ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ

พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ (เกิด; 5 สิงหาคม 2501) ตุลาการศาลทหารสูงสุด[2]ประธานคณะกรรมการในคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อดีตผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย[3] อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ อดีตเสนาธิการทหาร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ[4]กรรมการในคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช[5] และอดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

พลเอก
ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
ก่อนหน้า พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
ถัดไป พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม 2557 – 21 พฤษภาคม 2562
สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 5 สิงหาคม พ.ศ. 2501 (63 ปี)
บิดา พลเรือตรี ชัชวาลย์ ศรีสุวรรณ
มารดา อนงค์ ศรีสุวรรณ
คู่สมรส จิราพร ศรีสุวรรณ
ศิษย์เก่า โรงเรียนวัดราชบพิธ
โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 17 (ตท.17)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 28 (จปร.28)
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
โรงเรียนเสนาธิการทหารบกอังกฤษ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การเข้าเป็นทหาร
ชื่อเล่น ต๊อก
รับใช้  ไทย
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก[1]

การศึกษาแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ถัดไป
พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์    
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561)
  พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี