ดอกไม้ป่า คือดอกไม้ที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ(ลักษณะที่ไม่ถูกตั้งใจปลูก) มักมีลักษณะผสมกันระหว่างหลายสปีชีส์

ดอกไม้ป่า