พระเจ้าโปมาเรที่ 2 แห่งตาฮีตี

สมเด็จพระเจ้าโปมาเรที่ 2 แห่งตาฮีตี (อังกฤษ: King Pōmare II of Tahiti) เป็นพระมหากษัตริย์ตาฮีตี พระองค์ที่ 2 พระองค์ปกครองตั้งแต่ ค.ศ. 1782 จนกระทั่งสวรรคตในปี ค.ศ. 1821 พระองค์เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าโปมาเรที่ 1 แห่งตาฮีตี และสมเด็จพระราชินีเททัว นูอิ เรอิอา อิ เต ราอิ อาเตีย

พระเจ้าโปมาเรที่ 2 แห่งตาฮีตี

พระเจ้าโปมาเรที่ 2 แห่งตาฮีตี
พระมหากษัตริย์แห่งตาฮีตี
ครองราชย์ค.ศ. 1782 - ค.ศ. 1821
รัชสมัย39 ปี
รัชกาลก่อนหน้าพระเจ้าโปมาเรที่ 1 แห่งตาฮีตี
รัชกาลถัดไปพระเจ้าโปมาเรที่ 3 แห่งตาฮีตี
ประสูติค.ศ. 1774
สวรรคต7 ธันวาคม ค.ศ. 1821 (พระชนมพรรษา 47 พรรษา)
พระเจ้าโปมาเรที่ 2 แห่งตาฮีตี
พระนามเต็ม
ตู ตูนูอิเออาอิเตอาตัว โปมาเรที่ 2
พระปรมาภิไธย
พระเจ้าโปมาเรที่ 2 แห่งตาฮีตี
ราชวงศ์ราชวงศ์โปมาเร
พระบรมราชชนกพระเจ้าโปมาเรที่ 1 แห่งตาฮีตี
พระบรมราชชนนีสมเด็จพระราชินีเททัว นูอิ เรอิอา อิ เต ราอิ อาเตีย[1]

สมเด็จพระเจ้าโปมาเรที่ 2 แห่งตาฮีตี เสด็จพระราชสมภพเมื่อปี ค.ศ. 1774 พระองค์ได้ครองราชบัลลังก์ในการสวรรคตของพระราชบิดาของพระองค์ในวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1821 พระองค์ได้รับการสวมมงกุฎเมื่อวันที่ 21 เมษายน ค.ศ. 1824

พระองค์ทรงละทิ้งความเชื่อดั้งเดิมและหันไปนับถือศาสนาคริสต์ พระองค์ได้รับศีลล้างบาปเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 1819 พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1821 พระเจ้าโปมาเรที่ 3 พระราชโอรสของพระองค์จึงได้ครองราชย์ต่อจากพระองค์

อ้างอิง

แก้
  1. Teuira Henry, John Muggridge Orsmond (1928). Ancient Tahiti. Vol. 48. Bernice Pauahi Bishop Museum. p. 249.


ก่อนหน้า พระเจ้าโปมาเรที่ 2 แห่งตาฮีตี ถัดไป
พระเจ้าโปมาเรที่ 1 แห่งตาฮีตี    
พระมหากษัตริย์แห่งตาฮีตี
(ค.ศ. 1782 - ค.ศ. 1821)
  พระเจ้าโปมาเรที่ 3 แห่งตาฮีตี