัมบิกแก้ไข

 โมร็อกโกแก้ไข

 
มาร์ราคิช
 
อายต์-แบน-ฮาดู

 ยูกันดาแก้ไข

 ลิเบียแก้ไข

 เลโซโทแก้ไข

 สาธารณรัฐคองโกแก้ไข

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกแก้ไข

 สาธารณรัฐแอฟริกากลางแก้ไข

 อียิปต์แก้ไข

 
กีซา
 
อะบูซิมเบล

 เอธิโอเปียแก้ไข

 
ซีเมียน

 เอริเทรียแก้ไข

 แอฟริกาใต้แก้ไข

 สเปน (ส่วนที่อยู่ในทวีปแอฟริกา)แก้ไข

 สหราชอาณาจักร (ส่วนที่อยู่ในทวีปแอฟริกา)แก้ไข

 แองโกลาแก้ไข

 แอลจีเรียแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข