รายพระนามพระมหากษัตริย์ตาฮีตี

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

นี่คือรายพระนามพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรตาฮีตี, ภายใต้ราชวงศ์โปมาเร พระอิสสริยยศในภาษาพื้นเมืองว่า "อาริอิ ราฮี" (Ari'i rahi)

พระมหากษัตริย์ตาฮีตี

แก้
ลำดับที่ พระบรมฉายาลักษณ์ พระนาม พระบรมราชสมภพ-สวรรคต เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล หมายเหตุ
1   ไว ราอา โตอา โปมาเรที่ 1 ค.ศ. 1743–1803 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1791 3 กันยายน ค.ศ. 1803 ผู้ปกครองโดยพฤตินัยตั้งแต่ 1768 จนกระทั่ง 1774 ทรงสำเร็จราชการแทนโปมาเรที่ 2
2   โปมาเรที่ 2 ค.ศ. 1774–1821 3 กันยายน ค.ศ. 1803 22 ธันวาคม ค.ศ. 1808 รัชสมัยแรก ครองราชย์ต่อจากโปมาเรที่ 1 ประสูติเมื่อ 1774 ต่อมาถูกเนรเทศไปโมโอเรอาในปี 1808
ว่าง (22 ธันวาคม ค.ศ. 1808 – 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1815)
(2)   โปมาเรที่ 2 ค.ศ. 1774–1821 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1815 7 ธันวาคม ค.ศ. 1821 ทรงขึ้นครองราชย์เป็นสมัยที่ 2 หลังจากยุทธการที่เตเฟอีปี
3   เตรีอี ตารีอา โปมาเรที่ 3 ค.ศ. 1820–1827 7 ธันวาคม ค.ศ. 1821 8 มกราคม ค.ศ. 1827 พระราชโอรสในพระเจ้าโปมาเรที่ 2
- คณะผู้สำเร็จราชการ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1821 8 มกราคม ค.ศ. 1827 คณะผู้สำเร็จราชการในพระเจ้าโปมาเรที่ 3 ตามคำร้องขอจากพระเจ้าโปมาเรที่ 2 ประกอบด้วยพระราชินีเตรีอีโตโอเตไร เตเรโมเอโมเอ, พระราชินีเตรีอีตารีอา อารีอีปาเออาวาฮีเน และคณะเสนาบดีทั้งห้าของตาฮีตี
4   ไอมาตา โปมาเรที่ 4 วาฮีเน 1813–1877 11 January 1827 17 September 1877 พระราชธิดาในพระเจ้าโปมาเรที่ 2 เป็นพระประมุขที่ครองราชย์นานที่สุดของตาฮีตี และทรงครองราชย์ภายใต้ระบอบการอารักขาของฝรั่งเศสตั้งแต่ 9 กันยายน ค.ศ. 1842
5   อารีอี อาอูเอ โปมาเรที่ 5 ค.ศ. 1839–1891 17 September 1877 30 ธันวาคม ค.ศ. 1880 พระราชโอรสในสมเด็จพระราชินีนาถโปมาเรที่ 4 เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้าย ฝรั่งเศสผนวกตาฮีตีและดินแดนที่ขึ้นกับตาฮีตีเป็นของตนเองเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 1880

ดูเพิ่ม

แก้