ทีวีพูล ท็อป ออฟ โพลล์ หรือ ปัจจุบันเรียกว่าท็อปอวอร์ด (Top Awards) เป็นการมอบรางวัลให้แก่คนบันเทิงสาขาต่างๆ จัดโดยนิตยสารทีวีพูลร่วมกับสวนดุสิตโพลล์ โดยการรวบรวมคะแนนโหวตของประชาชนที่ส่งโหวตเข้ามาจาก 10 คนเหลือ 5 คนสุดท้าย ซึ่งท็อปอวอร์ดจัดมาหลายครั้งแล้ว ดังนี้