รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2517


รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2517

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
4 สีทีเด็ด (2517) บทประพันธ์: เพียงพร พลาดิสัย ผู้สร้าง: 4 สีภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ดริน ดารากร นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ภาวนา ชนะจิต, โขมพัสตร์ อรรถยา, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์ ฉายวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2517
กราบที่ดวงใจ (2517) บทประพันธ์: อิงอร ผู้กำกับ: ภักดี รมยานนท์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อนันต์ สัมมาทรัพย์, สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์ ฉายวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517
กรุงเทพพิศวาส (2517) ผู้กำกับ: โยธิน เทวราช นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, วันดี ศรีตรัง, มานพ อัศวเทพ ฉายวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517
กังหันชีวิต (2517) ผู้สร้าง: ชัยมงคลภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ศักดา จิตรอรุณ นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ภาวนา ชนะจิต, บุศรา นฤมิตร, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2517
กังหันสวาท (2517) ผู้สร้าง: พยงค์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, มากาเรต หลิน, ฤทธี นฤบาล ฉายวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2517
กำพร้าช้างแสนรู้ (2517) ผู้สร้าง: เอส.อาร์.ฟิล์ม โปรดักชั่น ผู้กำกับ: อโนชา ชัชวาลย์ นำแสดงโดย: สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ดวงนภา อรรถพรพิศานต์ ฉายวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
เกาะรักนางงู (2517) ผู้สร้าง: ก้องสยามภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, ปริศนา ชบาไพร, โขมพัสตร์ อรรถยา ฉายวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2517
ก้องตะวัน (2517) บทประพันธ์: เพ็ชร บางกอก ผู้สร้าง: เพ็ญพิมลภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พยุง จอมพิทักษ์ นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ภาวนา ชนะจิต, มานพ อัศวเทพ, โดม สิงห์โมฬี ฉายวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517
ขัง 8 (2517) บทประพันธ์: ดาวไสว ไพจิต ผู้สร้าง: บางกอกการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: ปิยะมาศ โมนยะกุล, กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี ฉายวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517
ข้ามาจากแม่น้ำแคว (2517) ผู้สร้าง: มงคลฟิล์ม ผู้กำกับ: ฟรังโก แลตแตนซี่ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ยอร์จ อีสต์แมน, กอร์ดอน มิทเชล, กัง หวุน หลง, กฤษณะ อำนวยพร ฉายวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2517
คนกินเมีย (2517) ผู้สร้าง: กัญญามาลย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, วันดี ศรีตรัง, สุริยา ชินพันธุ์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ดลนภา โสภี ฉายวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2517
คมเคียว (2517) ผู้สร้าง: สันติสุชาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พร ไพโรจน์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, ดามพ์ ดัสกร, ชุมพร เทพพิทักษ์, อุมา ไอยทิพย์ ฉายวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2517
ความรัก (2517) ผู้สร้าง: เชิดไชยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เชิด ทรงศรี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, ดวงดาว จารุจินดา, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, สุวิน สว่างรัตน์, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, รอง เค้ามูลคดี ฉายวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2517
คุณครูที่รัก (2517) ผู้สร้าง: ประสพสุขภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, อรัญญา นามวงศ์ ฉายวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2517
คุณหญิงนอกทำเนียบ (2517) บทประพันธ์: ทมยันตี ผู้สร้าง: จิรายุโปรดักชั่น ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สุทิศา พัฒนุช, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, อนันต์ สัมมาทรัพย์ ฉายวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2517
คู่หู (2517) ผู้สร้าง: เปี๊ยกโปสเตอร์ฟิล์ม ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์ นำแสดงโดย: อุเทน บุญยงค์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ศันสนีย์ สมานวรวงศ์, ดวงดาว จารุจินดา, ดวงใจ หทัยกาญจน์ ฉายวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2517
ใครจะร้องไห้เพื่อฉัน (2517) บทประพันธ์: ทมยันตี ผู้สร้าง: อินทรวิจิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ภาวนา ชนะจิต, สุริยา ชินพันธุ์, คมน์ อรรฆเดช, ดามพ์ ดัสกร ฉายวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2517
เจ้าดวงดอกไม้ (2517) ผู้สร้าง: มารุตฟิล์ม ผู้กำกับ: มารุต นำแสดงโดย: กันยา นภาพงษ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, บุศรา นฤมิตร ฉายวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517
เจ้าสาวแสนกล (2517) ผู้สร้าง: จิรบันเทิงฟิล์ม ผู้กำกับ: แสนยากร, พร ไพโรจน์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, ล้อต๊อก, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, พฤหัส บุญหลง, ศศิมา สิงห์ศิริ ฉายวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2517
ชายผ้าเหลือง (2517) บทประพันธ์: เสน่ห์ โกมารชุน ผู้สร้าง: มยุรีฟิล์ม ผู้กำกับ: บุษกร นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, วันดี ศรีตรัง, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, เมตตา รุ่งรัตน์, ธานินทร์ อินทรเทพ ฉายวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2517
ดอกคูณเสียงแคน (2517) ผู้สร้าง: มนเธียรไทยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517
ด้วยปีกของรัก (2517) ผู้สร้าง: ศรีสยามโปรดักชั่น นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ภาวนา ชนะจิต, ชุมพร เทพพิทักษ์, ดวงใจ หทัยกาญจน์ ฉายวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2517
ตลาดอารมณ์ (2517) ผู้สร้าง: บริษัท ไทยสากลธุรกิจ จำกัด ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, เมตตา รุ่งรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์, ศันสนีย์ สมานวรวงศ์ ฉายวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2517
ตะวันรอนที่หนองหาร (2517) ผู้สร้าง: ศุภชัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ศุภชัย โตสัมพันธ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, สุริยา ชินพันธุ์, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2517
ทองประกายแสด (2517) ผู้สร้าง: รณภพฟิล์ม ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: วันทนา บุญบันเทิง, ลักษณ์ อภิชาติ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, สุริยา ชินพันธุ์, คธา อภัยวงศ์ ฉายวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2517
ทิพพ์ช้าง (2517) ผู้สร้าง: บริษัท ลำปางชัย จำกัด ผู้กำกับ: รัตน์ เศรษฐภักดี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, อนันต์ สัมมาทรัพย์, สุชีรา สุภาเสพย์, คมน์ อรรฆเดช, ดลนภา โสภี ฉายวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517
ทิวาหวาม (2517) บทประพันธ์: ศศิพงศ์ ประไพ ผู้สร้าง: สีบุญเรืองฟิล์ม ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, พิศมัย วิไลศักดิ์, นัยนา ชีวานันท์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ชนะ ศรีอุบล, มานพ อัศวเทพ ฉายวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2517
ทุ่งใหญ่อินทนนท์ (2517) ผู้สร้าง: อุทัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์ ฉายวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2517
เทพธิดาโรงแรม (2517) บทประพันธ์: ณรงค์ จันทร์เรือง ผู้สร้าง: พร้อมมิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สมภพ เบญจาธิกุล, วิยะดา อุมารินทร์, คธา อภัยวงศ์ ฉายวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2517
ธิดาพญายม (2517) บทประพันธ์: รพีพร ผู้สร้าง: วนิชศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อนันต์ ชลวนิช นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, อรัญญา นามวงศ์, มานพ อัศวเทพ, ดวงใจ หทัยกาญจน์, คมน์ อรรฆเดช ฉายวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2517
นางร้อยชื่อ (2517) ผู้สร้าง: ศิริพลภาพยนตร์ ผู้กำกับ: จิตติน นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, สุภัค ลิขิตกุล, ชุมพร เทพพิทักษ์, เมตตา รุ่งรัตน์, พิมพา น่านรำไพ ฉายวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2517
นางสิบสอง (2517) นำแสดงโดย: นรา นพนิรันดร์, เยาวเรศ นิสากร, สมชาย ศรีภูมิ, วาสนา ชลากร
นิทราสายัณห์ (2517) บทประพันธ์: อิงอร ผู้สร้าง: จักรภพภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: ภิญโญ ทองเจือ, นัยนา ชีวานันท์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ชูศรี มีสมมนต์ ฉายวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517
น้ำตานาง (2517) บทประพันธ์: สาเรส สิระมนัส ผู้สร้าง: พูนทรัพย์ฟิล์ม ผู้กำกับ: ประวิทย์ ลีลาไว นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, วันดี ศรีตรัง, ดวงใจ หทัยกาญจน์, ทักษิณ แจ่มผล, ดามพ์ ดัสกร ฉายวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
น้ำผึ้งขม (2517) บทประพันธ์: กฤษณา อโศกสิน ผู้สร้าง: อัศวินภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล นำแสดงโดย: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ, นฤมล นิลวรรณ, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์, สุทิศา พัฒนุช, ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์, อมรา อัศวนนท์, คธา อภัยวงศ์ ฉายวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2517
บัวลำพู (2517) บทประพันธ์: มหศักดิ์ สารากร ผู้สร้าง: รุ่งสุริยาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มานพ อัศวเทพ, น้ำเพ็ญ จีระจันทร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สมควร กระจ่างศาสตร์ ฉายวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
บุษบาขายรัก (2517) ผู้สร้าง: พุทธชาดภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์ ฉายวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2517
ประทีปอธิษฐาน (2517) บทประพันธ์: ศรีฟ้า ลดาวัลย์ ผู้สร้าง: อินทรวิจิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: ภาวนา ชนะจิต, อุเทน บุญยงค์, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฎิมากูร, สุริยา ชินพันธุ์, ลักษณ์ อภิชาติ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ฉายวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2517
ผัวเช่า (2517) บทประพันธ์: รพีพร ผู้สร้าง: สหายฟิล์ม ผู้กำกับ: ฉลวย ศรีรัตนา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, กานดา วารินทร์ ฉายวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2517
ผู้ชายขายตัว (2517) บทประพันธ์: สันติ เสวตวิมล ผู้สร้าง: ก.เจริญภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วารินทร์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฎิมากูร, ดามพ์ ดัสกร ฉายวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2517
ผู้ดีเถื่อน (2517) บทประพันธ์: เสนีย์ บุษปะเกศ ผู้สร้าง: พฤหัสฟิล์ม ผู้กำกับ: อดิสรณ์, จิตติน, พฤหัส บุญหลง, ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, อรัญญา นามวงศ์ ฉายวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2517
พยานบาป (2517) บทประพันธ์: แมน สุปิติ ผู้สร้าง: ทิตยาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สมวงศ์ ทิมบุญธรรม นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ภาวนา ชนะจิต, มานพ อัศวเทพ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ทาริกา ธิดาทิตย์, ชนะ ศรีอุบล ฉายวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2517
พิษสวาท (2517) บทประพันธ์: ทมยันตี ผู้สร้าง: รณภพฟิล์ม ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, รุจน์ รณภพ ฉายวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2517
พ่อจอมโวย (2517) ผู้สร้าง: อภิวัฒน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต, สวาท รัตนสาสน์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, ศศิมา สิงห์ศิริ, วิทยา สุขดำรงค์, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, เทิ่ง สติเฟื่อง ฉายวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2517
มนต์รักนางเงือก (2517) บทประพันธ์: จำลักษณ์ ผู้สร้าง: เทพอุปถัมภ์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เพชร บางกอก นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, กุลฑลี ฐานิรันดร์, เมตตา รุ่งรัตน์, ชุมพร เทพพิทักษ์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, สุวิน สว่างรัตน์ ฉายวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2517
มัจจุราชสีน้ำผึ้ง (2517) บทประพันธ์: อุปถัมภ์ กองแก้ว ผู้สร้าง: เทพศิลป์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์ ฉายวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2517
มาลัยเสี่ยงรัก (2517) บทประพันธ์: ไกรสร โกศลวิจิตร ผู้สร้าง: กรนิมิตภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชาย นิมิตโชตินัย นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, วันดี ศรีตรัง, สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ฉายวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2517
มาแต่เลือด (2517) บทประพันธ์: เสนีย์ บุษปะเกศ ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา นำแสดงโดย: อุเทน บุญยงค์, ภาวนา ชนะจิต ฉายวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2517
แม่ (2517) บทประพันธ์: วาสุเทพ โอศิริ ผู้สร้าง: ชัยพฤกษ์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วาสุเทพ โอศิริ นำแสดงโดย: ไพโรจน์ ใจสิงห์, ปริศนา ชบาไพร ฉายวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
แม่ปูเค็ม (2517) บทประพันธ์: จามร ผู้สร้าง: พลสัณห์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พลสัณห์ ศรีหาผล นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ภาวนา ชนะจิต, เมตตา รุ่งรัตน์, มธุรส บุรุษพัฒน์, แสงเดือน สุวรรณเขต ฉายวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2517
ไม่รักไม่สน (2517) ผู้สร้าง: นครพิงค์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สันติ คราประยูร ฉายวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2517
ยักษ์วัดแจ้งพบจัมโบ้เอ (2517) ผู้สร้าง: ไทยบุรินทร์ภาพยนตร์, ไชโยภาพยนตร์, ซึบุราย่าโปรดักชั่น ผู้กำกับ: สมโพธิ แสงเดือนฉาย นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, อรัญญา นามวงศ์, สีเผือก, ศรีสุริยา, ด.ช.สนิท แก้วดี ฉายวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2517
รสรักลมสวาท (2517) บทประพันธ์: แก้วฟ้า ผู้สร้าง: ประภาพรภาพยนตร์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, อโนมา ผลารักษ์, ปริม ประภาพร ฉายวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2517
รอยมลทิน (2517) บทประพันธ์: ทมยันตี ผู้สร้าง: กรุงสยามภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฎิมากูร ฉายวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2517
รักครั้งแรก (2517) บทประพันธ์: ส.ทรัพย์สำรวย ผู้สร้าง: ต๊อกบูมภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ล้อต๊อก นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ภาวนา ชนะจิต, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, โขมพัสตร์ อรรถยา, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, สีเทา ฉายวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2517
วังน้ำค้าง (2517) บทประพันธ์: ชุติมา สุวรรณรัต ผู้สร้าง: ปริทรรศน์ฟิล์ม ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, วิทยา สุขดำรงค์, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, นันทวัน เมฆใหญ่ ฉายวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2517
วิมานดารา (2517) บทประพันธ์: รพีพร ผู้สร้าง: เทพชัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, สุเทพ วงศ์กำแหง, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, โผน กิ่งเพชร, เทพ เทียนชัย, เมตตา รุ่งรัตน์, ธานินทร์ อินทรเทพ ฉายวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2517
แว่วเสียงลมรัก (2517) บทประพันธ์: จำลักษณ์ ผู้สร้าง: สุริยะเทพภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ภรณี สุวรรณทัต นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, เพชรา เชาวราษฎร์, พนม นพพร ฉายวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517
เศรษฐีภูธร (2517) บทประพันธ์: เพียงพร พลาดิสัย ผู้สร้าง: บางกอกสโคป ผู้กำกับ: ดริน ดารากร นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์, ปริม ประภาพร, จันทิมา, เสริมพันธ์ สุทธิเนตร ฉายวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2517
สนหน่อยน่าทูนหัว (2517) บทประพันธ์: ปราการ ผู้สร้าง: เสรีภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, สุภัค ลิขิตกุล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์ ฉายวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2517
สามปอยหลวง (2517) บทประพันธ์: เวทางค์ ผู้กำกับ: จิตติน นำแสดงโดย: นัยนา ชีวานันท์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, มานพ อัศวเทพ, เมตตา รุ่งรัตน์, ภูษิต อภิมันต์, สิงห์ มิลินทราศัย ฉายวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2517
สาวสิบเจ็ด (2517) บทประพันธ์: มธุรส ผู้สร้าง: นครพิงค์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, วันดี ศรีตรัง, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฎิมากูร, สุริยา ชินพันธุ์ ฉายวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
สิงห์ดง (2517) บทประพันธ์: ตรีมิตร ผู้สร้าง: ปฏิมาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิน วันชัย นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ภาวนา ชนะจิต, ดามพ์ ดัสกร, เมตตา รุ่งรัตน์, สีเทา ฉายวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2517
แสบเข้าไปถึงทรวง (2517) บทประพันธ์: ประชา พูนวิวัฒน์ ผู้สร้าง: พระพิราพภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.คราประยูร นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ลักษมี เพ็ญแสงเดือน, สันติ คราประยูร, นอช อาชิช่า, เอส โอโมโน่, ชัช ชัยบัญชา ฉายวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517
โสมสลัว (2517) บทประพันธ์: วัชรากร ผู้สร้าง: ไทยสากลธุรกิจ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, เมตตา รุ่งรัตน์, บุศรา นฤมิตร, โดม สิงห์โมฬี, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา ฉายวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517
หนุมานพบ 7 ยอดมนุษย์ (2517) ผู้สร้าง: ไชโยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สมโพธิ แสงเดือนฉาย นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ภาวนา ชนะจิต, สีเผือก, ศรีสุริยา ฉายวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517
หัวใจ 100 ห้อง (2517) ผู้สร้าง: บางกอกการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: อรัญญา นามวงศ์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, กรุง ศรีวิไล, ไพโรจน์ ใจสิงห์, รุ้งลาวัลย์ ศรีปฎิมากูร, นรา นพนิรันดร์ ฉายวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2517
อย่ารักฉัน (2517) บทประพันธ์: สุมนทิพย์ ผู้สร้าง: กุหลาบทิพย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์ ฉายวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2517
อาถรรพ์สวาท (2517) บทประพันธ์: พร น้ำเพชร ผู้สร้าง: สุรมาศภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ภาวนา ชนะจิต, มานพ อัศวเทพ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์ ฉายวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
อีสาน (2517) ผู้สร้าง: ศรีสยามโปรดักชั่น ผู้กำกับ: ส.เนาวราช นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์, ชุมพร เทพพิทักษ์, โสภา สถาพร ฉายวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2517อ้างอิง

แก้