ดาวพระศุกร์

ดาวพระศุกร์ เป็นบทประพันธ์ของ ข. อักษราพันธ์ (นามปากกาของ ม.ล.ศรีทอง ลดาวัลย์)[1] บทประพันธ์นี้ประพันธ์ในปี พ.ศ. 2504 และได้รับมาทำเป็นภาพยนตร์ในปี พ.ศ. 2509 นำแสดงโดยมิตร ชัยบัญชา และพิศมัย วิไลศักดิ์ ต่อมาได้รับการนำกลับมาสร้างเป็นภาพยนตร์อีกครั้งในปี พ.ศ. 2524 นำแสดงโดยสรพงษ์ ชาตรี และอาภาพร กรทิพย์ และในปี พ.ศ. 2537 นำแสดงโดยสกาวใจ พูนสวัสดิ์

ภาพยนตร์ ดาวพระศุกร์ (2509)
ภาพยนตร์ ดาวพระศุกร์ (2524)
ภาพยนตร์ ดาวพระศุกร์ (2537)
ละคร ดาวพระศุกร์ 2545

บทประพันธ์นี้ยังได้รับการนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์โทรทัศน์และละครออกอากาศทางช่อง 7 อีก 3 ครั้ง ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2523 (พล พลากร และมนฤดี ยมาภัย), พ.ศ. 2537 (ศรราม เทพพิทักษ์ และสุวนันท์ คงยิ่ง) และ พ.ศ. 2545 (ดนุพร ปุณณกันต์ และอติมา ธนเสนีวัฒน์)[2] ละครโทรทัศน์ฉบับปี พ.ศ. 2537 โด่งดังเป็นที่นิยมอีกครั้งจนเป็นละครที่มีเรตติงสูงสุดอันดับสองในประวัติศาสตร์ละครไทยรองจากละครคู่กรรม และยังแจ้งเกิดสุวนันท์ คงยิ่ง จนกลายมาเป็นนางเอกยอดนิยมอันดับต้น ๆ ของเมืองไทยมาจนถึงทุกวันนี้

นักแสดงนำแก้ไข

ปี พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2523-2524 พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2545 รอเปิดกล้อง
รูปแบบ ภาพยนตร์ 16 มม. ภาพยนตร์โทรทัศน์
16 มม. ช่อง 7
ภาพยนตร์ 35 มม. ละครโทรทัศน์ ช่อง 7 ภาพยนตร์ 35 มม. ละครโทรทัศน์ ช่อง 7 ละครโทรทัศน์

ช่อง 7

ผู้สร้าง ดาราฟิล์ม ดาราฟิล์ม ทิตยาภาพยนตร์ ดาราวิดีโอ กรุ๊ฟโฟร์ ดาราวิดีโอ ดาราวิดีโอ
ผู้กำกับการแสดง สมควร กระจ่างศาสตร์ มานิตย์ สัมมาบัติ พิมพานันท์ สยาม สังวริบุตร สมยศ พุ่มสุวรรณ มานพ สัมมาบัติ
ภาคย์ มิตร ชัยบัญชา พล พลาพร สรพงษ์ ชาตรี ศรราม เทพพิทักษ์ เกรียง ไกรมาก ดนุพร ปุณณกันต์ สันติราษฎร์ กุลนพเกียรติ
ดาวพระศุกร์ พิศมัย วิไลศักดิ์ มนฤดี ยมาภัย อาภาพร กรทิพย์ สุวนันท์ คงยิ่ง สกาวใจ พูนสวัสดิ์ อติมา ธนเสนีวัฒน์ เสฏฐนันท์ ทองสมบุญ
ศศิประภา บุศรา นฤมิตร พรทิวา คุณากร พิศมัย วิไลศักดิ์ ปรียานุช ปานประดับ รักษ์สุดา สินวัฒนา ภัทรา ทิวานนท์ สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
มาหยารัศมี ชฎาพร วชิรปราณี ศศิวรรณ นันทิยารักษ์ ธิติมา สังขพิทักษ์ สุวัจนี ไชยมุสิก รักชนก มั่นหมาย กัลยณัฐ สีบุญเรือง ศิภัชรดา ผิวทอง
อรรถ ทม วิศวชาติ ปริญญา สุขอารมณ์ อดุลย์ ดุลยรัตน์ วีรยุทธ รสโอชา วีรยุทธ รสโอชา พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์
พล.ต.พีรยุทธ ฤทธี นฤบาล ชลอ นาคอ่อน กำธร สุวรรณปิยะศิริ ไพโรจน์ สังวริบุตร เอก อัครชัย อรรถชัย อนันตเมฆ สวิช เพชรวิเศษศิริ
คุณนายมารศรี ศิรินทิพย์ ศิริวรรณ จอมใจ จรินทร์ เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ รัญญา ศิยานนท์ แก้ว มะละกอ ชนานา นุตาคม บัณฑิตา ฐานวิเศษ
พันโทอาทร สาหัส บุญ-หลง ราชิต ชูเมือง สมชาย สามิภักดิ์ พลรัตน์ รอดรักษา สุกิจ ชะอุมพานิช เวนย์ ฟอลโคเนอร์ ตวงสิทธิ์ เรียมจินดา
เศกสรร ชุมพร เทพพิทักษ์ ธาร อภิรักษ์ ยิ่งใหญ่ อายะนันท์ นฤเบศร์ จินปิ่นเพชร ทักษณา สิงห์วิบูลย์ ตระการ พันธุมเลิศรุจี สุรศักดิ์ สุวรรณวงษ์
แก่ ชินดิษ บุญนาค ธเนศ ฉิมท้วม โจ้ โบพันธ์ จักรกฤษณ์ คชรัตน์ ภูธนิน สินสมใจ
กิ่งแก้ว ชูศรี มีสมมนต์ ชูศรี มีสมมนต์ ขวัญภิรมย์ หลิน บุณฑริก ทัศนารมย์ วรัญภรณ์ พัฒน์ช่วย
ดาวพระศุกร์ (วัยเด็ก) วชิราภรณ์ พึ่งสังข์ สุภาพร ศรีสมเคราะห์ จิราภรณ์ พิณภิรมย์ สาวิกา ไชยเดช สกุลรัตน์ ใจซื่อ พลอย ยมาภัย ปุณณดา ปุณณกันต์
นมเชื่อม สะอาด เกศะปิณฑ์ จุรี โอศิริ บรรเจิดศรี ยมาภัย น้ำเงิน บุญหนัก
แมว รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์ อัญชลี ชัยศิริ
แต๋น ศศิธร ปิยะกาญจน์
นมแม้น เฉลา ประสพศาสตร์ เมตตา รุ่งรัตน์
จิ๋ว นวิยา ตันเต็มทรัพย์
แจ๋ว วีรดา บุรีวงศ์
จุ๋ม กพัตรา วิลเลี่ยมสัน
เกรียง กฤษณะ รัตนกุล อุกฤษฎิ์ มาลา
หนูแดง คณวัชร สังวริบุตร มกรธวัช พรยั่งยืน
หอมฉุย ศิรวิชญ์ สังวริบุตร

รางวัลแก้ไข

ละครดาวพระศุกร์ ปี 2523

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ดาวพระศุกร์ ผู้แต่ง ศรีทอง ลดาวัลย์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-02-08. สืบค้นเมื่อ 2011-12-17.
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-10-08. สืบค้นเมื่อ 2011-12-16.
  3. นสพ.บ้านเมือง ฉบับ 11 ธ.ค. 2524