รายชื่อธงในประเทศฝรั่งเศส

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ธงในประเทศฝรั่งเศส)
สำหรับธงอื่นที่มีชื่อสามารถแปลได้ว่า "ธงไตรรงค์" ดูที่ ธงไตรรงค์ (แก้ความกำกวม)

รายการต่อไปนี้เป็นรายการเกี่ยวกับธงต่างๆที่มีการใช้หรือเคยใช้โดยประเทศฝรั่งเศส

ธงชาติแก้ไข

Flag Date Use Description
  15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2337 ธงชาติฝรั่งเศส ธงไตรรงค์แถบแนวตั้งสามแถบ สีน้ำเงิน-ขาว-แดง สัดส่วน 2:3.
  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2396 ธงเรือประจำชาติ ลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่สัดส่วนความกว้างแต่ละแถบเป็น 30:33:37.

ธงตำแหน่งราชการแก้ไข

Flag Date Use Description
  4 กันยายน พ.ศ. 2413 ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี, นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรี ลักษณะเดียวกับธงชาติ แต่เป็นธงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
  ธงประจำตำแหน่งผู้ว่าการดินแดนโพ้นทะเล และ จังหวัดโพ้นทะเล ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีน้ำเงิน มุมบนคันธงเป็นธงชาติ
  ธงประจำตำแหน่งผู้ว่าการอาณานิคม ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีน้ำเงิน ปลายธงตัดเป็นหางนกแซงแซว มุมบนคันธงเป็นธงชาติ

ธงหมายยศทหารแก้ไข

Flag Date Use Description
  ธงประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ธงชาติแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส กลางธงมีตราประจำกระทรวงกลาโหม รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง(ทอง).
  ธงหมายยศเสนาธิการกระทรวงกลาโหม ธงชาติแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส กลางธงมีรูปดาวห้าแฉกเหนือดาบไขว้ รูปเหล่านี้เป็นสีน้ำเงิน.
  ธงหมายยศเสนาธิการทหารบก ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีขาว มุมบนธงมีธงชาติ ปลายธงรูปดาบไขว้สีนำเงิน
  ธงหมายยศเสนาธิการทหารอากาศ ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีขาว มุมบนธงมีธงชาติ ปลายธงรูปปีกทหารอากาศสีน้ำเงิน
  ธงหมายยศเสนาธิการทหารเรือ ธงชาติแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส กลางธงมีรูปสมอไขว้สีน้ำเงิน
ธงหมายยศจอมพลแห่งฝรั่งเศส (ทหารบกและทหารอากาศ) ธงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นสีขาว มุมบนธงมีธงชาติ ปลายธงรูปคทาจอมพลไขว้สีนำเงิน
ธงหมายยศจอมพลเรือแห่งฝรั่งเศส ธงชาติแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส กลางธงมีรูปคทาจอมพลไขว้สีน้ำเงิน
ธงหมายยศจอมพล (ทหารบกและทหารอากาศ)
  ธงหมายยศจอมพลเรือ ธงชาติแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส กลางธงมีรูปดาว5แฉกสีนำเงิน จำนวน5ดวง
ธงหมายยศพลเอก (ทหารบกและทหารอากาศ) .
  ธงหมายยศพลเรือเอก ธงชาติแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส กลางธงมีรูปดาว5แฉกสีนำเงิน จำนวน4ดวง.
ธงหมายยศพลโท (ทหารบกและทหารอากาศ)
  ธงหมายยศพลเรือโท ธงชาติแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส มุมบนธงมีรูปดาว5แฉกสีขาว จำนวน3ดวง.
ธงหมายยศพลตรี (ทหารบกและทหารอากาศ)
  ธงหมายยศพลเรือตรี ธงชาติแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส เพิ่มแถบตามยาวสีขาวพาดบนธง มุมบนธงมีรูปดาว5แฉกสีขาว จำนวน2ดวง.
  ธงหมายยศพลจัตวา ลักษณะเดียวกับธงชาติ ปลายธงตัดเป็นหางนกแซงแซวสองแฉก มุมบนธงมีรูปดาว5แฉกสีขาว จำนวน1ดวง
  ธงหมายยศนาวาเอก (ธงผู้บังคับการท่าเรือ) ลักษณะเดียวกับธงชาติ ปลายธงตัดเป็นหางนกแซงแซวสองแฉก
  ธงหมายยศกองเรือพาณิชยนาวี ธงสามเหลี่ยมแถบตามขวางสีน้ำเงิน-ขาว
  ธงผู้บังคับการเรือ ใช้สำหรับเรือรบที่มีผู้บังคับการเรือ ความยาวของธงนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการประจำการของเรือลำนั้นๆ

ธงในอดีตแก้ไข

ราชวงศ์บูร์บงแก้ไข

ราชอาณาจักรฝรั่งเศสแก้ไข

Flag Date Use Description
  ศตวรรษที่ 16 ธงชาติ ธงพื้นสีแดงกางเขนขาว
  ศตวรรษที่ 17 ธงกองทัพ และ ธงราชนาวี ธงพื้นสีน้ำเงินกางเขนขาว
  ก่อน พ.ศ. 2333 ธงพาณิชย์ ธงพื้นสีน้ำเงินกางเขนขาว กลางธงมีตราอาร์มแผ่นดิน
  ก่อน พ.ศ. 2333
พ.ศ. 2357 - 2373
ธงราชนาวี ธงพื้นสีขาวเกลี้ยง.

ราชวงศ์บูร์บงฟื้นฟูแก้ไข

Flag Date Use Description
  พ.ศ. 2357 - 2373 ธงชาติ และ ธงพาณิชย์ ธงขาวเกลี้ยง
  พ.ศ. 2357-2373 ธงชาติ และ ธงราชการ ธงชาติขาวเกลี้ยง กลางธงมีตราสีนํ้าเงิน ภายในมีดอกเฟลอร์เดอลีส์ 3 ดอก ภายใต้มงกุฎ.

สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 1แก้ไข

Flag Date Use Description
  พ.ศ. 2333 - 2337 ธงชาติ ธงไตรรงค์แถบแนวตั้งสามแถบ สีแดง-ขาว-น้ำเงิน สัดส่วน 2:3.
  พ.ศ. 2333 – 2337 ธงฉาน ธงชาติฝรั่งเศส(แดง-ขาว-น้ำเงิน)ขอบสีขาว ซ้อนบนธงประจำกรุงปารีส (ธงแถบแนวตั้งสองแถบสีน้ำเงินและแดง) สัดส่วน 2:3.
  พ.ศ. 2333 – 2337 ธงรัฐนาวี ธงพื้นสีขาว มุมบนคันธงมีธงฉานวาง สัดส่วน 2:3.

ฝรั่งเศสยุคสงครามโลกครั้งที่สองแก้ไข

Flag Date Use Description
  พ.ศ. 2483 - 2487 ธงชาติฝรั่งเศสเขตวีชี ลักษณะเดียวกับธงชาติที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน ที่กลางธงมีรูปขวาน และ ดาวสีทอง7ดวง
  พ.ศ. 2483 - 2487 ธงชาติแนวร่วมปลดปล่อยฝรั่งเศส ลักษณะเดียวกับธงชาติที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน ที่กลางธงมีรูปกางเขนรอลีนส์สีแดง.
  พ.ศ. 2483 - 2487 ธงนาวีแนวร่วมปลดปล่อยฝรั่งเศส

ธงพระราชอิสริยยศแก้ไข

ราชอาณาจักรฝรั่งเศสแก้ไข

Flag Date Use Description
  ศตวรรษที่ 12 - 13 ธงของกษัตริย์ฝรั่งเศสยุคโบราณ ธงพื้นสีน้ำเงินลายเฟลอร์เดอลีส์สีเหลืองไม่จำกัดจำนวนดอก
  ศตวรรษที่ 14 - 16 ธงของกษัตริย์ฝรั่งเศสยุคกลาง ธงพื้นสีน้ำเงินลายเฟลอร์เดอลีส์สีเหลืองจำนวน3ดอก สัดส่วน 1:1.
  ศตวรรษที่ 17 - พ.ศ. 2242 ธงของกษัตริย์ฝรั่งเศส ธงพื้นสีน้ำเงินลายเฟลอร์เดอลีส์สีเหลืองจำนวน3ดอก สัดส่วน 2:3.
  [[พ.ศ. 2243 - 2332 ธงมหาราช ธงพื้นสีขาวลายเฟลอร์เดอลีส์สีเหลืองไม่จำกัดจำนวนดอก สัดส่วน 2:3.

จักรวรรดิฝรั่งเศสแก้ไข

Flag Date Use Description
  พ.ศ. 2347 - 2358 ธงของนโปเลียน โบนาปาร์ต
  พ.ศ. 2358 ธงของจักรพรรดินโปเลียนที่ 1 ธงสี่เหลี่ยมจุรัสพื้นสีขาวขอบสีแดง-นำเงิน กลางธงมีรูปภาพนกอินทรีแห่งนโปเลียน
  พ.ศ. 2395 - 2413 ธงของจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 .

ดูเพิ่มแก้ไข