ราชอาณาจักรตาฮีตี

ราชอาณาจักรตาฮีตี ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าโปมาเรที่ 1 ด้วยความช่วยเหลือของมิชชันนารีอังกฤษและพ่อค้ายุโรป โดยได้รวบรวมหมู่เกาะต่างๆ เข้าด้วยกัน และก่อตั้งเป็นราชอาณาจักร ต่อมาในสมัยของพระเจ้าโปมาเรที่ 2 อาณาจักรก็เริ่มก้าวหน้า มีความรุ่งเรืองและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น แต่อาณาจักรก็ต้องเผชิญกับการล่าอาณานิคมเช่นเดียวกันกับดินแดนโปลินีเซียอื่น ๆ เช่น ราอีอาเตอา, ฮูอาฮีเน, บอราบอรา, ฮาวาย, ซามัว, ตองงา, ราโรตองงา และนีอูเอ ในศตวรรษที่ 19

ราชอาณาจักรตาฮีตี

ธงชาติตาฮีตี
Flag (1829–1880)
Royal Standardของตาฮีตี
Royal Standard
ที่ตั้งของตาฮีตี
เมืองหลวงปาเปเอเต (ตั้งแต่ ค.ศ. 1847)
ภาษาราชการภาษาตาฮีตีและภาษาฝรั่งเศส
เดมะนิมชาวตาฮีตี
การปกครองราชาธิปไตย
ประวัติศาสตร์
• ก่อตั้ง
ค.ศ. 1788–1791
• ในอารักขาของฝรั่งเศส
ค.ศ. 1842
• ถูกฝรั่งเศสผนวกเป็นส่วนหนึ่ง
ค.ศ. 1880
สกุลเงิน
  1. Following French colonization.

ตาฮีตีต้องตกเป็นรัฐอารักขาของฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1842 และดินแดนส่วนใหญ่ถูกยึดเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ใน ค.ศ. 1880 สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกยกเลิกโดยฝรั่งเศสหลังจากนั้นไม่นาน แม้ว่าจะยังคงมีการอ้างสิทธิในราชบัลลังก์และยังคงหวังว่าจะมีการฟื้นฟูสถาบันพระมหากษัตริย์ บางคนอ้างว่าการกระทำในการยกเลิกระบอบกษัตริย์อย่างฉับพลันเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายและขัดต่ออำนาจศาล