รางวัลทีวีตุ๊กตาทองมหาชน

"ทีวีตุ๊กตาทองมหาชน" เป็นรางวัลผลงานทางโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมจากประชาชนทุกสาขาอาชีพ จัดขึ้นโดยหนังสือพิมพ์บ้านเมือง โดยมีอายุการจัดเพียง 3 ครั้ง คือปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2525 หลังจากนั้นก็ล้มเลิกไปในที่สุด

รางวัลทีวีตุ๊กตาทองมหาชน

ประวัติ แก้

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง โดย นายมานะ แพร่พันธุ์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ในฐานะประธานกรรมการจัดงาน และนายนพคุณ ทานอุทิศ บรรณาธิการหน้าบันเทิง และรองประธานการจัดงาน ได้จัดงาน ทีวีตุ๊กตาทองมหาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเป็นกำลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในสายงานโทรทัศน์ทุกช่อง โดยถือเอาวันรัฐธรรมนูญ (10 ธันวาคม) เป็นวันจัดงานประกาศผลและมอบรางวัล มีศิลปิน ดารา และบุคคลจากทุกคณะทุกแขนงมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ซึ่งได้เตรียมการแสดงหน้างานและภายในงานก่อนการประกาศผลในช่วงบ่าย มีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง

กล่าวกันว่า "ทีวีตุ๊กตาทองมหาชน" เป็นการจัดรางวัลด้านสื่อสารมวลชนรายการแรกๆ ของประเทศไทยที่ใช้การตัดสินจากมติมหาชนซึ่งส่งจดหมายแสดงความเห็นเข้ามาแล้วให้คณะกรรมการกลางหรือผู้จัดงานนำมารวบรวมคะแนน โดยในปัจจุบันยังมีการจัดรางวัล Top Awardsของนิตยสารทีวีพูล ที่ใช้วิธีเดียวกัน

ตัวรางวัล ออกแบบโดย อ.บุญส่ง นุชน้อมบุญ แห่งกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร โดยส่วนบนสุดเป็นยอดวงกลมรัศมีพิมพ์รูปนกพิราบคาบสาส์นอันเป็นสัญลักษณ์ของหนังสือพิมพ์บ้านเมืองรองรับด้วยมือ ส่วนด้ามจับพิมพ์นูนเป็นรูปประชาชนหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งก็คือมหาชน ข้างใต้พิมพ์ชื่อการจัดงาน ตามด้วยชื่อสาขารางวัล

ลำดับงานประกาศผลรางวัล แก้

ครั้งและปีที่จัด วันที่ประกาศผล สถานที่ประกาศผลและมอบรางวัล สถานีโทรทัศน์ถ่ายทอดสด
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2523 วันพุธที่ 10 ธันวาคม 2523 อาคารใหม่ สวนอัมพร ช่อง 3, ช่อง 5
ช่อง 7, ช่อง 9
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2524 วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2524 อาคารใหม่ สวนอัมพร ช่อง 9
ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2525 วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2525 ในงานSiam Expo’82 ที่ สวนสยาม ช่อง 5


ผลรางวัล แก้

รางวัลประเภทละครโทรทัศน์ แก้

รางวัล ผู้ได้รับรางวัลครั้งที่ 1 (2523) [1] ผู้ได้รับรางวัลครั้งที่ 2 (2524) [2] ผู้ได้รับรางวัลครั้งที่ 3 (2525) [3]
ผู้แสดงยอดนิยมที่ 1 ฝ่ายชาย นพพล โกมารชุน
สี่แผ่นดิน (ช่อง 5)
ปรัชญา อัครพล
แฝดล่องหน (ช่อง 7)
วรายุฑ มิลินทจินดา
สงครามพิศวาส (ช่อง 3)
ผู้แสดงยอดนิยมที่ 1 ฝ่ายหญิง วิยะดา อุมารินทร์
คนเริงเมือง (ช่อง 3)
มยุรา ธนะบุตร
รอยลิขิต (ช่อง 5)
รัชนู บุญชูดวง
พรหมไม่ได้ลิขิต (ช่อง 9)
ผู้แสดงยอดนิยมที่ 2 ฝ่ายชาย อนุสรณ์ เตชะปัญญา
สามอนงค์ (ช่อง 9)
วิฑูรย์ กรุณา
เคหาสน์สีแดง (ช่อง 5)
ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์
เจ้าซอใจซื่อ (ช่อง 5)
ผู้แสดงยอดนิยมที่ 2 ฝ่ายหญิง โฉมฉาย ฉัตรวิไล
โบตั๋น (ช่อง 3)
เปียทิพย์ คุ้มวงศ์
สาวแก่ (ช่อง 9)
ลินดา ค้าธัญเจริญ
สงครามพิศวาส (ช่อง 3)
ผู้แสดงรุ่นเยาว์ยอดนิยม ฝ่ายชาย โอปอ
น้องคนสุดท้อง (ช่อง 5)
พีท ทองเจือ
จ้อนกับแดง (ช่อง 5)
สานิตย์ พงษ์มิตร
ลูกเลี้ยง (ช่อง 9)
ผู้แสดงรุ่นเยาว์ยอดนิยม ฝ่ายหญิง พิไลพร เวชประเสริฐ
สี่แผ่นดิน (ช่อง 5)
จอย โมกขเวส
จ้อนกับแดง (ช่อง 5)
สุกัญญา นาคประดิษฐ์
จอมเกเร (ช่อง 7)
ผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยม ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล
ห้วงรักเหวลึก (ช่อง 7)
กำธร สุวรรณปิยะศิริ
จ้อนกับแดง (ช่อง 5)
สุพรรณ บูรณะพิมพ์
บาปบริสุทธิ์ (ช่อง 5)
บทประพันธ์ยอดเยี่ยม ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
สี่แผ่นดิน (ช่อง 5)
วรรณศิริ
นางทาส (ช่อง 3)
สมชาย นิลวรรณ
สงครามพิศวาส (ช่อง 3)
บทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม สุภาว์ เทวกุล
กุหลาบไร้หนาม (ช่อง 9)
สมชาย นิลวรรณ
จิตไม่ว่าง 24 (ช่อง 3)
สมชาย นิลวรรณ
สงครามพิศวาส (ช่อง 3)
ละครโทรทัศน์ยอดนิยม คนเริงเมือง (ช่อง 3) บางระจัน (ช่อง 3) สงครามพิศวาส (ช่อง 3)


รางวัลประเภทภาพยนตร์โทรทัศน์ แก้

รางวัล ผู้ได้รับรางวัลครั้งที่ 1 (2523) ผู้ได้รับรางวัลครั้งที่ 2 (2524) ผู้ได้รับรางวัลครั้งที่ 3 (2525)
ผู้แสดงยอดนิยมที่ 1 ฝ่ายชาย สามารถ พึ่งกิจ
แม่นาคพระโขนง (ช่อง 7)
พล พลากร
ดาวพระศุกร์ (ช่อง 7)
นิรุตติ์ ศิริจรรยา
นกยูง (ช่อง 7)
ผู้แสดงยอดนิยมที่ 1 ฝ่ายหญิง อุทุมพร ศิลาพันธุ์
ไม่เคยมีใครรักฉันจริง (ช่อง 5)
มนฤดี ยมาภัย
ดาวพระศุกร์ (ช่อง 7)
เกษรินทร์ พูนลาภ
คมพยาบาท (ช่อง 7)
ภาพยนตร์โทรทัศน์ยอดนิยม แม่นาคพระโขนง (ช่อง 7) ดาวพระศุกร์ (ช่อง 7) -

รางวัลประเภทเพลง แก้

รางวัล ผู้ได้รับรางวัลครั้งที่ 1 (2523) ผู้ได้รับรางวัลครั้งที่ 2 (2524) ผู้ได้รับรางวัลครั้งที่ 3 (2525)
นักร้องลูกกรุงยอดนิยมฝ่ายชาย วินัย พันธุรักษ์
จากเพลง สิ้นกลิ่นดิน
วินัย พันธุรักษ์ นราธิป กาญจนวัฒน์ และวงชาตรี
จากเพลง ภาษาเงิน
นักร้องลูกกรุงยอดนิยมฝ่ายหญิง - อุมาพร บัวพึ่ง
จากเพลง รักระแวง
ทิพวรรณ ปิ่นภิบาล
จากเพลง ดอกไม้ช่อนี้
นักร้องลูกทุ่งยอดนิยมฝ่ายชาย ยอดรัก สลักใจ
จากเพลง ไอ้หนุ่มตู้เพลง
ยอดรัก สลักใจ สรเพชร ภิญโญ
จาก หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือ
นักร้องลูกทุ่งยอดนิยมฝ่ายหญิง - แจ่มศรี มีสวัสดิ์ น้องนุช ดวงชีวัน
จาก หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือ
วงสตริงคอมโบ้ยอดนิยม อำนาจ ศรีมา และรอยัลสไปรท์
จากเพลง เจงกิสข่าน
รอยัลสไปรท์ แกรนด์เอ็กซ์ ชุด เอ็กซ์โอ
เพลงประสานเสียงยอดนิยม - เพลง ลมรัก โดย ฮอทเปปเปอร์ เพลง ทุยใจดำ โดย ดอกไม้ป่า
นักร้องกิตติมศักดิ์ยอดนิยม - พ.ญ.พันทิวา สินรัชตานันท์ พ.ญ.พันทิวา สินรัชตานันท์


รางวัลทั่วไป แก้

รางวัล ผู้ได้รับรางวัลครั้งที่ 1 (2523) ผู้ได้รับรางวัลครั้งที่ 2 (2524) ผู้ได้รับรางวัลครั้งที่ 3 (2525)
โฆษกยอดนิยมฝ่ายชาย ดำรง พุฒตาล พฤทธิ์ อุปถัมภานนท์ ดำรง พุฒตาล
โฆษกยอดนิยมฝ่ายหญิง ศันสนีย์ สมานวรวงศ์ ศิริวรรณ ทองแสง กรรณิกา ธรรมเกษร
คณะตลกยอดนิยม เทพ โพธิ์งาม เทพ โพธิ์งาม เด๋อ ดู๋ ดี๋
 
ผู้ได้รับรางวัลทีวีตุ๊กตาทองมหาชน ครั้งที่ 2

อื่นๆ แก้

 • ส.อาสนจินดา ได้รับรางวัลผู้แสดงที่ซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ประจำปี 2523
 • ล้อต๊อก ได้รับรางวัลผู้แสดงตลกอาวุโสยอดนิยม ประจำปี 2523 และ 2524
 • มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้รับรางวัลผู้แสดงอาวุโสยอดนิยมฝ่ายหญิง ประจำปี 2523 จากเรื่อง จิตไม่ว่าง (ช่อง 3)
 • รอง เค้ามูลคดี ได้รับรางวัลผู้แสดงที่ให้ความสดชื่นครื้นเครงยอดนิยมฝ่ายชาย ประจำปี 2523
 • บู๊ วิบูลย์นันท์ ได้รับรางวัลผู้แสดงที่ให้ความสดชื่นครื้นเครงยอดนิยมฝ่ายชาย ประจำปี 2524
 • จันทนา ศิริผล ได้รับรางวัลผู้แสดงที่ให้ความสดชื่นครื้นเครงยอดนิยมฝ่ายหญิง ประจำปี 2523 และ 2524
 • ทูน หิรัญทรัพย์ ได้รับรางวัลดารายอดนิยมฝ่ายชาย ประจำปี 2524
 • จารุณี สุขสวัสดิ์ ได้รับรางวัลดารายอดนิยมฝ่ายหญิง ประจำปี 2524
 • ยมนา ชาตรี ได้รับรางวัลผู้แสดงนำยอดนิยมอันดับ 2 ฝ่ายชาย ประเภทภาพยนตร์โทรทัศน์ ประจำปี 2524 จากเรื่อง ทโมนไพร(ช่อง 7)
 • ปริศนา วงศ์ศิริ ได้รับรางวัลผู้แสดงนำยอดนิยมอันดับ 2 ฝ่ายหญิง ประเภทภาพยนตร์โทรทัศน์ ประจำปี 2524 จากเรื่อง สังข์ทอง(ช่อง 7)
 • แฮมเมอร์ ได้รับรางวัลโฟล์กซองยอดนิยม ประจำปี 2524
 • มณีนุช เสมรสุต ได้รับรางวัลนักร้องผู้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2523
 • รายการ ดร.อุทิศแนะดนตรีไทย ได้รับรางวัลรายการที่แสดงออกซึ่งการรักษาไว้ในศิลปวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2523
 • รายการ ปัญหาชีวิตและสุขภาพ ได้รับรางวัลรายการที่ให้สาระประโยชน์อันจำเป็นและเหมาะสมเป็นเพื่อนคู่ชีวิตของประชาชน ประจำปี *2523 และ 2524
 • รายการ สโมสรผึ้งน้อย ได้รับรางวัลรายการที่สอนเยาวชนให้รู้จักการสร้างตนและสร้างสรรค์ ประจำปี 2523
 • รายการ น้องหนู ได้รับรางวัลรายการที่สอนเยาวชนให้รู้จักการสร้างตนและสร้างสรรค์ ประจำปี 2524
 • รายการ เสาร์สโมสร ได้รับรางวัลรายการที่สอนเยาวชนให้รู้จักการสร้างตนและสร้างสรรค์ ประจำปี 2525
 • ละคร บาปบริสุทธิ์ ได้รับรางวัลละครโทรทัศน์ที่ส่งเสริมค่านิยมแห่งสังคมของประชาชน ประจำปี 2523
 • ละคร (ห)อย่า ได้รับรางวัลละครโทรทัศน์ที่ส่งเสริมและสร้างสรรค์ความสัมพันธ์อันดีต่อครอบครัว ประจำปี 2524
 • คณะลิเกดาราเงินล้าน โดย วิญญู จันทร์เจ้า ได้รับรางวัลลิเกยอดนิยม ประจำปี 2523
 • ข่าวรับอรุณ ได้รับรางวัลรายการที่ให้คุณค่าสาระและความรู้รอบตัวทั้งในและนอกประเทศให้แก่ผู้ชมก่อนสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง ประจำปี 2524

อ้างอิง แก้

 1. นสพ.บ้านเมือง ฉบับ 11 ธ.ค. 2523
 2. นสพ.บ้านเมือง ฉบับ 11 ธ.ค. 2524
 3. นสพ.บ้านเมือง ฉบับ 11 ธ.ค. 2525

ส่วนเกี่ยวข้อง แก้