ราชวงศ์โปมาเร (อังกฤษ: Pōmare Dynasty) เป็นราชวงศ์ที่ปกครองราชอาณาจักรตาฮีตี ในช่วงระหว่างการก่อตั้งราชอาณาจักรโดยพระเจ้าโปมาเรที่ 1ในปี ค.ศ. 1788 จนกระทั่งพระเจ้าโปมาเรที่ 5 ทรงสละราชบัลลังก์และยกราชอาณาจักรให้ฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1880

ราชวงศ์โปมาเร
พระราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์, สมเด็จพระราชินีนาถ, เจ้าชาย, เจ้าหญิง
ปกครองตาฮีตี, ราอีอาเตอา, บอราบอรา
เชื้อชาติตาฮีตี
ประมุขพระองค์แรกพระเจ้าโปมาเรที่ 1 แห่งตาฮีตี
ผู้นำสกุลองค์ปัจจุบันไม่มี
ประมุขพระองค์สุดท้ายพระเจ้าโปมาเรที่ 5 แห่งตาฮีตี
สถาปนาค.ศ. 1788
สิ้นสุดค.ศ. 1880

พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์โปมาเร

แก้
 
ราชวงศ์โปมาเร

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

ดูเพิ่ม

แก้