ลมหนาว (ภาพยนตร์)

ระวังสับสนกับ ลมหนาว (เพลง)
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ลมหนาว

ลมหนาว ภาพยนตร์ไทยจาก นันทนาครภาพยนตร์ โดย ชรินทร์ นันทนาคร ซึ่งสร้างจากบทประพันธ์ของ รพีพร หรือ สุวัฒน์ วรดิลก นักเขียนชื่อดังกำกับการแสดงโดย พันคำ นักแสดงและผู้กำกับชื่อดังออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2509 ที่ ศาลาเฉลิมกรุง นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์ และผลงานการแสดงเรื่องแรกของ อรัญญา นามวงศ์ รองนางสาวไทยประจำปี พ.ศ. 2507 ในฐานะนักแสดงรับเชิญ

ลมหนาว
กำกับพันคำ
อำนวยการสร้างชรินทร์ นันทนาคร
เขียนบทส.อาสนจินดา (บทภาพยนตร์)
รพีพร (บทประพันธ์)
นักแสดงนำมิตร ชัยบัญชา
เพชรา เชาวราษฎร์
อรัญญา นามวงศ์
บริษัทผู้สร้าง
นันทนาครภาพยนตร์
ผู้จัดจำหน่ายวัชรภาพยนตร์
วันฉาย19 มีนาคม พ.ศ. 2509
ศาลาเฉลิมกรุง
ประเทศไทย ไทย
ภาษาไทย ไทย

ภาพยนตร์เรื่องลมหนาวได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์ถึง 9 เพลงมาประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้โดยมีเพลงพระราชนิพนธ์ ลมหนาว เป็นเพลงเอกนอกจากนี้ยังมีเพลงใหม่ที่ได้นำมาประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้คือเพลง สดุดีมหาราชา จากปลายปากกาของครู ชาลี อินทรวิจิตร ครู สุรัฐ พุกกะเวส และครู สมาน กาญจนะผลิน ซึ่งได้กลายมาเป็นเพลงถวายพระพรจนถึงทุกวันนี้

นักแสดงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข