สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์

พลเอก [1] สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ (เกิด 28 ธันวาคม พ.ศ. 2499) ชื่อเล่น ปุย สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด ราชองครักษ์พิเศษ[2] ราชองครักษ์เวร[3] กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก[4] ตุลาการศาลทหารสูงสุด [5] ประธานกรรมการบริษัททีโอที อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ [6] นายทหารพิเศษ ประจำกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ และประจำกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช[7] สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการเพื่อเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรรมการ ในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559[8] และอดีตเสนาธิการทหาร

สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
สมาชิกวุฒิสภา
รักษาการ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ก่อนหน้าพลเอก สมหมาย เกาฏีระ
ถัดไปพลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
เสนาธิการทหาร
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ก่อนหน้าพลเอก สมหมาย เกาฏีระ
ถัดไปพลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด28 ธันวาคม พ.ศ. 2499 (67 ปี)
ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 15 (ตท.15)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 26 (จปร.26)
ชื่อเล่นปุย
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ ไทย
ยศ พลเอก
พลเรือเอก
พลอากาศเอก
บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพไทย

ประวัติ

แก้

พล.อ. สุรพงษ์ เกิดเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2499 [9]เป็นบุตรของนายถาวร กับนาง ผ่องศรี สุวรรณอัตถ์ มีชื่อเล่นว่า ปุยง บรรดาสื่อมวลชนสายทหารจึงเรียกท่านว่า บิ๊กปุย

พลเอกสุรพงษ์ จบการศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 15 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 26 รุ่นเดียวกับพล.อ. สมหมาย เกาฏีระ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ วิทยาลัยการทหารเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ได้รับรางวัลดีเด่น "ไอเซ่นฮาวน์"

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา

หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 68 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, หลักสูตรเสนาธิการทหารบก และหลักสูตรปริญญาโทด้านการทหาร โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ประเทศสหรัฐอเมริกา

เคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางทหาร เช่น ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา, เจ้ากรมข่าวทหาร, เจ้ากรมยุทธการทหาร, รองเสนาธิการทหาร เสนาธิการทหาร และเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด

รับราชการ

แก้

พล.อ. สุรพงษ์เริ่มรับราชการและได้รับพระราชทานยศร้อยตรีเมื่อ พ.ศ. 2522 [10] หลังจากนั้นจึงได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง

จนกระทั่งวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 พล.อ. สุรพงษ์ ในตำแหน่งรองเสนาธิการทหารได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารสืบต่อจาก พล.อ. สมหมาย เกาฏีระ เสนาธิการทหารที่ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด [11]

ต่อมาในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 พล.อ. สุรพงษ์ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดสืบต่อจากพล.อ. สมหมาย ที่เกษียณอายุราชการ [12]

ตำแหน่งและหน้าที่พิเศษ

แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ

แก้
 •   มาเลเซีย :
  • พ.ศ. 2556 -   เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เกปาละวานัน อังกะตัน เตนเตรา ชั้นที่ 2[15]

อ้างอิง

แก้
 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารและแต่งตั้งนายทหารพิเศษ (พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล และ พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๔ ข หน้า ๑ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 2. ประกาศแต่งตั้งราชองครักษ์พิเศษ
 3. ประกาศแต่งตั้งราชองครักษ์เวร
 4. "กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-02-15. สืบค้นเมื่อ 2017-01-18.
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๐๙ ง พิเศษ หน้า ๒ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙
 6. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๒๑ หน้า ๓๒ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
 7. นายทหารพิเศษ ประจำกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์
 8. "คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-10-09. สืบค้นเมื่อ 2017-09-05.
 9. บล็อกประวัติของพลเอกสุรพงษ์จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร (หน้า ๕๒) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖ ตอน ๙๔ ง พิเศษ หน้า ๑ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๒๒
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (จำนวน ๘๓๑ ราย) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอน ๑๙๘ ง พิเศษ หน้า ๑ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (จำนวน ๗๙๘ ราย) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๐๓ ง พิเศษ หน้า ๑ ๙ กันยายน ๒๕๕๙
 13. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอน ๒๗ ข หน้า ๓ เก็บถาวร 2015-07-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
 14. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอน ๒๔ ข หน้า ๑๖ เก็บถาวร 2012-11-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม 130 ตอนที่ 18 ข หน้า 4, 8 สิงหาคม 2556
 16. Chief of Defense Forces of the Royal Thai Armed Forces Visits USPACOM
 17. "Top Military Award Conferred on Thai Chief of Defence Forces". www.mindef.gov.sg (ภาษาอังกฤษ).
ก่อนหน้า สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ถัดไป
พลเอก สมหมาย เกาฏีระ    
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560)
  พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ