พระเจ้าโปมาเรที่ 1 แห่งตาฮีตี

สมเด็จพระเจ้าโปมาเรที่ 1 แห่งตาฮีตี (อังกฤษ: King Pōmare I of Tahiti) เป็นพระมหากษัตริย์ตาฮีตี พระองค์แรก พระองค์ปกครองตั้งแต่ ค.ศ. 1791 จนกระทั่งสวรรคตในปี ค.ศ. 1803 พระองค์เป็นพระราชโอรสในเตอู ตูนูอิเอไอเตอาตัว และเตตูปาอิอา อิ ฮาอูอิริ

พระเจ้าโปมาเรที่ 1 แห่งตาฮีตี
พระมหากษัตริย์แห่งตาฮีตี
ครองราชย์ค.ศ. 1791 - ค.ศ. 1803
รัชกาลถัดไปพระเจ้าโปมาเรที่ 2 แห่งตาฮีตี
ประสูติค.ศ. 1742
สวรรคต3 กันยายน ค.ศ. 1803 (พระชนมพรรษา 61 พรรษา)
ราชวงศ์ราชวงศ์โปมาเร
พระบรมราชชนกเตอู ตูนูอิเอไอเตอาตัว
พระบรมราชชนนีเตตูปาอิอา อิ ฮาอูอิริ

สมเด็จพระเจ้าโปมาเรที่ 1 แห่งตาฮีตี เสด็จพระราชสมภพเมื่อปี ค.ศ. 1742 พระองค์ได้ครองราชบัลลังก์หลังการรวบรวมหมู่เกาะต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และสถาปนาราชอาณาจักรตาฮีตีขึ้น และพระองค์ก็ทรงราชาภิเษกตนเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกจากราชวงศ์โปมาเร

สมเด็จพระเจ้าโปมาเรที่ 1 ทรงสละราชบัลลังก์เมื่อปี ค.ศ. 1791 แต่พระองค์ก็ยังคงเป็นผู้สำเร็จราชการแห่งตาฮีตีตั้งแต่ ค.ศ. 1791 จนกระทั่งพระองค์สวรรคตในปี ค.ศ. 1803 ผู้ที่มาครองราชย์ต่อจากพระองค์คือพระเจ้าโปมาเรที่ 2 แห่งตาฮีตี

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้


ก่อนหน้า พระเจ้าโปมาเรที่ 1 แห่งตาฮีตี ถัดไป
ไม่มี
พระอิสริยยศสถาปนาใหม่
   
พระมหากษัตริย์แห่งตาฮีตี
(ค.ศ. 1782 - ค.ศ. 1821)
  พระเจ้าโปมาเรที่ 2 แห่งตาฮีตี