พระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์ (ทองคำ คมฺภีโร)

พระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์ ( ทองคำ คมฺภีโร)[1]เจ้าคณะตำบลระแงง , เจ้าอาวาสวัดป่าเทพประทาน ตำบลระงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ และเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ประจำโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่นิสิตพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์เป็นพระเกจิเถราจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณแห่งดินแดนอิสานใต้


พระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์
(ทองคำ คมฺภีโร)
พระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์ ( ทองคำ คมฺภีโร) เจ้าคณะตำบลระแงง , เจ้าอาวาสวัดป่าเทพประทาน ตำบลระงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
เกิด 15 สิงหาคม พ.ศ. 2488
อายุ 74
อุปสมบท 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2509
พรรษา 53
วัด วัดป่าเทพประทาน
ท้องที่ สุรินทร์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา นักธรรมชั้นเอก ,มัฌชิมอภิธรรมชั้นโท,พธ.บ.(กิตติมศักดิ์)
ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลระแงง และ เจ้าอาวาสวัดป่าเทพประทาน

ชาติภูมิแก้ไข

  • นามเดิม ทองคำ นามสกุล ดาศรี
  • เกิดเมื่อ วันพุธ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๙ ปีระกา วันที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘

ณ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองใหญ่ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

  • บิดาชื่อ นายเพชร มารดาชื่อ นางก่าน นามสกุล ดาศรี

การบรรพชา และอุปสมบทแก้ไข

โดยมี พระครูอรุณธรรมวิภัติ วัดพรมศิลาแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์

โดยมี เจ้าอธิการสา คมฺภีรปญฺโญ วัดสว่าง บ้านว่าน ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ,พระอธิการสมเกียรติ คมฺภีโร วัดสัทธารมณ์ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระอธิการขัน กิตฺติโก วัดโพธิ์ศรี บ้านผือ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ คมฺภีโร”

การศึกษาแก้ไข

แผนกธรรม

สายสามัญ

การศึกษาพิเศษ

  • พ.ศ. ๒๕๑๘ ผ่านการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน จาก วิเวกอาศรม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
  • พ.ศ. ๒๕๔๐ ผ่านการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

งานปกครองแก้ไข

สมณศักดิ์แก้ไข

  • พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์
  • พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามเดิมที่ พระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์,วิ.
  • พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเทียบพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามเดิมที่ พระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์,วิ.

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข