สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก [1] สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ (ชื่อเล่น : ปุย , บิ๊กปุย; เกิด 28 ธันวาคม พ.ศ. 2499) สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีต ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ราชองครักษ์พิเศษ[2] ราชองครักษ์เวร[3] กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก[4] ตุลาการศาลทหารสูงสุด [5] ประธานกรรมการบริษัททีโอที อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ [6] นายทหารพิเศษ ประจำกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ และประจำกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช[7] สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการเพื่อเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรรมการ ในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559[8] และอดีตเสนาธิการทหาร

สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ก่อนหน้า พลเอก สมหมาย เกาฏีระ
ถัดไป พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
ตุลาการศาลทหารสูงสุด
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
29 สิงหาคม พ.ศ. 2559
เสนาธิการทหาร
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ก่อนหน้า พลเอก สมหมาย เกาฏีระ
ถัดไป พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
สมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 28 ธันวาคม พ.ศ. 2499 (65 ปี)
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 15 (ตท.15)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 26 (จปร.26)
การเข้าเป็นทหาร
ชื่อเล่น ปุย
รับใช้  ไทย
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก
บังคับบัญชา กองบัญชาการกองทัพไทย

ประวัติแก้ไข

พลเอก สุรพงษ์เกิดเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2499 [9]เป็นบุตรของนายถาวร กับนาง ผ่องศรี สุวรรณอัตถ์ มีชื่อเล่นว่า ปุย บรรดาสื่อมวลชนสายทหารจึงเรียกท่านว่า บิ๊กปุย

พลเอกสุรพงษ์ จบการศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 15 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 26 รุ่นเดียวกับพลเอก สมหมาย เกาฏีระ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ วิทยาลัยการทหารเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ได้รับรางวัลดีเด่น "ไอเซ่นฮาวน์"

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา

หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 68 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, หลักสูตรเสนาธิการทหารบก และหลักสูตรปริญญาโทด้านการทหาร โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา

เคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางทหาร เช่น ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา, เจ้ากรมข่าวทหาร, เจ้ากรมยุทธการทหาร, รองเสนาธิการทหาร เสนาธิการทหาร และเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด

รับราชการแก้ไข

พลเอก สุรพงษ์เริ่มรับราชการและได้รับพระราชทานยศร้อยตรีเมื่อ พ.ศ. 2522 [10] หลังจากนั้นจึงได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง

จนกระทั่งวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 พลเอกสุรพงษ์ในตำแหน่งรองเสนาธิการทหารได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารสืบต่อจาก พลเอกสมหมาย เกาฏีระ เสนาธิการทหารที่ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด [11]

ต่อมาในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 พลเอกสุรพงษ์ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดสืบต่อจากพลเอกสมหมายที่เกษียณอายุราชการ [12]

ตำแหน่งและหน้าที่พิเศษแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารและแต่งตั้งนายทหารพิเศษ (พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล และ พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๔ ข หน้า ๑ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/027/7.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/137/1.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/019/30.PDF
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๐๙ ง พิเศษ หน้า ๒ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙
 6. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๒๑ หน้า ๓๒ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/004/1.PDF
 8. "คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-10-09. สืบค้นเมื่อ 2017-09-05.
 9. บล็อกประวัติของพลเอกสุรพงษ์จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร (หน้า ๕๒) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖ ตอน ๙๔ ง พิเศษ หน้า ๑ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๒๒
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (จำนวน ๘๓๑ ราย) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอน ๑๙๘ ง พิเศษ หน้า ๑ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (จำนวน ๗๙๘ ราย) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๐๓ ง พิเศษ หน้า ๑ ๙ กันยายน ๒๕๕๙
 13. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/B/027/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอน ๒๗ ข หน้า ๓ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/B/024/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอน ๒๔ ข หน้า ๑๖ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔


ก่อนหน้า สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ถัดไป
พลเอก สมหมาย เกาฏีระ    
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560)
  พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ