รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2509

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2509

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
4 สมิง (2509) ผู้สร้าง: บูรพาศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ทักษิณ แจ่มผล, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ฤทธี นฤบาล ฉายวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509
กระเบนธง (2509) ผู้สร้าง: ส.อาสนจินดาภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ชนะ ศรีอุบล, โสภา สถาพร, อดุลย์ ดุลยรัตน์, รุจน์ รณภพ, ชุมพร เทพพิทักษ์ ฉายวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2509
กาเหว่า (2509) ผู้สร้าง: ศิรินทราภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, โสภา สถาพร, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ทักษิณ แจ่มผล, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, ธานินทร์ อินทรเทพ ฉายวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509
เกล้าฟ้า (2509) ผู้สร้าง: นครพิงค์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, โสภา สถาพร, เมตตา รุ่งรัตน์, ปริม ประภาพร, รุจน์ รณภพ, อดุลย์ ดุลยรัตน์ ฉายวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2509
เกิดเป็นหงส์ (2509) ผู้สร้าง: แหลมทองภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, เอื้อมเดือน อัษฎา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ปริม ประภาพร ฉายวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2509
แก้มทอง (2509) บทประพันธ์: อรวรรณ ผู้สร้าง: กมลศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: น้อย กมลวาทิน นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, อมรา อัศวนนท์, รัตนาภรณ์น้อย อินทรกำแหง, ราชันย์ กาญจนมาศ ฉายวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2509
แก้วกลางสลัม (2509) บทประพันธ์: สุมนทิพย์ ผู้สร้าง: ลดาพรรณภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, โสภา สถาพร, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, เชาว์ แคล่วคล่อง, เมตตา รุ่งรัตน์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ ฉายวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2509
แก้วสกุลกา (2509)
คมสีหราช (2509) บทประพันธ์: ก้อง อินทรกำจร ผู้สร้าง: จิตราภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วรุณ ฉัตรกุล ณ อยุธยา นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, สมบัติ เมทะนี, โสภา สถาพร, กรุณา ยุวกร, ปรียา รุ่งเรือง, เชาว์ แคล่วคล่อง, สุวิน สว่างรัตน์ ฉายวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509
งูผี (2509) บทประพันธ์: ธม ธาตรี ผู้สร้าง: เทพกรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รัตน์ เศรษฐภักดี นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ปริม ประภาพร, วิเชียร นีลิกานนท์, พันธ์ทิพย์ วิภาตะพันธ์, เชาว์ แคล่วคล่อง ฉายวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509
จอมประจัญบาน (2509) ผู้สร้าง: อมรินทร์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล, ส.อาสนจินดา, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, รุจน์ รณภพ ฉายวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2509
จามเทวี (2509) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, เพชรา เชาวราษฎร์, รังสินี รอยวิวัฒน์, เยาวเรศ นิสากร, เอื้อมเดือน อัษฎา ฉายวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2509
เจ้าหญิงนกกระจาบ (2509) ผู้สร้าง: มารุตฟิล์ม ผู้กำกับ: มารุต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, กรุณา ยุวกร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี ฉายวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2509
เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก (2509) ผู้สร้าง: จิตรวาณีภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ทักษิณ แจ่มผล, กิ่งดาว ดารณี, สุดเฉลียว เกตุผล ฉายวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2509
เจ้าแม่ตะเคียนทอง (2509) บทประพันธ์: เสน่ห์ โกมารชุน ผู้สร้าง: เสน่ห์ศิลป์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, โสภา สถาพร, ปรียา รุ่งเรือง, เสน่ห์ โกมารชุน ฉายวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2509
ชาติกระทิง (2509) บทประพันธ์: โศจิรัตน์ บุญเรือง ผู้สร้าง: พันคำภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ลือชัย นฤนาท, เพชรา เชาวราษฎร์, โสภา สถาพร, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี ฉายวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2509
ชาติสิงห์ (2509) บทประพันธ์: วีรวรรณ ผู้สร้าง: บางกอกฟิล์ม ผู้กำกับ: มานพ น้อยวิจารณ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ใจทิพย์ สุริยา ฉายวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2509
ชุมทางรัก (2509) บทประพันธ์: ก.สุรางคนางค์ ผู้สร้าง: รัตนงามภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อาคม มกรานนท์, ธานินทร์ อินทรเทพ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อัจฉราวดี เถาเสถียร ฉายวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2509
ชุมทางหาดใหญ่ (2509) ชื่ออื่น... หนึ่งต่อเจ็ด ตอนใหม่ ผู้สร้าง: ส.อาสนจินดาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ไอดา หลิน, ปรียา รุ่งเรือง, ทักษิณ แจ่มผล, รุจน์ รณภพ ฉายวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2509
เชลยใจ (2509) บทประพันธ์: บุษยมาส ผู้สร้าง: ธาดาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สมควร กระจ่างศาสตร์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ชุมพร เทพพิทักษ์, โยธิน เทวราช, เยาวเรศ นิสากร ฉายวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2509
ซัมเซ็ง (2509) บทประพันธ์: กฤษฎา ผู้สร้าง: แสงชัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิน วันชัย นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, ทักษิณ แจ่มผล, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี ฉายวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2509
ดรุณีสีเลือด (2509) ผู้สร้าง: ส.อาสนจินดาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, รุจน์ รณภพ, บุศรา นฤมิตร ฉายวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2509
ดาวพระศุกร์ (2509) ผู้สร้าง: นพรัตน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สมควร กระจ่างศาสตร์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, บุศรา นฤมิตร, ทม วิศวชาติ, ชฎาพร วชิรปราณี, ฤทธี นฤบาล ฉายวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2509
ตัวต่อตัว (2509) ผู้สร้าง: ฉัตรชัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วรุณ ฉัตรกุล ณ อยุธยา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง, เพราพิลาศ โยธานันท์ ฉายวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2509
ไทรคู่ (2509) บทประพันธ์: พ.ณ สายชล ผู้สร้าง: อัมพรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, โสภา สถาพร, ทักษิณ แจ่มผล, เยาวเรศ นิสากร, รุจน์ รณภพ, ปรียา รุ่งเรือง ฉายวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509
นกยูง (2509) บทประพันธ์: เสน่ห์ โกมารชุน ผู้สร้าง: เสน่ห์ศิลป์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ปรียา รุ่งเรือง, แมน ธีระพล, ทักษิณ แจ่มผล, อดุลย์ ดุลยรัตน์ ฉายวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2509
นกเอี้ยง (2509) บทประพันธ์: อรชร ผู้สร้าง: กัญญามาลย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, อาคม มกรานนท์, ชฎาพร วชิรปราณี, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์ ฉายวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2509
นกแก้ว (2509) บทประพันธ์: ป.พิมล ผู้สร้าง: บูรพาศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, เชาว์ แคล่วคล่อง, มนัส บุญยเกียรติ ฉายวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2509
นางนกป่า (2509) บทประพันธ์: ป.พิมล ผู้สร้าง: ศิลปการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, รุจน์ รณภพ, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, เชาว์ แคล่วคล่อง, สาหัส บุญหลง, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี ฉายวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2509
โนห์รา (2509) บทประพันธ์: ธม ธาตรี ผู้สร้าง: เชิดไชยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา, วิจิตร คุณาวุฒิ, สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, สมบัติ เมทะนี, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ทม วิศวชาติ, สวลี ผกาพันธุ์, รวงทอง ทองลั่นทม ฉายวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2509
ในม่านเมฆ (2509) บทประพันธ์: บุษยมาส ผู้สร้าง: จุฬาโลกภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, สมบัติ เมทะนี, ขวัญใจ สะอาดรักษ์, ทักษิณ แจ่มผล, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ปรียา รุ่งเรือง ฉายวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2509
น้อยไจยา (2509) บทประพันธ์: ธม ธาตรี ผู้สร้าง: วัฒนภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ดอกดิน กัญญามาลย์, น้ำเงิน บุญหนัก ฉายวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509
น้ำค้าง (2509) บทประพันธ์: ชุติมา สุวรรณรัต ผู้สร้าง: กรุงเกษมภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ลือชัย นฤนาท, ทักษิณ แจ่มผล, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, กัณฑรีย์ นาคประภา ฉายวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2509
น้ำตาเทียน (2509) ผู้กำกับ: สด ศรีบูรพารมย์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, ใจดาว บุษยา, เยาวเรศ นิสากร, ขวัญใจ สะอาดรักษ์, สมพล กงสุวรรณ ฉายวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2509
ปีศาจดำ (2509) (อินทรีแดง) บทประพันธ์: เศก ดุสิต ผู้สร้าง: ดุสิตภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ชนะ ศรีอุบล, ทักษิณ แจ่มผล, กิ่งดาว ดารณี, อนุชา รัตนมาลย์ ฉายวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2509
ปีศาจเมียน้อย (2509) บทประพันธ์: จ.สุวรรณฤทธิ์ ผู้สร้าง: แสงเพชรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เจริญ สุวรรณฤทธิ์ นำแสดงโดย: ภูมิ เพชรพนม, เมตตา รุ่งรัตน์, ปรียา รุ่งเรือง, หม่อมชั้น พวงวัน ฉายวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509
เปลวสุริยา (2509) บทประพันธ์: สุวัฒน์ วรดิลก ผู้สร้าง: รัตนงามภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล ฉายวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2509
ผู้ชนะสิบทิศ ตอน ยอดขุนพล (2509) บทประพันธ์: ยาขอบ ผู้สร้าง: เจ้าพระยาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, พิศมัย วิไลศักดิ์, กรุณา ยุวกร, บุศรา นฤมิต, เอื้อมเดือน อัษฎา, เมตตา รุ่งรัตน์, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์ ฉายวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2509
พระอภัยมณี (2509) บทประพันธ์: พระสุนทรโวหาร (ภู่) ผู้สร้าง: ต๊อกบูมภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, มาณี มณีวรรณ, ล้อต๊อก, กิ่งดาว ดารณี, อดินันท์ สิงห์หิรัญ ฉายวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2509
พันท้ายนรสิงห์ (2493) (กลับมาฉายใหม่)
พิการรัก (2509) ผู้สร้าง: มาริสาฟิล์ม ผู้กำกับ: อัจฉราพันธ์ นำแสดงโดย: สุเทพ วงศ์กำแหง, ชนะ ศรีอุบล, มณทิชา ณ เชียงดาว
พิมพิลาไล (2509) บทประพันธ์: พระสุนทรโวหาร (ภู่) ผู้สร้าง: นพรัตน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, มีศักดิ์ นาครัตน์, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, ชฎาพร วชิรปราณี, มาณี มณีวรรณ ฉายวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2509
พิษพยศ (2509) บทประพันธ์: โอสถ จันทนพ ผู้สร้าง: จิตรวาณีภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล, กิ่งดาว ดารณี, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์ ฉายวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2509
เพชรชมพู (2509) บทประพันธ์: โชค ชาติพยัคฆ์ ผู้สร้าง: เทพนิมิตภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ปริศนา ชบาไพร, เปลวใจ หทัยทิพย์, มาณี มณีวรรณ, นาฎ นดา, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม
เพชรตัดเพชร (2509) ภาพยนตร์ทำลายสถิติรายได้ เงิน เงิน เงิน ผู้สร้าง: สหการภาพยนตร์ไทย ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ, พันคำ, ประกอบ แก้วประเสริฐ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, ลือชัย นฤนาท, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, เกชา เปลี่ยนวิถี ฉายวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2509
เพชรสีเลือด (2509) บทประพันธ์: แก้วฟ้า ผู้สร้าง: พิษณุภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, กรุณา ยุวกร, ชนะ ศรีอุบล, ทักษิณ แจ่มผล, อดุลย์ ดุลยรัตน์ ฉายวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2509
เพื่อนรัก (2509) บทประพันธ์: เสนีย์ บุษปะเกศ ผู้สร้าง: จินดาวรรณภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ศิริ ศิริจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, รักชนก จินดาวรรณ, เพชร พิษณุ, ขวัญใจ สะอาดรักษ์, ปรียา รุ่งเรือง, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี ฉายวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2509
ภูตมหาภัย (2509) ผู้กำกับ: ประวิทย์ ลีลาไว นำแสดงโดย: แมน ธีระพล, ปริม ประภาพร, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, ชฎาพร วชิรปราณี, วรรณา แสงจันทร์ทิพย์ ฉายวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2509
มือนาง (2509) บทประพันธ์: ชุติมา สุวรรณรัต ผู้สร้าง: กรุงเกษมภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, บุศรา นฤมิตร, กัณฑรีย์ นาคประภา ฉายวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2509
มือปืนสิบทิศ (2509) บทประพันธ์: ป.พิมล ผู้สร้าง: พรสุรีย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล, กิ่งดาว ดารณี, เชาว์ แคล่วคล่อง ฉายวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509
แม่ยอดชีวิต (2509) บทประพันธ์: ส.อาสนจินดา ผู้สร้าง: รัตนงามภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ส.อาสนจินดา, ฑัต เอกทัต, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, มาลี เวชประเสริฐ ฉายวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2509
ลมกรด (2509) บทประพันธ์: อรวรรณ ผู้สร้าง: โดมฤดีโปรดักชั่น ผู้กำกับ: วิน วันชัย นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน์ วัชรา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เอื้อมเดือน อัษฎา
ลมหนาว (2509) บทประพันธ์: สุวัฒน์ วรดิลก ผู้สร้าง: นันทนาครภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ส.อาสนจินดา, ทักษิณ แจ่มผล, อดุลย์ ดุลยรัตน์, กิ่งดาว ดารณี, ชรินทร์ นันทนาคร, อรัญญา นามวงศ์ ฉายวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2509
ลูกเขยทีเด็ด (2509)
เลือดทรนง (2509) บทประพันธ์: อ้อย อัจฉริยกร ผู้สร้าง: ฉัตรชัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วรุณ ฉัตรกุล ณ อยุธยา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, โสภา สถาพร, ทักษิณ แจ่มผล, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, ทิว สุโขทัย, ปรียา รุ่งเรือง ฉายวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2509
วังไพร (2509) บทประพันธ์: แก้วฟ้า ผู้สร้าง: ต๊อกบูมภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, กิ่งดาว ดารณี, ปรียา รุ่งเรือง ฉายวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2509
ศึกบางระจัน (2509) บทประพันธ์: ไม้ เมืองเดิม ผู้สร้าง: หอภาพยนตร์สหะนาวีไทย ผู้กำกับ: สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์ ฉายวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2509
สามเกลอเจอล่องหน (2509) บทประพันธ์: ป.อินทรปาลิต ผู้สร้าง: ศรีโรจน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ฉลวย ศรีรัตนา นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ปรียา รุ่งเรือง, รุจน์ รณภพ, เยาวเรศ นิสากร, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, สมพงษ์ พงษ์มิตร ฉายวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2509
สายเลือดกตัญญู (2509) บทประพันธ์: ภิรวดี ผู้สร้าง: พิพัฒน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, บุศรา นฤมิตร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, เนตรนภา ดาราพรรณ ฉายวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2509
สิงห์สันติภาพ (2509) บทประพันธ์: ส.เนาวราช ผู้สร้าง: นฤชาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประกอบ แก้วประเสริฐ นำแสดงโดย: ลือชัย นฤนาท, โสภา สถาพร, เมตตา รุ่งรัตน์, ทม วิศวชาติ, อัญชนา วงศ์เกษม ฉายวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509
เสน่ห์บางกอก (2509) บทประพันธ์: อาจินต์ ปัญจพรรค์ ผู้สร้าง: แหลมทองภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: ภาวนา ชนะจิต, พร ภิรมย์, พยงค์ มุกดา, จิราวรรณ รุทธศิริ
เสือสั่งถ้ำ (2509) บทประพันธ์: ป.พิมล ผู้สร้าง: เทพกรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ชนะ ศรีอุบล, สุมาลี ทองหล่อ, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, ชาญ กัมปนาท ฉายวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2509
เสือเหลือง (2509) บทประพันธ์: อิศรา อมันตกุล ผู้สร้าง: วัชรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, มิสอันฮวา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ทักษิณ แจ่มผล, อดุลย์ ดุลยรัตน์ ฉายวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2509
แสงเทียน (2509) บทประพันธ์: แก้วฟ้า ผู้สร้าง: กัญญามาลย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ชฎาพร วชิรปราณี, บุษกร สาครรัตน์, อาคม มกรานนท์ ฉายวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2509
โสนน้อยเรือนงาม (2509) ผู้สร้าง: รามาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, เพชรา เชาวราษฎร์ ฉายวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509
หงส์เหิร (2509) บทประพันธ์: บุษยมาส ผู้สร้าง: ธราธรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, บุศรา นฤมิตร, อดุลย์ ดุลยรัตน์, รุจน์ รณภพ, อนุชา รัตนมาลย์ ฉายวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509
หมอชนินทร์ผู้วิเศษ (2509) บทประพันธ์: ไพร วิษณุ ผู้สร้าง: ดาราทองภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ภาวนา ชนะจิต, น้ำเงิน บุญหนัก, เยาวเรศ นิสากร, รุ้งลาวัณย์ วิบูลย์สันติ, ใจดาว บุษยา ฉายวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509
หยกแดง (2509) บทประพันธ์: ป.พิมล ผู้สร้าง: พิษณุภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, ฑัต เอกทัต, สมควร กระจ่างศาสตร์, เอื้อมเดือน อัษฎา, เยาวเรศ นิสากร ฉายวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2509
เหยี่ยวสังหาร (2509) บทประพันธ์: ส.เนาวราช ผู้สร้าง: ศิวารมณ์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, แมน ธีระพล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, ประมินทร์ จารุจารีต ฉายวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2509
อรุณเบิกฟ้า (2509) บทประพันธ์: นราวดี ผู้สร้าง: จินดาวรรณภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ศิริ ศิริจินดา นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, สมบัติ เมทะนี, ขวัญใจ สะอาดรักษ์, วงทอง ผลานุสนธิ์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, เยาวเรศ นิสากร, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี ฉายวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2509
อ้ายค่อม (2509) บทประพันธ์: พรานบูรพ์ ผู้สร้าง: สุริยาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เกรียงศักดิ์ สุริยา นำแสดงโดย: ลือชัย นฤนาท, ภาวนา ชนะจิต, ทักษิณ แจ่มผล, ปริม ประภาพร, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, สาหัส บุญหลง, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี ฉายวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2509

อ้างอิง แก้